Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Komórki organizacyjne mieszczące się przy ul. Kolejowej 14 ,  81-835 Sopot 
zobacz na mapie
Dział Świadczeń
Dział Pomocy Seniorom i Osobom Niepełnosprawnym
Dział Strategii i Rozwoju
Dział Finansowo – Księgowy
Dział Administracyjno – Techniczny
Zespół ds. kontroli
Stanowisko ds.pracowniczych
Inspektor Ochrony Danych

Radca Prawny 

Komórki organizacyjne mieszczące się przy al.Niepodległości 759 a,  81-838 Sopot 
zobacz na mapie
Dział Pracy Socjalnej
Dział Pieczy Zastępczej
Punkt Interwencji Kryzysowej

Komórki organizacyjne mieszczące się przy al.Niepodległości 876 a,  81-861 Sopot
zobacz na mapie
Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

Komórka organizacyjna mieszcząca się przy ul.Kazimierza Wielkiego 14,   81-780 Sopot
zobacz na mapie 
Środowiskowy Dom Samopomocy - Ośrodek Adaptacyjny