Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

D Y R E K T O R
Anna Jarosz

ul.Kolejowa 14
81 – 835 Sopot

tel.:  ( + 48 58 ) 551 17 10   
       ( + 48 58 ) 551 44 19
fax:  ( + 48 58 ) 555 04 07

e-mail: mops@mopssopot.pl

Z A S T Ę P C A   D Y R E K T O R A
Andrzej Czekaj 
ul.Kolejowa 14
81 – 835 Sopot

tel.: ( + 48 58 ) 551 17 10 
      ( + 48 58 ) 551 44 19
fax: ( + 48 58 ) 555 04 07

e-mail: mops@mopssopot.pl

Z A S T Ę P C A   D Y R E K T O R A
Alina Cysewska
ul.Kolejowa 14
81 – 835 Sopot

tel.:   ( + 48 58 ) 551 17 10  
        ( + 48 58 ) 551 44 19
fax:   ( + 48 58 ) 555 04 07

e-mail: mops@mopssopot.pl

G Ł Ó W N Y   K S I Ę G O W Y
Elżbieta Chmielińska
ul.Kolejowa 14
81 - 835 Sopot 

tel.: ( + 48 58 )  551 17 10 
      (+ 48 58 )  551 44 19   wew. 241

e-mail: dfk@mopssopot.pl