Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Zarządzenie Nr 27/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie z dnia 26 maja 2017r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie. Schemat organizacyjny.

Zarządzenie Nr 1/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. Załącznik do obwieszczenia . Schemat organizacyjny.

ZD Nr 57/2016 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego w Miejskim Osrodku Pomocy Społecznej w Sopocie

ZD Nr 43/2016 Dyrektora Miejskiego Ośordka Pomocy Społecznej w Sopocie z dnia 23 wrzesnia 2016r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego w Miejskim Ośordku Pomocy Społec znej w Sopocie. Załącznik (schemat organizacyjny)

ZD Nr 38/2016 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie z dnia 5 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie

ZD Nr 16/2016 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie. Załącznik ( schemat organizacyjny )

Zarządzenie Nr 2/2016 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie z dnia 8 lutego 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. Załącznik do obwieszczenia. Schemat organizacyjny.  

Zarządzenie Nr 55/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie. Załącznik ( Schemat organizacyjny)

Zarządzenie Nr 33/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. Załącznik do obwieszczenia. Schemat organizacyjny.

Zarządzenie Nr 32/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie. Załącznik: schemat organizacyjny.

Zarządzenie Nr 19/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie

Zarządzenie Nr 6/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie.  Załącznik.

Zarządzenie Nr 45/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie

Zarządzenie Nr 33/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie z dnia 10 września 2014r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie

Zarządzenie Nr 26/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie zmany Regulaminu Organizacyjnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie

Zarządzenie Nr 13/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie z dnia 6 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie

Załącznik do obwieszczenia.  Schemat organizacyjny.

Zarządzenie Nr 12/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie z dnia 6 marca 2014r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie. Załącznik ( schemat organizacyjny)

Zarządzenie Nr 3/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie

Zarządzenie Nr 52/2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu Organmizacyjnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie. Załącznik ( schemat organizacyjny )

Zarządzenie Nr 32/2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie z dnia 1 lipca 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie.  Załącznik ( schemat organizacyjny )

Zarządzenie Nr 29/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie z dnia 01 czerwca 2012r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie.

Załącznik do obwieszczenia. Schemat organizacyjny.

 

Regulamin organizacyjny

Schemat organizacyjny

Zmiany:

Zarządzenie Nr 21/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie z dnia 28 marca 2012r.  w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie.

Zarządzenie Nr 10/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie z dnia 2 marca 2012r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie.

Załącznik - Schemat organizacyjny

Zarządzenie Nr 4/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie.

Załącznik - Schemat organizacyjny 

Zarządzenie Nr 51/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie z dnia 26 listopada 2010r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Załącznik - Schemat organizacyjny 


Zarządzenie  Nr 33/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w  Sopocie z dnia 1 września 2010r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie.

Załącznik - Schemat organizacyjny


Zarządzenie Nr 52/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie z dnia 20 lipca 2009r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie.

Załącznik - Schemat organizacyjny.