Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Uchwała XII/55/90 Miejskiej Rady Narodowej w Sopocie z dnia 1 marca 1990r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie.

Uchwała Nr XVII/184/2012 Rady Miasta Sopotu z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sopocie. Załącznik

Uchwała Nr XII/149/2015 Rady Miasta Sopotu z dnia 19 października 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Sopotu w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sopocie

Uchwała Nr XVI/202/2016 Rady Miasta Sopotu z dnia 21 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Sopotu w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sopocie

Uchwała Nr XXIII/295/2016 Rady Miasta Sopotu z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sopocie ( Dz.Urz.Woj.Pom. z 2016r. poz.4632 )

Uchwała Nr XXV/345/2017 Rady Miasta Sopotu z dnia 13 lutego 2017r.  w sprawie zmany uchwały Rady Miasta Sopotu w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sopocie

Uchwała Nr XXXVII/490/2018 Rady Miasta Sopotu z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sopocie Dz.Urz.Woj.Pom. z 2018 r. poz. 1192)

Archiwum:

Uchwała Nr XXI/283/2008 Rady Miasta Sopotu z dnia 12 grudnia 2008r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sopocie.    Załącznik

Zmiany :

Uchwała Nr VII/38/2011 Rady Miasta Sopotu z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie