Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie


 

OGŁOSZENIE NR 1 O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZCJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W 2019 R. I LATACH KOLEJNYCH

Ogłoszenie
Szczegóły pliku
Nazwa: OKO1-ogloszenie.pdf
Opis: Ogłoszenie
Utworzono: 2018-11-20 13:56:10
Data dodania: 2018-11-20 13:56:40
Autor pliku: Paweł Stec
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski

Załączniki do ogłoszenia:                                                                                                                                                                            

Z1. Specyfikacja SDS-C
Szczegóły pliku
Nazwa: Z1_OKO1_PS_2019_specyfikacja sds-c.doc
Opis: Z1. Specyfikacja SDS-C
Utworzono: 2018-11-20 13:53:15
Data dodania: 2018-11-20 13:53:49
Autor pliku: Paweł Stec
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Z2. Specyfikacja klub
Szczegóły pliku
Nazwa: Z2_OKO1_PS_2019_specyfikacja klub.doc
Opis: Z2. Specyfikacja klub
Utworzono: 2018-11-20 13:57:35
Data dodania: 2018-11-20 13:57:57
Autor pliku: Paweł Stec
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Z3. Mieszkanie chronione
Szczegóły pliku
Nazwa: Z3_OKO1_PS_2019_mieszkanie chronione.doc
Opis: Z3. Mieszkanie chronione
Utworzono: 2018-11-20 13:58:54
Data dodania: 2018-11-20 13:59:18
Autor pliku: Paweł Stec
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Z4. Specyfikacja posiłki
Szczegóły pliku
Nazwa: Z4_OKO1_PS_2019_specyfikacja_posilki.docx
Opis: Z4. Specyfikacja posiłki
Utworzono: 2018-11-20 13:59:59
Data dodania: 2018-11-20 14:00:19
Autor pliku: Paweł Stec
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Z5. Wolontariat sąsiedzki
Szczegóły pliku
Nazwa: Z5_OKO1_PS_2019_wolontariat_sasiedzki.docx
Opis: Z5. Wolontariat sąsiedzki
Utworzono: 2018-11-20 14:01:55
Data dodania: 2018-11-20 14:02:14
Autor pliku: Paweł Stec
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Z6. Wzór oferty
Szczegóły pliku
Nazwa: Z6_OKO1_PS_2019_wzor_oferty.doc
Opis: Z6. Wzór oferty
Utworzono: 2018-11-20 14:02:43
Data dodania: 2018-11-20 14:03:02
Autor pliku: Paweł Stec
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Z7. Wzór zprawozdania
Szczegóły pliku
Nazwa: Z7_OKO1_PS_2019_wzor_sprawozdania.doc
Opis: Z7. Wzór zprawozdania
Utworzono: 2018-11-20 14:03:32
Data dodania: 2018-11-20 14:03:54
Autor pliku: Paweł Stec
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Z8. Wzór umopwu o wsparcie
Szczegóły pliku
Nazwa: Z8_OKO1_PS_2019_wzor_umowy_o_wsparcie_zadania.doc
Opis: Z8. Wzór umopwu o wsparcie
Utworzono: 2018-11-20 14:04:17
Data dodania: 2018-11-20 14:04:37
Autor pliku: Paweł Stec
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Z9. Wniosek o uruchomienie środków
Szczegóły pliku
Nazwa: Z9_OKO1_PS_2019_wniosek_o_uruchomienie_srodkow.doc
Opis: Z9. Wniosek o uruchomienie środków
Utworzono: 2018-11-20 14:04:55
Data dodania: 2018-11-20 14:05:17
Autor pliku: Paweł Stec
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Z10. Karty oceny - zadania powierzone
Szczegóły pliku
Nazwa: Z10_OKO1_PS_2019_karty_oceny_-_zadania_powierzone.doc
Opis: Z10. Karty oceny - zadania powierzone
Utworzono: 2018-11-20 14:06:40
Data dodania: 2018-11-20 14:07:01
Autor pliku: Paweł Stec
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Z11. Karty oceny - zadania wspierane
Szczegóły pliku
Nazwa: Z11_OKO1_PS_2018_karty_oceny_-_zadania_wspierane.doc
Opis: Z11. Karty oceny - zadania wspierane
Utworzono: 2018-11-20 14:07:39
Data dodania: 2018-11-20 14:07:54
Autor pliku: Paweł Stec
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Z12. Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
Szczegóły pliku
Nazwa: Z12_OKO1_PS_2019_wzor_umowy_powierzenia_przetwarzania_danych_osobowych.doc
Opis: Z12. Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
Utworzono: 2018-11-20 14:08:18
Data dodania: 2018-11-20 14:08:36
Autor pliku: Paweł Stec
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski

WSZYSTKIE PLIKI ZNAJDUJĄ SIĘ W  

ARCHIWUM oko_1.ZIP
Szczegóły pliku
Nazwa: OKO_1.zip
Opis: ARCHIWUM oko_1.ZIP
Utworzono: 2018-11-20 14:09:40
Data dodania: 2018-11-20 14:10:06
Autor pliku: Paweł Stec
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski

Dokumentacja konkursowa wraz z załącznikami jest w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie ul. Kolejowa 14, pokój 0-8 lub pod adresem e-mail: p.stec@mopssopot.pl

 

Oferta złożona w trybie 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Wolontariat Sąsiedzki – Wsparcie Sopockich Seniorów

Oferta

oferta_19a_wolontariat_sasiedzki_wsparcie_sopockich_seniorow.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: oferta_19a_wolontariat_sasiedzki_wsparcie_sopockich_seniorow.pdf
Opis: oferta_19a_wolontariat_sasiedzki_wsparcie_sopockich_seniorow.pdf
Utworzono: 2018-09-17 14:09:17
Data dodania: 2018-09-17 14:09:57
Autor pliku: Paweł Stec
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski

 

ROZSTRZYGNIĘCIE 2 OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJE ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W 2018 r. I LATACH KOLEJNYCH

Zarządzenia Nr 1387/2018 Prezydenta Miasta Sopotu
Szczegóły pliku
Nazwa: ZNr1387_2018PMS21.06.2018.pdf
Opis: Zarządzenia Nr 1387/2018 Prezydenta Miasta Sopotu
Utworzono: 2018-06-25 08:21:11
Data dodania: 2018-06-25 08:21:38
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Dariusz Żyła

 

ZMIANA OGŁOSZENIA NR 2 O OTWARTYM  KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W 2018 ROKU I LATACH KOLEJNYCH

(plik PDF w załączeniu)
Szczegóły pliku
Nazwa: ZMIANA OGŁOSZENIA NR 2 O OTWARTYM KONKURSIE OFERT.pdf
Opis: ZMIANA OGŁOSZENIA NR 2 O OTWARTYM KONKURSIE
Utworzono: 2018-05-22 08:34:25
Data dodania: 2018-05-23 08:35:15
Autor pliku: Paweł Stec
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski

OGŁOSZENIE NR 2 O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W 2018 ROKU I LATACH KOLEJNYCH

Treść Ogłoszenia (OKO2_PS_2018)  (data utworzenia 16.05.2018 r.) - ZAPEWNIENIE OPIEKI W PLACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI Z RODZIN PROBLEMOWYCH – ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH W MIEJSCU ZAMIESZKANIA – wzór oferty – wzór sprawozdania – wniosek o uruchomienie środków – karta oceny – zadania powierzone – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Załącznik Nr 1
Szczegóły pliku
Nazwa: Z1_OKO2_PS__2018_specyfikacja_placowka_wsparcia_dziennego.doc
Opis: Załącznik Nr 1
Utworzono: 2018-05-16 15:02:17
Data dodania: 2018-05-16 15:04:57
Autor pliku: Piotr Strzałka
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Załącznik Nr 2
Szczegóły pliku
Nazwa: Z2_OKO2_PS_2018_specyfikacja_usługi_opiekuncze.doc
Opis: Załącznik Nr 2
Utworzono: 2018-05-16 15:05:29
Data dodania: 2018-05-16 15:05:51
Autor pliku: Piotr Strzałka
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Załącznik Nr 3
Szczegóły pliku
Nazwa: Z3_OKO2_PS_2018_wzór_oferty.doc
Opis: Załącznik Nr 3
Utworzono: 2018-05-16 15:06:23
Data dodania: 2018-05-16 15:06:51
Autor pliku: Piotr Strzałka
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Załącznik Nr 4
Szczegóły pliku
Nazwa: Z4_OKO2_PS_2018_wzór_sprawozdania.doc
Opis: Załącznik Nr 4
Utworzono: 2018-05-16 15:07:10
Data dodania: 2018-05-16 15:07:35
Autor pliku: Piotr Strzałka
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Załącznik Nr 5
Szczegóły pliku
Nazwa: Z5_OKO2_PS_2018_wniosek_o_uruchomienie_środków.doc
Opis: Załącznik Nr 5
Utworzono: 2018-05-16 15:07:51
Data dodania: 2018-05-16 15:08:12
Autor pliku: Piotr Strzałka
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Załącznik Nr 6
Szczegóły pliku
Nazwa: Z6_OKO2_PS_2018_karty_oceny_-_zadania_powierzone.doc
Opis: Załącznik Nr 6
Utworzono: 2018-05-16 15:08:35
Data dodania: 2018-05-16 15:09:11
Autor pliku: Piotr Strzałka
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Załącznik Nr 7
Szczegóły pliku
Nazwa: Z7_OKO2_PS_2018_wzor_umowy_powierzenia_przetwarzania_danych_osobowych.doc
Opis: Załącznik Nr 7
Utworzono: 2018-05-16 15:09:35
Data dodania: 2018-05-16 15:09:58
Autor pliku: Piotr Srezałka
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski

Dokumentacja konkursowa wraz z załącznikami jest w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie ul. Kolejowa 14, pokój 0-7 lub pod adresem e-mail: p.strzalka@mopssopot.pl

 

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJE ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W 2018 r.

Zarządzenie Nr 1189/2017 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2018 r. – zadania wspierane. (załącznik w formacie PDF: )

ZNr1189_2017PMS28.12.2017
Szczegóły pliku
Nazwa: ZNr1189_2017PMS28.12.2017.pdf
Opis: ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJE ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W 2018 r. Zarządzenie Nr 1189/2017 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2018 r. – zadania wspierane. (plik PDF w załączeniu)
Utworzono: 2017-12-28 12:56:49
Data dodania: 2017-12-28 12:57:56
Autor pliku: Piotr Strzałka
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJE ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W 2018 r.

Zarządzenie Nr 1177/2017 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2018 r. – zadania powierzone (plik PDF w do pobrania)

OGŁOSZENIE NR 1 O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W 2018 ROKU
treść ogłoszenia (data utworzenia 21.11.2017 r.)
Załącznik Nr 1  -Specyfikacja warunków zadania: prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – środowiskowego domu samopomocy typu C dla osób dementywnych, w tym z chorobą Alzheimera ze wzorem umowy.
Załącznik Nr 2 -Specyfikacja warunków zadania: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osobom z zaburzeniami psychicznymi ze wzorem umowy
Załącznik Nr 3 -Prowadzenie klubu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi ze wzorem umowy
Załącznik Nr 4 – wzór oferty
Załącznik Nr 5 – wzór umowy o wsparcie zadania
Załącznik Nr 6 – wniosek o uruchomienie środków
Załącznik Nr 7 – wzór sprawozdania
Załącznik Nr 8 – karta oceny – zadania wspierane
Załącznik Nr 9 – karta oceny – zadania powierzone
Załącznik Nr 10 – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Dokumentacja konkursowa wraz z załącznikami jest w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie ul. Kolejowa 14, pokój 0-7 lub pod adresem e-mail: p.strzalka@mopssopot.pl

OGŁOSZENIE NR 4 O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
POMOCY SPOŁECZNEJ W 2017 R.

treść ogłoszenia ( 24.07.2017r.)
Załącznik Nr 1 - specyfikacja wraz ze wzorem umowy
Załącznik Nr 2 - wzór oferty
Załącznik Nr 3 - wzór sprawozdania
Załącznik Nr 4 - wniosek o uruchomienie środków
Załacznik Nr 5 - karta oceny - zadania powierzone

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU IV OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W 2017 r.

treść ogłoszenia (data utworzenia 22.08.2017 r.)

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJE ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W 2017 r.
Zarządzenie Nr 990/2017 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2017 r.

OGŁOSZENIE NR 3 O OTWARTYMKONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
POMOCY SPOŁECZNEJ W 2017 R.

treść ogłoszenia  (data utworzenia 18.05.2017 r.)
Załącznik Nr 1 – specyfikacja wraz ze wzorem umowy
Załącznik Nr 2 – wzór oferty
Załącznik Nr 3 – wzór sprawozdania
Załącznik Nr 4 – wniosek o uruchomienie środków
Załącznik Nr 5 – karta oceny – zadania powierzone
 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU II OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W2017 R.

treść ogłoszenia( data utworzenia 26.04.2017r.)

 

OGŁOSZENIE NR 2 O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W 2017 ROKU

treść ogłoszenia ( data utworzenia 31.03.2017r.)

Załącznik Nr 1 Oferta realizacji Zadania publicznego/ Oferta wspólna realizacji zadania publicznego
Załącznik Nr 2 Umowa o realizacje zadania publicznego/ Umowa o realizację zadania publicznego na podstawie oferty wspólnej
Załącznik Nr 3 Sprawozdanie z zadania publicznego
Załącznik Nr 4 Wniosek o uruchomienie środków z tytułu dotacji
Załącznik Nr 5 Karta oceny oferty w Gminie Miasta Sopotu -  zadanie wspierane
 

Zarządzenie Nr 789/2016 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 14 grudnia 2016 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej poprzez prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową prowadząca działalność pożytku publicznego w 2017roku.

treść zarządzenia

ROZSTRZYGNIĘCIE PIERWSZEGO OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W 2017 ROKU I LATACH KOLEJNYCH

Zarządzenie Nr 795/2016 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ropzstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2017 r.

Zarządzenie Nr 794/2016 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2017 r.

OGŁOSZENIE NR 1 O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W 2017 ROKU I LATACH KOLEJNYCH

treść ogłoszenia(data utworzenia 16.11.2016r.)

Załącznik Nr 1 -Specyfikacja warunków zadania: prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – środowiskowego domu samopomocy typu C dla osób dementywnych, w tym z chorobą Alzheimera ze wzorem umowy

Załącznik Nr 2 -Specyfikacja warunków zadania: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osobom z zaburzeniami psychicznymi ze wzorem umowy

Załącznik Nr 3 -Specyfikacja warunków zadania: prowadzenie mieszkania chronionego ze wzorem umowy

Załącznik Nr 4 - wzór oferty

Załącznik Nr 5 -wzór umowy o wsparcie zadania

Załącznik Nr 6 -wzór sprawozdania

Załącznik Nr 7 -wniosek o uruchomienie środków

Załącznik Nr 8 -karta oceny – zadania wspierane

Załącznik Nr 9 -karta oceny – zadania powierzone

Dokumentacja konkursowa wraz z załącznikami jest w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie ul. Kolejowa 14, pokój 0-7 lub pod adresem e-mail: p.stec@mopssopot.pl

 

ROZSTRZYGNIĘCIE PIĄTEGO OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ POWIERZONYCH Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W 2016 ROKU

Zarządzenie Nr 729/2016 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 21 października 2016r. w sprawie rozstrzygnięcia piątego otwartego konkursu ofert na realizacje zadań powierzonych z zakresu pomocy społecznej w 2016r.

OGŁOSZENIE  NR 5 O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W 2016 ROKU

treść ogłoszenia(data utworzenia 21.09.2016r.)

Załącznik Nr 1 -specyfikacja warunków zadania

Załącznik Nr 2 -wzór oferty

Załącznik Nr 3 -wzór sprawozdania

Załącznik Nr 4 -wniosek o uruchomienie środków

Załącznik Nr 5 -karta oceny oferty

 

ROZSTRZYGNIĘCIE CZWARTEGO OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ POWIERZONYCH Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W 2016 ROKU

Zarządzenie Nr 691/2016 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 14 września 2016r. w sprawie rozstrzygnięcia czwartego otwartego konkursu ofert na realizacje zadań powierzonych z zakresu pomocy społecznej w 2016 roku 

OGŁOSZENIE  NR 4 O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W 2016 ROKU

treść ogłoszenia (data utworzenia 05.08.2016r.)

Załącznik Nr 1 -oferta

Załącznik Nr 2 -sprawozdanie

Załącznik Nr 3 -wniosek o uruchomienie środków

Załącznik Nr 4 -Karta oceny oferty w Gminie Miasta Sopotu - powierzenie

Załącznik Nr 5 -Specyfikacja warunków zadania wraz ze wzorem umowy
 

ROZSTRZYGNIĘCIE TRZECIEGO OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ POWIERZONYCH Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W 2016 ROKU I LATACH NASTĘPNYCH

Zarządzenie Nr 604/2016 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie rozstrzygnięcia trzeciego otwartego konkursu ofert na realizacje zadań powierzonych z zakresu pomocy społecznej w 2016 roku i latach następnych
 

OGŁOSZENIE  NR 3 O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W 2016 ROKU I LATACH NASTĘPNYCH

treść ogłoszenia  (data utworzenia 09.05.2016r.)

Załącznik Nr 1 -oferta

Załącznik Nr 2 -sprawozdanie

Załącznik Nr 3 -wniosek o uruchomienie środków

Załącznik Nr 4 -Karta oceny oferty w Gminie Miasta Sopotu - powierzenie

Załącznik Nr 5 -Specyfikacja warunków zadania świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania wraz ze wzorem umowy

Załącznik Nr 6 -Specyfikacja warunków zadania zapewnienie ciepłego posiłku osobom w trudnej sytuacji życiowej, w tym posiłki dowożone wraz ze wzorem umowy

 

Zarządzenie Nr 528/2016 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 31 marca 2016r. w sprawie rozstrzygnięcia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadania powierzonego i zadań wspieranych z zakresu pomocy społecznej w 2016 roku.

OGŁOSZENIE NR 2  O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W 2016 ROKU
treść ogłoszenia (data utworzenia 18.02.2016r.)

Załącznik Nr 1-oferta

Załącznik Nr 2-umowa o wsparcie

Załącznik Nr 3-sprawozdanie

Załącznik Nr 4-wniosek o uruchomienie środków

Załącznik Nr 5-Karta oceny oferty w Gminie Miasta Sopotu - wspieranie

Załącznik Nr 6-Karta oceny oferty w Gminie Miasta Sopotu - powierzenie

Załącznik Nr 7-Specyfikacja warunków zadania - prowadzenie mieszkania chronionego

 

Zarządzenie Nr 421/2015 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej poprzez prowadzenie punktu nieodpłatnej  pomocy prawnej przez organizacje pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w 2016 roku

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ POWIERZONYCH I WSPIERANYCH Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W 2016 ROKU
Zarządzenie Nr 425/2015 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań powierzonych i wspieranych z zakresu pomocy społecznej w 2016 roku.

OGŁOSZENIE NR 1 O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W 2016 ROKU
treść ogłoszenia (data utworzenia 20.11.2015r.)

Załacznik Nr 1 - oferta

Załacznik Nr 2 - umowa o wsparcie

Załącznik Nr 3 – sprawozdanie

Załącznik Nr 4 - wniosek o uruchomienie środków

Załącznik Nr 5 – Karta oceny oferty w Gminie Miasta Sopotu

Załącznik Nr 6 – Karta oceny oferty w Gminie Miasta Sopotu – powierzenie

Załącznik Nr 7 – Specyfikacja warunków zadania prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – środowiskowego domu samopomocy typu C dla osób dementywnych, w tym z chorobą Alzheimera

Załącznik Nr 8 – Specyfikacja warunków zadania świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osobom z zaburzeniami psychicznymi

 

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA POWIERZONEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W 2015 ROKU
Zarządzenie Nr 311 2015_przyznanie dotacji zadanie powierzone SDS

OGŁOSZENIE NR 4 O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W 2015 ROKU

treść ogłoszenia (data utworzenia 23.07.2015r.)
Załącznik Nr 1 - oferta
Załącznik Nr 2 - sprawozdanie
Załącznik Nr 3 - wniosek o uruchomienie środków z budżetu miasta Sopotu
Załącznik Nr 4 - specyfikacja warunków zadania: prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psuchicznymi - Środowiskowego Domu Samopomocy typu C dla osób dementywnych, w tym z chorobą alzheimera

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ POWIERZONYCH Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W 2015 ROKU I LATACH NASTĘPNYCH
Zarządzenie Nr 256/2015 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań powierzonych z zakresu pomocy społecznej w 2015 roku i latach następnych.

OGŁOSZENIE NR 3 O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W 2015 ROKU I LATACH NASTĘPNYCH

treść ogłoszenia ( data utworzenia 15.05.2015r.)

Załącznik Nr 1 - oferta

Załącznik Nr 2 - sprawozdanie

Załącznik Nr 3 - wniosek o uruchomienie środków z budżetu miasta Sopotu

Załącznik Nr 4 - specyfikacja warunków zadania: prowadzenie Mieszkania Chronionego

Załącznik Nr 5 - specyfikacja warunków zadania: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osobom z zaburzeniami psychicznymi

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNMEJ W 2015 ROKU NA PODSTAWIE OGŁOSZENIA NR 2

treść ogłoszenia ( data utworzenia 14.05.2015r.)

OGŁOSZENIE NR 2 O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W 2015 ROKU

treść ogłoszenia ( data utworzenia 14.04.2015r.)

Załącznik Nr 1 - wzór oferty

Załącznik Nr 2 - wzór umowy o wsparcie realizacji zadania

Załącznik Nr 3 - wzór sprawozdania

Załącznik Nr 4 - wzór wniosku o uruchomienie środków z budżetu miasta Sopotu

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ WSPIERANYCH Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W 2015 ROKU

Zarządzenie Nr 31/2014 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 24 grudnia 2014r. w sprawie rozstrzygniecia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań wspieranych z zakresu pomocy społecznej w 2015 roku.

OGŁOSZENIE NR 1 O OTWARTYM KONKURSKIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W 2015 ROKU

treść ogłoszenia ( data utworzenia 17.11.2014r.)

Załacznik Nr 1 - wzór oferty

Załącznik Nr 2 - wzór umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego

Załącznik Nr 3 - wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego

Załącznik Nr 4 - wzór wniosku o uruchomienie środków z budżetu miasta Sopotu

 

ARCHIWUM

   
   
   
   
   
   
 

 

   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:31654
Treść wprowadził(a): Sebastian Rutkowski, 2018-11-20 14:15:32
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-11-20 14:14:43