Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie


 

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJE ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W 2018 r.

Zarządzenie Nr 1189/2017 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2018 r. – zadania wspierane. (załącznik w formacie PDF: )

ZNr1189_2017PMS28.12.2017
Szczegóły pliku
Nazwa: ZNr1189_2017PMS28.12.2017.pdf
Opis: ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJE ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W 2018 r. Zarządzenie Nr 1189/2017 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2018 r. – zadania wspierane. (plik PDF w załączeniu)
Utworzono: 2017-12-28 12:56:49
Data dodania: 2017-12-28 12:57:56
Autor pliku: Piotr Strzałka
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJE ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W 2018 r.

Zarządzenie Nr 1177/2017 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2018 r. – zadania powierzone (plik PDF w do pobrania)

OGŁOSZENIE NR 1 O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W 2018 ROKU
treść ogłoszenia (data utworzenia 21.11.2017 r.)
Załącznik Nr 1  -Specyfikacja warunków zadania: prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – środowiskowego domu samopomocy typu C dla osób dementywnych, w tym z chorobą Alzheimera ze wzorem umowy.
Załącznik Nr 2 -Specyfikacja warunków zadania: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osobom z zaburzeniami psychicznymi ze wzorem umowy
Załącznik Nr 3 -Prowadzenie klubu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi ze wzorem umowy
Załącznik Nr 4 – wzór oferty
Załącznik Nr 5 – wzór umowy o wsparcie zadania
Załącznik Nr 6 – wniosek o uruchomienie środków
Załącznik Nr 7 – wzór sprawozdania
Załącznik Nr 8 – karta oceny – zadania wspierane
Załącznik Nr 9 – karta oceny – zadania powierzone
Załącznik Nr 10 – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Dokumentacja konkursowa wraz z załącznikami jest w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie ul. Kolejowa 14, pokój 0-7 lub pod adresem e-mail: p.strzalka@mopssopot.pl

OGŁOSZENIE NR 4 O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
POMOCY SPOŁECZNEJ W 2017 R.

treść ogłoszenia ( 24.07.2017r.)
Załącznik Nr 1 - specyfikacja wraz ze wzorem umowy
Załącznik Nr 2 - wzór oferty
Załącznik Nr 3 - wzór sprawozdania
Załącznik Nr 4 - wniosek o uruchomienie środków
Załacznik Nr 5 - karta oceny - zadania powierzone

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU IV OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W 2017 r.

treść ogłoszenia (data utworzenia 22.08.2017 r.)

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJE ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W 2017 r.
Zarządzenie Nr 990/2017 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2017 r.

OGŁOSZENIE NR 3 O OTWARTYMKONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
POMOCY SPOŁECZNEJ W 2017 R.

treść ogłoszenia  (data utworzenia 18.05.2017 r.)
Załącznik Nr 1 – specyfikacja wraz ze wzorem umowy
Załącznik Nr 2 – wzór oferty
Załącznik Nr 3 – wzór sprawozdania
Załącznik Nr 4 – wniosek o uruchomienie środków
Załącznik Nr 5 – karta oceny – zadania powierzone
 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU II OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W2017 R.

treść ogłoszenia( data utworzenia 26.04.2017r.)

 

OGŁOSZENIE NR 2 O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W 2017 ROKU

treść ogłoszenia ( data utworzenia 31.03.2017r.)

Załącznik Nr 1 Oferta realizacji Zadania publicznego/ Oferta wspólna realizacji zadania publicznego
Załącznik Nr 2 Umowa o realizacje zadania publicznego/ Umowa o realizację zadania publicznego na podstawie oferty wspólnej
Załącznik Nr 3 Sprawozdanie z zadania publicznego
Załącznik Nr 4 Wniosek o uruchomienie środków z tytułu dotacji
Załącznik Nr 5 Karta oceny oferty w Gminie Miasta Sopotu -  zadanie wspierane
 

Zarządzenie Nr 789/2016 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 14 grudnia 2016 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej poprzez prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową prowadząca działalność pożytku publicznego w 2017roku.

treść zarządzenia

ROZSTRZYGNIĘCIE PIERWSZEGO OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W 2017 ROKU I LATACH KOLEJNYCH

Zarządzenie Nr 795/2016 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ropzstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2017 r.

Zarządzenie Nr 794/2016 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2017 r.

OGŁOSZENIE NR 1 O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W 2017 ROKU I LATACH KOLEJNYCH

treść ogłoszenia(data utworzenia 16.11.2016r.)

Załącznik Nr 1 -Specyfikacja warunków zadania: prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – środowiskowego domu samopomocy typu C dla osób dementywnych, w tym z chorobą Alzheimera ze wzorem umowy

Załącznik Nr 2 -Specyfikacja warunków zadania: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osobom z zaburzeniami psychicznymi ze wzorem umowy

Załącznik Nr 3 -Specyfikacja warunków zadania: prowadzenie mieszkania chronionego ze wzorem umowy

Załącznik Nr 4 - wzór oferty

Załącznik Nr 5 -wzór umowy o wsparcie zadania

Załącznik Nr 6 -wzór sprawozdania

Załącznik Nr 7 -wniosek o uruchomienie środków

Załącznik Nr 8 -karta oceny – zadania wspierane

Załącznik Nr 9 -karta oceny – zadania powierzone

Dokumentacja konkursowa wraz z załącznikami jest w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie ul. Kolejowa 14, pokój 0-7 lub pod adresem e-mail: p.stec@mopssopot.pl

 

ROZSTRZYGNIĘCIE PIĄTEGO OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ POWIERZONYCH Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W 2016 ROKU

Zarządzenie Nr 729/2016 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 21 października 2016r. w sprawie rozstrzygnięcia piątego otwartego konkursu ofert na realizacje zadań powierzonych z zakresu pomocy społecznej w 2016r.

OGŁOSZENIE  NR 5 O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W 2016 ROKU

treść ogłoszenia(data utworzenia 21.09.2016r.)

Załącznik Nr 1 -specyfikacja warunków zadania

Załącznik Nr 2 -wzór oferty

Załącznik Nr 3 -wzór sprawozdania

Załącznik Nr 4 -wniosek o uruchomienie środków

Załącznik Nr 5 -karta oceny oferty

 

ROZSTRZYGNIĘCIE CZWARTEGO OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ POWIERZONYCH Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W 2016 ROKU

Zarządzenie Nr 691/2016 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 14 września 2016r. w sprawie rozstrzygnięcia czwartego otwartego konkursu ofert na realizacje zadań powierzonych z zakresu pomocy społecznej w 2016 roku 

OGŁOSZENIE  NR 4 O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W 2016 ROKU

treść ogłoszenia (data utworzenia 05.08.2016r.)

Załącznik Nr 1 -oferta

Załącznik Nr 2 -sprawozdanie

Załącznik Nr 3 -wniosek o uruchomienie środków

Załącznik Nr 4 -Karta oceny oferty w Gminie Miasta Sopotu - powierzenie

Załącznik Nr 5 -Specyfikacja warunków zadania wraz ze wzorem umowy
 

ROZSTRZYGNIĘCIE TRZECIEGO OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ POWIERZONYCH Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W 2016 ROKU I LATACH NASTĘPNYCH

Zarządzenie Nr 604/2016 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie rozstrzygnięcia trzeciego otwartego konkursu ofert na realizacje zadań powierzonych z zakresu pomocy społecznej w 2016 roku i latach następnych
 

OGŁOSZENIE  NR 3 O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W 2016 ROKU I LATACH NASTĘPNYCH

treść ogłoszenia  (data utworzenia 09.05.2016r.)

Załącznik Nr 1 -oferta

Załącznik Nr 2 -sprawozdanie

Załącznik Nr 3 -wniosek o uruchomienie środków

Załącznik Nr 4 -Karta oceny oferty w Gminie Miasta Sopotu - powierzenie

Załącznik Nr 5 -Specyfikacja warunków zadania świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania wraz ze wzorem umowy

Załącznik Nr 6 -Specyfikacja warunków zadania zapewnienie ciepłego posiłku osobom w trudnej sytuacji życiowej, w tym posiłki dowożone wraz ze wzorem umowy

 

Zarządzenie Nr 528/2016 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 31 marca 2016r. w sprawie rozstrzygnięcia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadania powierzonego i zadań wspieranych z zakresu pomocy społecznej w 2016 roku.

OGŁOSZENIE NR 2  O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W 2016 ROKU
treść ogłoszenia (data utworzenia 18.02.2016r.)

Załącznik Nr 1-oferta

Załącznik Nr 2-umowa o wsparcie

Załącznik Nr 3-sprawozdanie

Załącznik Nr 4-wniosek o uruchomienie środków

Załącznik Nr 5-Karta oceny oferty w Gminie Miasta Sopotu - wspieranie

Załącznik Nr 6-Karta oceny oferty w Gminie Miasta Sopotu - powierzenie

Załącznik Nr 7-Specyfikacja warunków zadania - prowadzenie mieszkania chronionego

 

Zarządzenie Nr 421/2015 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej poprzez prowadzenie punktu nieodpłatnej  pomocy prawnej przez organizacje pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w 2016 roku

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ POWIERZONYCH I WSPIERANYCH Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W 2016 ROKU
Zarządzenie Nr 425/2015 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań powierzonych i wspieranych z zakresu pomocy społecznej w 2016 roku.

OGŁOSZENIE NR 1 O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W 2016 ROKU
treść ogłoszenia (data utworzenia 20.11.2015r.)

Załacznik Nr 1 - oferta

Załacznik Nr 2 - umowa o wsparcie

Załącznik Nr 3 – sprawozdanie

Załącznik Nr 4 - wniosek o uruchomienie środków

Załącznik Nr 5 – Karta oceny oferty w Gminie Miasta Sopotu

Załącznik Nr 6 – Karta oceny oferty w Gminie Miasta Sopotu – powierzenie

Załącznik Nr 7 – Specyfikacja warunków zadania prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – środowiskowego domu samopomocy typu C dla osób dementywnych, w tym z chorobą Alzheimera

Załącznik Nr 8 – Specyfikacja warunków zadania świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osobom z zaburzeniami psychicznymi

 

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA POWIERZONEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W 2015 ROKU
Zarządzenie Nr 311 2015_przyznanie dotacji zadanie powierzone SDS

OGŁOSZENIE NR 4 O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W 2015 ROKU

treść ogłoszenia (data utworzenia 23.07.2015r.)
Załącznik Nr 1 - oferta
Załącznik Nr 2 - sprawozdanie
Załącznik Nr 3 - wniosek o uruchomienie środków z budżetu miasta Sopotu
Załącznik Nr 4 - specyfikacja warunków zadania: prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psuchicznymi - Środowiskowego Domu Samopomocy typu C dla osób dementywnych, w tym z chorobą alzheimera

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ POWIERZONYCH Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W 2015 ROKU I LATACH NASTĘPNYCH
Zarządzenie Nr 256/2015 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań powierzonych z zakresu pomocy społecznej w 2015 roku i latach następnych.

OGŁOSZENIE NR 3 O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W 2015 ROKU I LATACH NASTĘPNYCH

treść ogłoszenia ( data utworzenia 15.05.2015r.)

Załącznik Nr 1 - oferta

Załącznik Nr 2 - sprawozdanie

Załącznik Nr 3 - wniosek o uruchomienie środków z budżetu miasta Sopotu

Załącznik Nr 4 - specyfikacja warunków zadania: prowadzenie Mieszkania Chronionego

Załącznik Nr 5 - specyfikacja warunków zadania: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osobom z zaburzeniami psychicznymi

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNMEJ W 2015 ROKU NA PODSTAWIE OGŁOSZENIA NR 2

treść ogłoszenia ( data utworzenia 14.05.2015r.)

OGŁOSZENIE NR 2 O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W 2015 ROKU

treść ogłoszenia ( data utworzenia 14.04.2015r.)

Załącznik Nr 1 - wzór oferty

Załącznik Nr 2 - wzór umowy o wsparcie realizacji zadania

Załącznik Nr 3 - wzór sprawozdania

Załącznik Nr 4 - wzór wniosku o uruchomienie środków z budżetu miasta Sopotu

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ WSPIERANYCH Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W 2015 ROKU

Zarządzenie Nr 31/2014 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 24 grudnia 2014r. w sprawie rozstrzygniecia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań wspieranych z zakresu pomocy społecznej w 2015 roku.

OGŁOSZENIE NR 1 O OTWARTYM KONKURSKIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W 2015 ROKU

treść ogłoszenia ( data utworzenia 17.11.2014r.)

Załacznik Nr 1 - wzór oferty

Załącznik Nr 2 - wzór umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego

Załącznik Nr 3 - wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego

Załącznik Nr 4 - wzór wniosku o uruchomienie środków z budżetu miasta Sopotu

 

ARCHIWUM

   
   
   
   
   
   
 

 

   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:31727
Treść wprowadził(a): Sebastian Rutkowski, 2017-12-28 12:59:00
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2017-12-22 11:31:36