Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie


Skargi i wnioski


Skargi i wnioski  są przyjmowane i rozpatrywane w trybie przepisów ustawy z dnia 14czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w  sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz Zarządzenia Nr 46/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie  regulaminu  organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie, z późn.zm. 

Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków:

Dyrektor  lub Zastępcy Dyrektora 
  -
  w każdy  poniedziałek  od  godz.15.00   do  godz. 17.00 ( a gdy ten dzień jest wolny od  pracy w dniu następnym)

Dyrektor 
-
  w każdy  wtorek  od godz. 12.00  do  godz.15.00

Pierwszy Zastępca Dyrektora 

-  w każdą środę od godz.12.00  do godz.14.00

 Drugi Zastępca Dyrektora 

- w każdy czwartek od godz.11.00 do godz.13.00

Kierownicy oraz upoważnieni przez Dyrektora pracownicy w sprawach merytorycznego zakresu pracy komórki organizacyjnej

- w dni robocze w godzinach przyjęć interesantów.

UWAGA:
z dniem 11 lutego 2019 r. zmiana przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków przez Dyrektora oraz Zastępców Dyrektora

  • Dyrektor oraz Zastępcy Dyrektora przyjmują interesantów w każdy poniedziałek od godz. 10.00 - 11.30
  • Pierwszy Zastępca Dyrektora lub osoba wyznaczona przez Dyrektora przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek, a gdy ten dzień jest wolny od pracy w dniu nastepnym, od godz. 15.30 - do godz.17.00

Ponadto:

Mając na uwadze potrzeby klienta, MOPS umożliwia osobom zainteresowanym w sprawach skarg i wniosków telefoniczne uzgodnienie w sekretariacie Dyrektora dnia i godziny przybycia na spotkanie z Dyrektorem lub Zastępcami Dyrektora.  
Zastępcy Dyrektora przyjmują klientów, których sprawy nie zostały rozstrzygnięte w komórkach merytorycznych. 
Dyrektor przyjmuje klientów, których sprawy nie zostały rozstrzygnięte zarówno w komórkach merytorycznych jak i u Zastepców Dyrektora.
Pracownik sekretariatu przyjmuje zgłoszenia interesantów oraz podejmuje działania w celu ustalenia terminu spotkania, a następnie zawiadamia interesanta o wyznaczonym terminie spotkania.

Skargi i wnioski wnoszone na piśmie należy przesłać na adres :
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kolejowa 14
81-835 Sopot

lub składać w sekretariacie MOPS w godzinach: 7.30 – 15.30

Skargi i wnioski  wnoszone faksem  należy przesłać pod nr: ( + 48 58 ) 555 04 07

Skargi i wnioski mogą być wnoszone drogą elektroniczną:
-  e-mail : mops@mopssopot.pl
-  na elektroniczną skrzynkę podawczą w ramach Platformy Usług Administracji Publicznej

Skargi i wnioski mogą być także wnoszone ustnie do protokołu.

Uwaga:
Skargi  i  wnioski  nie  zawierające  imienia  i  nazwiska  (nazwy)  oraz adresu zamieszkania (siedziby) wnoszącego skargę lub wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:4999
Treść wprowadził(a): Smok Marzena, 2019-02-04 14:16:21
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2019-02-04 14:15:51