Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Zamówienia publiczne

 

Zapytanie ofertowe w trybie zasady konkurencyjności
                                                więcej informacji    dodatkowa informacja     wybór oferty

Planowane zakupy na rok 2013.                                           
                                                więcej informacji

Przetarg nieograniczony

„Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób wymagających okresowo całodobowej opieki w ośrodkach wsparcia ”
                więcej informacji    SIWZ     zawiadomienie o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony

„ NA DOSTAWĘ SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO DLA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SOPOCIE”
               więcej informacja    SIWZ    odp. na pytanie    zmiana SIWZ    dostawa sprzętu

Przetarg nieograniczony

„ NA DOSTAWĘ SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO DLA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SOPOCIE”
                                               więcej informacji    SIWZ     rozstrzygnięcie

Przetarg nieograniczony

 „ Zapewnienie schronienia i wyżywienia osobom bezdomnym, klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie”
                                                więcej informacji    SIWZ     rozstrzygnięcie     więcej

Przetarg nieograniczony

 „ Zapewnienie schronienia i wyżywienia osobom bezdomnym, klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie”
                                                więcej informacji    SIWZ     rozstrzygnięcie

Zlecenie wykonania remontu mieszkania chronionego w Sopocie
                                                                                             więcej informacji

Przetarg nieograniczony

„Świadczenie specjalistycznych usług dla osób wymagających okresowo całodobowej opieki w ośrodkach wsparcia”
                                                więcej informacji    SIWZ      rozstrzygnięcie


„Zapewnienie schronienia i wyżywienia osobom bezdomnym, klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie”

                                                              więcej informacji   SIWZ   zmiana treści SIWZ

                                                              odpowiedź 19.08.2011

                                                              rozstrzygnięcie

                                                              ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Usługi:

„Świadczenie specjalistycznych usług dla osób wymagających okresowo całodobowej opieki w ośrodkach wsparcia”