Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie


Plan kontroli na rok 2013

- kontrole zewnętrzne

 

Lp.    Podmiot kontroli                              Temat kontroli                                       Rodzaj kontroli     Termin kontroli

1.    Organizacja pozarządowa                  Kontrola realizacji umowy w zakresie                   problemowa               III kw.
                                                          zapewnienia posiłków - osobom w trudnej 
                                                          sytuacji życiowej z podmiotem wyłonionym
                                                          w otwartym konkursie ofert. 

 

2.    Stowarzyszenie na Rzecz                  Kontrola realizacji umowy w zakresie                  problemowa              IV kw.
       Bezdomnych Dom Modlitwy            świadczenia specjalistycznych usług
       "Agape" Borowy Młyn 22,               opiekuńczych dla osób wymagających 
       82-420 Ryjewo /                             okresowo całodobowej opieki w ośrodkach
       Centrum Usług Socjalnych               wsparcia
       i Esparcia "AGAPE" przy 
       ul.Mickiewicza 32, 
       82-230 Nowy Staw               

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1379
Treść wprowadził(a): Smok Marzena, 2013-02-26 10:40:26
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2013-02-26 10:16:16