Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie


Zapytanie ofertowe nr 1/2017 – przeprowadzenie usługi warsztatów psychologicznych

W imieniu Gminy Miasta Sopotu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza Zapytanie Ofertowe nr 1/2016 dotyczące przeprowadzenia warsztatów psychologicznych w  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie z siedzibą przy ul. Kolejowej 14

Zapytanie jest realizowane w związku realizacją projektu pt. Twoja Szansa. Kompleksowe wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Oś priorytetowa: 6 Integracja, Działanie: 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie: 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa.

Szczegóły zapytania w załączeniu.

treść zapytania
rozstrzygnięcie

Zapytanie ofertowe nr 2/2017 – przeprowadzenie doradztwa zawodowego

W imieniu Gminy Miasta Sopotu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza Zapytanie Ofertowe nr 1/2016 dotyczące przeprowadzenia doradztwa zawodowego w  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie z siedzibą przy ul. Kolejowej 14

Zapytanie jest realizowane w związku realizacją projektu pt. Twoja Szansa. Kompleksowe wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Oś priorytetowa: 6 Integracja, Działanie: 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie: 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa.

Szczegóły zapytania w załączeniu

treść zapytania
rozstrzygnięcie

Zamówienie publiczne do 30 000 euro

Opis przedmiotu zamówienia : Przebudowa i zmiana użytkowania lokalu mieszkalnego nr 1 przy Alei Niepodległości 876 w Sopocie – zgodnie z projektem

Zaproszenie   Opis   Kosztorys   Projekt   Projekt zmiany   Sytuacja   Wewnętrzna instalacja   Wzór oferty   Wzór_umowy

Rozstrzygnięcie

Zamówienia publiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE NR4/2016 OGŁOSZONE  ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr 4/2016 na organizację 10 kursów zawodowych dla uczestników projektu "Twoja Szansa"
Zapytanie ofertowe jest realizowane w ramach projektu
  pt. Twoja Szansa. Kompleksowe wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Oś priorytetowa: 6 Integracja, Działanie: 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie: 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa. nr umowy: RPPM.06.01.02-22-0018/1501.
Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem oraz treścią zapytania ofertowego, stanowiące załączniki do niniejszej informacji.

załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 4_2016

zapytanie ofertowe nr 4- kursy zawodowe

ogłoszenie - zapytanie ofertowe nr 4_2016

UNIEWAŻNIENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR3/2016

unieważnienie

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR3/2016 OGŁOSZONE  ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr 3/2016 na organizację 10 kursów zawodowych dla uczestników projektu "Twoja Szansa"
Zapytanie ofertowe jest realizowane w ramach projektu   pt. Twoja Szansa. Kompleksowe wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Oś priorytetowa: 6 Integracja, Działanie: 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie: 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa. nr umowy: RRPM.06.01.02-22-0018/1501.
Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem oraz treścią zapytania ofertowego, stanowiące załączniki do niniejszej informacji.

załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 3_2016

Zapytanie ofertowe z dnia 03.08.2016r. wraz z załącznikami

Zapytanie ofertowe_nr3_2016_kursy_zawodowe_treść_załączniki

 

Przetarg nieograniczony

Zapewnienie schronienia i wyżywienia osobom bezdomnym, klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie.

treść ogłoszenia (19.08.2016r.)

SIWZ

Protokół komisji przetargowej z otwarcia przetargu

rozstrzygnięcie

 

Zamówienie publiczne do 30 000 euro

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie  na terenie Sopotu dla MOPS  usługi  w zakresie profilaktycznej opieki medycznej dla pracowników Ośrodka.

więcej informacji

 

Przetarg nieograniczony

postępowanie II „Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej”

więcej informacji       SIWZ        rozstrzygnięcie

 

„Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej”

więcej informacji        SIWZ      unieważnienie

 

Przetarg nieograniczony

„Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych  dla osób wymagających okresowo całodobowej opieki w ośrodkach wsparcia”

więcej informacji       SIWZ       unieważnienie

 

Zapytanie ofertowe w trybie zasady konkurencyjności

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 1/2016 – przeprowadzenie usługi warsztatów psychologicznych

Zapytanie ofertowe nr 2/2016 – przeprowadzenie usługi doradztwa zawodowego

        

Przetarg nieograniczony

„Świadczenie specjalistycznych usług dla osób wymagających okresowo całodobowej opieki w ośrodkach wsparcia”

więcej informacji       SIWZ      unieważnienie

 

Przetarg nieograniczony

„ NA DOSTAWĘ SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO DLA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SOPOCIE”
więcej informacji         SIWZ           wyjaśnienia_1           wyjaśnienia_2        zawiadomienie o wyborze oferty

Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 30697-2016

 

Przetarg nieograniczony DAT.271.1.2.2015

„ NA DOSTAWĘ SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO DLA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SOPOCIE”
   więcej informacji        SIWZ        wyjaśnienia 1      wyjaśnienia_2      zawiadomienie

Przetarg nieograniczony

„ NA DOSTAWĘ SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO DLA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SOPOCIE”
    więcej informacji        SIWZ       wyjaśnienia 1       zawiadomienie     dostawa sprzętu

Przetarg nieograniczony

„Zapewnienie schronienia i wyżywienia osobom bezdomnym, klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie”
                      więcej informacji             SIWZ                wybór oferty

 

Archiwum

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:23229
Treść wprowadził(a): Smok Marzena, 2017-01-16 12:21:59
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2017-01-03 15:04:16