Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie


  WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

ROZSTRZYGNIĘCIE DRUGIEGO OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA WSPIERANEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W 2014 ROKU

Zarządzenie Nr 1256/2014 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 21 maja 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadania wspieranego z zakresu pomocy społecznej w 2014 roku


OGŁOSZENIE NR 2 O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W 2014 ROKU

treść ogłoszenia ( data utworzenia 14.04.2014r.

Załącznik Nr 1 - wzór oferty

Załącznik Nr 2 - wzór sprawozdania

Załącznik Nr 3 - wzór o wsparcie realizacji zadania publicznego

Załącznik Nr 4 - wniosek o uruchomienie środków z budżetu Miasta Sopotu


ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ WSPIERANYCH Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W 2014 ROKU

Zarządzenie Nr 1135/2014 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 9 stycznia 2014r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań wspieranych z zakresu pomocy społecznej w 2014r.

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ POWIERZONYCH Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W 2014 ROKU I LATACH NASTĘPNYCH

Zarządzenie Nr 1123/2013 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań powierzonych z zakresu pomocy społecznej w 2014 roku i latach następnych.
 

OGŁOSZENIE NR 1 O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W 2014 ROKU I LATACH NASTĘPNYCH

treść ogłoszenia  ( data utworzenia 19.11.2013r.)

Załącznik Nr 1 - wzór oferty

Załącznik Nr 2 - wzór sprawozdania

Załącznik Nr 3 - wzór umowy o wsparcie realizacji zadania

Załącznik Nr 4 - wzór wniosku o uruchomienie środków z budżetu miasta Sopotu

Załącznik Nr 5 - Specyfikacja warunków zadania - Zapewnienie opieki w placówce wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin problemowych

Załącznik Nr 6 - Specyfikacja warunków zadania - Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania

Załącznik Nr 7 - Specyfikacja warunków zadania - Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osobom z zaburzeniami psychicznymi

Załącznik Nr 8  -  Specyfikacja warunków zadania  - Zapewwnienie ciepłego posiłku osobom w trudnej sytuacji życiowej, w tym posiłki dowożone

OFERTA CARITAS ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ złożona w trybie art.19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Pomoc w drodze

treść oferty ( data utworzenia 9.10.2013r.) Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ W SPIERANYCH Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W 2013 ROKU.

Zarządzenie Nr 843/2013 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 05 lutego 2013r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań wspieranych z zakresu pomocy społecznej w 2013roku.
 

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA POWIERZONEGO I ZADAŃ WSPIERANYCH Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W 2013 ROKU.

Zarządzenie Nr 806/2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 24 grudnia 2012r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania powierzonego i zadań wspieranych z zakresu pomocy społecznej w 2013r.
 

OGŁOSZENIE NR 1 O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W 2013 ROKU 

treść ogłoszenia  ( data utworzenia 22.11.2012r.)

Załącznik Nr 1 - wzór oferty

Załącznik Nr 2 - wzór sprawozdania

Załącznik Nr 3 - wzór umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego

Załącznik Nr 4 - wniosek o uruchomienie środków z budżetu miasta Sopotu

Załącznik Nr 5 - specyfikacja: zapewnienie posiłków osobom

 

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ WSPIERANYCH Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W 2012 roku.

Zarządzenie Nr 599/2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 24 maja 2012r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań wspieranych z zakresu pomocy społęcznej w 2012roku.

 OGŁOSZENIE NR 2 O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINY I POWIATU Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W 2012 ROKU

treść ogłoszenia ( data utworzenia 27.03.2012r.)

Załącznik Nr 1  -  wzór oferty

Załącznik Nr 2 - wzór sprawozdania

 Załącznik Nr 3  -  wzór umowy o wsparcie realizacji zadania

 Załącznik Nr 4  -  wzór wniosku o uruchomienie środków z budżetu miasta Sopotu

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ POWIERZONYCH I ZADAŃ WSPIERANYCH Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W 2012 ROKU I LATACH NASTĘPNYCH.

Zarządzenie Nr 436/2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 18 stycznia 2012r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań powierzonych i zadań wspieranych z zakresu pomocy społecznej w 2012 roku i latach następnych.

OGŁOSZENIE NR 1 O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINY I POWIATU Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W 2012 ROKU I LATACH NASTĘPNYCH

 treść ogłoszenia (data utworzenia 16.11.2011r.)

Załącznik Nr 1 – wzór oferty realizacji zadania publicznego

Załącznik Nr 2 - wzór sprawozdania

Załącznik Nr 3 – wzór umowy o wsparcie realizacji zadania

Załącznik Nr 4 – wniosek o uruchomienie środków

Załącznik Nr 5 – specyfikacja: zapewnienie posiłków

Załącznik Nr 6 – specyfikacja: zapewnienie całodobowego wsparcia dziecku i rodzinie

Załącznik Nr 7 – specyfikacja: świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania

Załącznik Nr 8 – specyfikacja: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

Załącznik Nr 9 – specyfikacja: zapewnienie opieki w domu pomocy społecznej

Załącznik Nr 10 – specyfikacja: ognisko wychowawcze

 

Uchwała Nr XII/124/2011 Rady Miasta Sopotu z dnia 7 października 2011 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasta Sopotu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2012.

Oferta Fundacji ITAKA złożona w trybie art.19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.  ( data utworzenia: 18.10.2011r.)

Rozstrzygnięcie (data utworzenia: 6.12.2011r.) 

Oferta Fundacji ITAKA złożona w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.   ( data utworzenia: 20.09.2011r.)

Informujemy, że w dniu 28 września 2011r. oferent zrezygnował z podpisania umowy.  

Zarządzenie Nr 168/2011 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 9 maja 2011r. w sprawie roztrzygnięcia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadania powierzonego i zadań wspieranych z zakresu pomocy społecznej w 2011r.

OGŁOSZENIE O DRUGIM OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W 2011 ROKU. ( 28.03.2011r.)

Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia o drugim otwartym konkursie ofert na realizację
zadań z zakresu pomocy społecznej w 2011 roku - Specyfikacja warunków
zadania 3.1. e
:
- Załącznik nr 1 do Specyfikacji warunków zadania 3.1. e - wzór oferty
- Załącznik nr 2 do Specyfikacji warunków zadania 3.1. e - wzór sprawozdania
- Załącznik nr 3 do Specyfikacji warunków zadania 3.1. e - wzór umowy

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia o drugim otwartym  konkursie ofert na
realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2011 roku - wzór oferty

Załącznik Nr 3 do Ogłoszenia o drugim otwartym  konkursie ofert na
realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2011 roku - wzór sprawozdania

Załącznik Nr 4 do Ogłoszenia o drugim otwartym  konkursie ofert na
realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2011 roku - wzór umowy

Załącznik Nr 5 do Ogłoszenia o drugim otwartym  konkursie ofert na
realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2011 roku - wzór wniosku o
uruchomienie środków z budżetu miasta

Załącznik Nr 6 do Ogłoszenia o drugim otwartym konkursie ofert na realizację
zadań z zakresu pomocy społecznej w 2011 roku - wzór rozliczenia transzy
dotacji z budżetu miasta

Załącznik Nr 7 do Ogłoszenia o drugim otwartym  konkursie ofert na
realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2011 roku - wzór Ankiety
Organizacji Pozarządowej

  Zarządzenie Nr 13/2010 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie roztrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań wspieranych z zakresu pomocy społecznej w 2011r. 

Zarządzenie Nr 3/2010 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie roztrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań powierzonych z zakresu pomocy społecznej w 2011r.

Zarządzenie Nr 4/2010 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie roztrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania wspieranego z zakresu pomocy społecznej w 2011r.

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NR 1 Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ NA ROK 2011 ( 16.11.2010r.)

 Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia Nr 1 o otwartym konkursie ofert na realizację
zadań Gminy Miasta Sopotu z zakresu pomocy społecznej w 2011 roku -


SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZADANIA 3.1. a :
- Załącznik nr 1 do Specyfikacji warunków zadania 3.1. a
- Załącznik nr 2 do Specyfikacji warunków zadania 3.1. a
- Załącznik nr 3 do Specyfikacji warunków zadania 3.1. a

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia Nr 1 o otwartym konkursie ofert na realizację
zadań Gminy Miasta Sopotu z zakresu pomocy społecznej w 2011 roku
-

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZADANIA 3.1. b :
- Załącznik nr 1 do Specyfikacji warunków zadania 3.1. b
- Załącznik nr 2 do Specyfikacji warunków zadania 3.1. b
- Załącznik nr 3 do Specyfikacji warunków zadania 3.1. b

Załącznik Nr 3 do Ogłoszenia Nr 1 o otwartym konkursie ofert na realizację
zadań Gminy Miasta Sopotu z zakresu pomocy społecznej w 2011 roku
-

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZADANIA 3.1. c :
- Załącznik nr 1 do Specyfikacji warunków zadania 3.1. c
- Załącznik nr 2 do Specyfikacji warunków zadania 3.1. c
- Załącznik nr 3 do Specyfikacji warunków zadania 3.1. c

Załącznik Nr 4 do Ogłoszenia Nr 1 o otwartym konkursie ofert na realizację
zadań Gminy Miasta Sopotu z zakresu pomocy społecznej w 2011 roku
-

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZADANIA 3.1. d :
- Załącznik nr 1 do Specyfikacji warunków zadania 3.1. d
- Załącznik nr 2 do Specyfikacji warunków zadania 3.1. d
- Załącznik nr 3 do Specyfikacji warunków zadania 3.1. d

Załącznik Nr 5 do Ogłoszenia Nr 1 o otwartym konkursie ofert na realizację
zadań Gminy Miasta Sopotu z zakresu pomocy społecznej w 2011 roku
-

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZADANIA 3.1. e :
- Załącznik nr 1 do Specyfikacji warunków zadania 3.1. e
- Załącznik nr 2 do Specyfikacji warunków zadania 3.1. e
- Załącznik nr 3 do Specyfikacji warunków zadania 3.1. e

Załącznik Nr 6 do Ogłoszenia Nr 1 o otwartym konkursie ofert na realizację
zadań Gminy Miasta Sopotu z zakresu pomocy społecznej w 2011 roku - wzór
Ankiety Organizacji Pozarządowej

Załącznik Nr 7 do Ogłoszenia Nr 1 o otwartym konkursie ofert na realizację
zadań Gminy Miasta Sopotu z zakresu pomocy społecznej w 2011 roku - wzór
oferty

Załącznik Nr 8 do Ogłoszenia Nr 1 o otwartym konkursie ofert na realizację
zadań Gminy Miasta Sopotu z zakresu pomocy społecznej w 2011 roku - wzór
umowy

Załącznik Nr 9 do Ogłoszenia Nr 1 o otwartym konkursie ofert na realizację
zadań Gminy Miasta Sopotu z zakresu pomocy społecznej w 2011 roku - wzór
sprawozdania

Załącznik Nr 10 do Ogłoszenia Nr 1 o otwartym konkursie ofert na realizację
zadań Gminy Miasta Sopotu z zakresu pomocy społecznej w 2011 roku - wzór
wniosku o uruchomienie środków z budżetu miasta

Załącznik Nr 11 do Ogłoszenia Nr 1 o otwartym konkursie ofert na realizację
zadań Gminy Miasta Sopotu z zakresu pomocy społecznej w 2011 roku - wzór
rozliczenia transzy dotacji z budżetu miasta

Zarządzenie Nr 155/2011 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 20 kwietnia 2011r.w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1383/2010 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie powołania komisji konkursowych do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Sopotu w 2011 roku.

Zarządzenie Nr 1383/2010 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 17 listopada 2010 w sprawie powołania Komisji konkursowych do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Sopotu w 2011 roku.

Uchwała Nr XLII/544/2010 z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasta Sopotu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2011.

Zarządzenie Nr 1203/2010 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 7 lipca 2010 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1107/2010 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 18 maja 2010 roku dotyczącego powołania Komisji konkursowych do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Sopotu w 2010 roku.

Zarządzenie Nr 1107/2010 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 18 maja 2010r. w sprawie powołania Komisji konkursowych do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Sopotu w 2010r.

KONKURS OFERT NA ROK 2010 - 2011

 

Zarządzenie Nr 935/2009 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 26 listopada 2009 w sprawie powołania Komisji konkursowych do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Sopotu w 2010roku.

 

Zarządzenie Nr 757/2009 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 8 czerwca 2009r w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań powierzonych z zakresu pomocy społecznej: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

 

Zarządzenie Nr 639/2009 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań w formie wsparcia z zakresu pomocy społecznej w roku 2009

 

Zarządzenia Nr 596/2008 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 24 grudnia 2008r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zapewnienie opieki w domu pomocy społecznej osobom w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorym w okresie od 01.04.2009r. do 31.12.2010r.

 

Zarzadzenie Nr 593/2008 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania powierzonego z zakresu pomocy społecznej: Dożywianie osób i rodzin.

 

Zarzadzenie Nr 572/2008 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania powierzonego z zakresu pomocy społecznej: Zapewnienie usług opiekuńczych w domach.

 

 

   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:414
Treść wprowadził(a): Dariusz Żyła, 2015-12-11 12:11:44
Treść wytworzył(a): [brak danych], 2015-12-11 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2015-12-11 12:08:54