Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie


Ogłoszenia o zamówieniach publicznych do  30 000 euro

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 2/2018

W imieniu Gminy Miasta Sopotu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza Rozstrzygnięcie Zapytania Ofertowego nr 2/2018 dotyczące przeprowadzenia do 75 godzin indywidualnego doradztwa zawodowego dla grupy maksymalnie 25 osób (po 3 godziny doradztwa zawodowego dla jednego uczestnika projektu) od 20.02.2018 r. do 20.04.2018 r. w terminach szczegółowo określonych z Zamawiającym dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie z siedzibą przy ul. Kolejowej 14.

Szczegóły w załączeniu:

rozstrzygnięcie_2-2018_doradztwo_zawodowe.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: rozstrzygnięcie_2-2018_doradztwo_zawodowe.pdf
Opis: rozstrzygnięcie_2-2018_doradztwo_zawodowe.pdf
Utworzono: 2018-02-20 15:07:16
Data dodania: 2018-02-20 15:07:44
Autor pliku: Joanna Krukowska
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski

Zmiana treści ogłoszonego zapytania ofertowego nr 2/2018 –  Przeprowadzenie do 75 godzin indywidualnego poradnictwa zawodowego dla grupy do 25 uczestników projektu, z dnia 09.02.2018 r.

Szczegóły zmiany treści w załączeniu:

zmiana_treści_12.02.18_zapytanie_ofertowe_2_2018_Twoja_Szansa.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: zmiana_treści_12.02.18_zapytanie_ofertowe_2_2017_Twoja_Szansa.pdf
Opis: zmiana_treści_12.02.18_zapytanie_ofertowe_2_2018_Twoja_Szansa.pdf
Utworzono: 2018-02-12 12:32:40
Data dodania: 2018-02-12 12:33:01
Autor pliku: Joanna Krukowska
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski

Zapytanie ofertowe nr 2/2018 dotyczące przeprowadzenia do 75 godzin indywidualnego doradztwa w terminie od 20.02.2018 r. do 20.04.2018 r.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z szczególnymi warunkami realizacji zamówień publicznych udzielonych zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych dotyczących udzielania zamówień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”.

W imieniu Gminy Miasta Sopotu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza Zapytanie Ofertowe nr 2/2018 dotyczące przeprowadzenia do 75 godzin indywidualnego doradztwa zawodowego dla grupy maksymalnie 25 osób (po 3 godziny doradztwa zawodowego dla jednego uczestnika projektu) od 20.02.2018 r. do 20.04.2018 r. w terminach szczegółowo określonych z Zamawiającym dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie z siedzibą przy ul. Kolejowej 14.

Zapytanie jest realizowane w związku realizacją projektu pt. Twoja Szansa. Kompleksowe wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Oś priorytetowa: 6 Integracja, Działanie: 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie: 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa.

Termin składania ofert upływa 16 lutego 2018 r. do godz. 15.00. Decyduje data wpływu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty wraz z załącznikami prosimy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „2/2018– Twoja Szansa – doradztwo zawodowe” w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie, przy ul. Kolejowa 14, 81-835 Sopot. Oferty można składać osobiście lub drogą pocztową – decyduje data wpływu. Dokumenty, które wpłyną powyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane. 

Szczegóły zapytania w załączeniu:

zapytanie_ofertowe_2_2017_doradztwo_zawodowe_Twoja_Szansa.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: zapytanie_ofertowe_2_2017_doradztwo_zawodowe_Twoja_Szansa.pdf
Opis: Zapytanie_ofertowe_2_2017_doradztwo_zawodowe_Twoja_Szansa
Utworzono: 2018-02-09 15:29:27
Data dodania: 2018-02-09 15:29:47
Autor pliku: Joanna Krukowska
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski

Załącznik1_Wzór oferty wraz z oświadczeniami_ZO_2_2018.docx
Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik1_Wzór oferty wraz z oświadczeniami_ZO_2_2018.docx
Opis: Załącznik1_Wzór oferty wraz z oświadczeniami_ZO_2_2018
Utworzono: 2018-02-09 15:30:45
Data dodania: 2018-02-09 15:30:59
Autor pliku: Joanna Krukowska
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski

 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 1/2018

W imieniu Gminy Miasta Sopotu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza Rozstrzygnięcie Zapytanie Ofertowego nr 1/2018 przeprowadzenia warsztatów psychologicznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie z siedzibą przy ul. Kolejowej 14. Przedmiotem rozstrzygniętego zapytania jest przeprowadzenie 32 godzin warsztatów psychoedukacyjnych dla dwóch grup uczestników projektu (każda z grup do 13 osób, łącznie 25 osób), w czterech 8-godzinnych blokach (4 dni po 8 godzin zajęć, każda grupa 2 dni po 8 godzin zajęć).

Szczegóły w załączeniu:

rozstrzygnięcie_1-2018_32h_warsztatow_psychoedu. pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: rozstrzygnięcie_1-2018_32h_warsztatow_psychoedu.pdf
Opis: rozstrzygnięcie_1-2018_32h_warsztatow_psychoedu. pdf
Utworzono: 2018-02-20 15:04:16
Data dodania: 2018-02-20 15:04:42
Autor pliku: Joanna Krukowska
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski

Zmiana treści ogłoszonego zapytania ofertowego nr 1/2018 - Przeprowadzenie 32 godzin warsztatów psychoedukacyjnych w ciągu 4 dni, z dnia 09.02.2018 r.

Szczegóły zmiany treści w załączeniu:

zmiana_treści_12.02.18_zapytanie_ofertowe_1_2018_Twoja_Szansa.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: zmiana_treści_12.02.18_zapytanie_ofertowe_1_2018_Twoja_Szansa.pdf
Opis: zmiana_treści_12.02.18_zapytanie_ofertowe_1_2018_Twoja_Szansa.pdf
Utworzono: 2018-02-12 12:29:34
Data dodania: 2018-02-12 12:29:51
Autor pliku: Joanna Krukowska
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski

Zapytanie ofertowe nr 1/2018 – Przeprowadzenie 32 godzin warsztatów psychoedukacyjnych przez 4 dni robocze (po 8h każdy), pomiędzy 20.02.2018 r. a 15.03.2018 r.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z szczególnymi warunkami realizacji zamówień publicznych udzielonych zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych dotyczących udzielania zamówień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”.

W imieniu Gminy Miasta Sopotu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza Zapytanie Ofertowe nr 1/2018 przeprowadzenia warsztatów psychologicznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie z siedzibą przy ul. Kolejowej 14. Przedmiotem zapytania jest przeprowadzenie 32 godzin warsztatów psychoedukacyjnych dla dwóch grup uczestników projektu (każda z grup do 13 osób, łącznie 25 osób), w czterech 8-godzinnych blokach (4 dni po 8 godzin zajęć, każda grupa 2 dni po 8 godzin zajęć).

Zapytanie jest realizowane w związku realizacją projektu pt. Twoja Szansa. Kompleksowe wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Oś priorytetowa: 6 Integracja, Działanie: 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie: 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa.

Termin składania ofert upływa 16 lutego 2018 r. do godz. 15.00. Decyduje data wpływu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty wraz z załącznikami prosimy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „1/2018 – Twoja Szansa – warsztaty psychoedukacyjne” w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie, przy ul. Kolejowa 14, 81-835 Sopot. Oferty można składać osobiście lub drogą pocztową – decyduje data wpływu. Dokumenty, które wpłyną powyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Szczegóły zapytania w załączeniu:

zapytanie_ofertowe_1_2018_32h_warsztatow_psycholog_Twoja_Szansa.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: zapytanie_ofertowe_1_2018_32h_warsztatow_psycholog_Twoja_Szansa.pdf
Opis: Zapytanie ofertowe 1/2018 32h warsztatów psycholog Twoja Szansa
Utworzono: 2018-02-09 15:19:53
Data dodania: 2018-02-09 15:25:26
Autor pliku: Joanna Krukowska
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski

Załącznik1_Wzór oferty wraz z oświadczeniami_ZO_1_2018.doc
Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik1_Wzór oferty wraz z oświadczeniami_ZO_1_2018.doc
Opis: Załącznik1 Wzór oferty wraz z oświadczeniami ZO_1_2018
Utworzono: 2018-02-09 15:26:58
Data dodania: 2018-02-09 15:27:22
Autor pliku: Joanna Krukowska
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski

 

Zapytanie ofertowe nr 9/2017 - przygotowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla 4 uczestników projektu.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 9/2017

W imieniu Gminy Miasta Sopotu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej unieważnia postępowanie dot. Zapytania Ofertowego 9/2017 r. – dotyczące przygotowania i przeprowadzenia kursów zawodowych w terminie od 21 września 2017 do 30 listopada 2017, decyzją Komisji Konkursowej unieważniono postępowanie.

Realizowane w związku realizacją projektu pt. Twoja Szansa. Kompleksowe wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Oś priorytetowa: 6 Integracja, Działanie: 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie: 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa.

Szczegóły rozstrzygnięcia w załączeniu

Zapytanie ofertowe 9-2017 unieważnienie.pdf

Zapytanie ofertowe nr 8/2017 dotyczące przeprowadzenia 30 godzin usługi doradztwa zawodowego w terminie od 21 września 2017 r. do 30 listopada 2017 roku dla grupy 10 uczestników projektu.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 8/2017

W imieniu Gminy Miasta Sopotu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza Rozstrzygnięcie Zapytania Ofertowego 8/2017 r. – dotyczące przeprowadzenia 30 godzin usługi doradztwa zawodowego w terminie od 21 września 2017 r. do 30 listopada 2017 roku dla grupy 10 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie z siedzibą przy ul. Kolejowej 14.

Realizowane w związku realizacją projektu pt. Twoja Szansa. Kompleksowe wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Oś priorytetowa: 6 Integracja, Działanie: 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie: 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa.

Szczegóły rozstrzygnięcia w załączeniu

Zapytanie ofertowe 8-2017 Rozstrzygniecie.pdf

 

Zapytanie ofertowe nr 7/2017 dotyczące przygotowania i przeprowadzenia szkoleń z kompetencji miękkich w terminie ustalonym szczegółowo ze Zleceniodawcą pomiędzy 21 sierpnia a 30 września 2017 r.

Na podstawie Ustawy Pzp art. 4 pkt. 8 i Regulaminu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie w sprawie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 tysięcy euro.

 

W imieniu Gminy Miasta Sopotu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza Zapytanie Ofertowe nr 7/2017 dotyczące przygotowania i przeprowadzenia szkoleń z kompetencji miękkich w terminie ustalonym szczegółowo ze Zleceniodawcą pomiędzy 21 sierpnia a 30 września 2017 r. dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie z siedzibą przy ul. Kolejowej 14.

 

Zapytanie jest realizowane w związku realizacją projektu pt. Twoja Szansa. Kompleksowe wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Oś priorytetowa: 6 Integracja, Działanie: 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie: 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa.

 

Szczegóły zapytania w załączeniu:

1.zapytanie_ofertowe_7_2017_szkolenia_miekkie.pdf

2.zapytanie ofertowe 7_2017 - formularz ofertowy wraz z oświadczeniem.doc

3. Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 7 2017

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 6/2017

Na podstawie Ustawy Pzp art. 4 pkt. 8 i Regulaminu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie w sprawie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 tysięcy euro.

W imieniu Gminy Miasta Sopotu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza Rozstrzygnięcie Zapytania Ofertowego nr 6/2017 r. o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na przygotowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla 5 uczestników projektu –  Twoja Szansa. Kompleksowe wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w terminie od 24 lipca 2017 r. do 30 września 2017 r.

Realizowane w związku realizacją projektu pt. Twoja Szansa. Kompleksowe wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Oś priorytetowa: 6 Integracja, Działanie: 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie: 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa.

Szczegóły rozstrzygnięcia w załączeniu

Zapytanie ofertowe 6-2017 Rozstrzygniecie.pdf

 

Zapytanie ofertowe nr 6/2017 - przygotowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla 5 uczestników projektu.

Na podstawie Ustawy Pzp art. 4 pkt. 8 i Regulaminu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie w sprawie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 tysięcy euro. 

W imieniu Gminy Miasta Sopotu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza Zapytanie Ofertowe nr 6/2017 dotyczące przygotowania i przeprowadzenia 5 kursów zawodowych w terminie od 24 lipca 2017 do 30 września 2017 dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie z siedzibą przy ul. Kolejowej 14. 

Zapytanie jest realizowane w związku realizacją projektu pt. Twoja Szansa. Kompleksowe wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Oś priorytetowa: 6 Integracja, Działanie: 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie: 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa.

Termin składania ofert upływa 18 lipca 2017 r. do godz. 15.00. Decyduje data wpływu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty wraz z załącznikami prosimy składać  w zamkniętej kopercie z dopiskiem „6/2017 – Twoja Szansa – kursy zawodowe 2017” w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie, przy ul. Kolejowa 14, 81-835 Sopot. Oferty można składać osobiście lub drogą pocztową – decyduje data wpływu. Dokumenty, które wpłyną powyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

 

Szczegóły zapytania w załączeniu:

1. zapytanie ofertowe 6-2017_kursy zawodowe.pdf

2. zapytanie ofertowe 6-2017_ZAŁĄCZNIK 1 ORAZ 2.doc

3. zapytanie ofertowe 6-2017_ZAŁĄCZNIK 3.pdf

 

Zapytanie ofertowe nr 5/2017 - przygotowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla 5 uczestników projektu.

Na podstawie Ustawy Pzp art. 4 pkt. 8 i Regulaminu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie w sprawie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 tysięcy euro.

 

W imieniu Gminy Miasta Sopotu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza Zapytanie Ofertowe nr 5/2017 dotyczące przygotowania i przeprowadzenia kursów zawodowych w terminie od 12 lipca 2017 do 30 września 2017 dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie z siedzibą przy ul. Kolejowej 14. 

Zapytanie jest realizowane w związku realizacją projektu pt. Twoja Szansa. Kompleksowe wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Oś priorytetowa: 6 Integracja, Działanie: 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie: 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa.

 

Szczegóły zapytania w załączeniu:

1.Zapytanie ofertowe 5 - 2017 Mops Sopot Twoja Szansa

2. Zapytanie ofertowe 5 -2017 Załącznik 1 oraz 2

3.Zapytanie ofertowe 5 - 2017 MOPS Sopot Twoja Szansa Załącznik 3

4. Rozstrzygnięcie Zapytania Ofertowego nr 5/2017

Zapytanie ofertowe nr 4/2017 - przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych.

Na podstawie Ustawy Pzp art. 4 pkt. 8 i Regulaminu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie w sprawie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 tysięcy euro.

 

W imieniu Gminy Miasta Sopotu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza Zapytanie Ofertowe nr 4/2017 dotyczące przygotowania i przeprowadzenia szkoleń zawodowych w terminie od 22 maja 2017 r. do 9 czerwca 2017 r. oraz w okresie wrzesień - październik 2017 r. w terminie ustalonym ze Zleceniodawcą dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie z siedzibą przy ul. Kolejowej 14.

 

Zapytanie jest realizowane w związku realizacją projektu pt. Twoja Szansa. Kompleksowe wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Oś priorytetowa: 6 Integracja, Działanie: 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie: 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa.

 

Szczegóły zapytania w załączeniu

1. zapytanie ofertowe 4_2017 - szkolenia zawodowe.pdf

2. zapytanie ofertowe 4_2017 - formularz ofertowy wraz z oświadczeniem.doc

3.rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

Ogłoszenie na " Opracowanie dokumentacji przebudowy nawierzchni dojść  i dojazdów  z dodatkowymi miejscami  parkingowymi dla działek 82/7  i 82/5 w Sopocie"

 

W imieniu Gminy miasta Sopotu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza zaproszenie do złożenia oferty cenowej w procedurze nr DAT.271.1.20.2017 dotyczącej udzielenia zamówienia , o wartości niższej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro , bez konieczności stosowania przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych  w oparciu o art. 4 ust. 8

Szczegóły w załączeniu:

1.Przebudowa chodnika MOPS Sopot 2017 projekt.odt

2.oferta wykonawcy wzór.odt

3.Wzór umowy projekt 2017.odt

4.Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na "Wykonanie opracowania dokumentacji przebudowy nawierzchni dojść i dojazdów z dodatkowymi miejscami parkingowymi dla działek 82/7 i 82/5 w Sopocie"

 

Ogłoszenie na "Dostawę sprzętu komputerowego"

W imieniu Gminy miasta Sopotu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza zaproszenie do złożenia oferty cenowej w procedurze nr DAT.271.1.13.2017 dotyczącej udzielenia zamówienia , o wartości niższej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro , bez konieczności stosowania przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych  w oparciu o art. 4 ust. 8

 

Szczegóły w załączeniu:

1. Ogłoszenie o zapytanie

 

Wynik postępowania DAT.271.1.13.2017

 

Po dokonaniu oceny w procedurze dotyczącej udzielenia zamówienia o wartości niższej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro bez konieczności stosowania przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych w oparciu o art. 4 ust. 8  z złożonych ofert w postępowaniu „Na dostawę sprzętu informatycznego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie”, wybrano ofertę firmy:

 IT – Grams s.c. ; 80-393 Gdańsk  ul. Krynicka 1  za cenę brutto 18 819,00 zł.

 

 

Zapytanie ofertowe ”Audyt Bezpieczeństwa informacji w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie”

 

W imieniu Gminy Miasta Sopotu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie, z siedzibą przy ul. Kolejowej 14,  działając na podstawie  art.4 pkt.8  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo  zamówień   publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2164 z późn.zm.)  zaprasza  do  złożenia  oferty  zgodnie  z  warunkami  przedstawionymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.

 

Szczegóły zapytania w załączeniu:

 

  1. zapytanie ofertowe
  2. formularz oferty – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
  3. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - załącznik nr 1 do formularza oferty
  4. wykaz wykonanych usług - załącznik nr 2 do formularza oferty
  5. wzór umowy - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

 

 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

 

Zapytanie ofertowe nr 3/2017 - przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z kompetencji miękkich  

W imieniu Gminy Miasta Sopotu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza Zapytanie Ofertowe nr 3/2017 dotyczące przygotowania i przeprowadzenia szkoleń z kompetencji miękkich w terminie od 13 lutego 2017 r. do 3 marca 2017 r. dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie z siedzibą przy ul. Kolejowej 14.

Zapytanie jest realizowane w związku realizacją projektu pt. Twoja Szansa. Kompleksowe wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Oś priorytetowa: 6 Integracja, Działanie: 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie: 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa.

 

Szczegóły zapytania w załączeniu

Zapytanie ofertowe nr 3/2017   Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem 

 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 3/2017  

 

 

Zapytanie ofertowe nr 1/2017 – przeprowadzenie usługi warsztatów psychologicznych

W imieniu Gminy Miasta Sopotu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza Zapytanie Ofertowe nr 1/2016 dotyczące przeprowadzenia warsztatów psychologicznych w  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie z siedzibą przy ul. Kolejowej 14

Zapytanie jest realizowane w związku realizacją projektu pt. Twoja Szansa. Kompleksowe wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Oś priorytetowa: 6 Integracja, Działanie: 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie: 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa.

Szczegóły zapytania w załączeniu.

treść zapytania
rozstrzygnięcie

 

Zapytanie ofertowe nr 2/2017 – przeprowadzenie doradztwa zawodowego

W imieniu Gminy Miasta Sopotu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza Zapytanie Ofertowe nr 1/2016 dotyczące przeprowadzenia doradztwa zawodowego w  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie z siedzibą przy ul. Kolejowej 14

Zapytanie jest realizowane w związku realizacją projektu pt. Twoja Szansa. Kompleksowe wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Oś priorytetowa: 6 Integracja, Działanie: 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie: 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa.

Szczegóły zapytania w załączeniu

treść zapytania
rozstrzygnięcie

 

 

  


 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:162
Treść wprowadził(a): Sebastian Rutkowski, 2018-02-20 15:08:01
Treść wytworzył(a): [brak danych], 2017-05-10 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-02-12 12:33:27