Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Ogłoszenia  o zamówieniach publicznych powyżej 30 000 euro  

Zapewnienie schronienia i wyżywienia osobom bezdomnym, klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Sopocie   DAT.271.1.2.2.2017

1. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

2.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3.Zawiadomienie o sprostowaniu ogłoszenia.odt

4.Wyjaśnienia treści SIWZ

5. Protokół Komisji Przetargowej z otwarcia przetargu

6. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu