Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie


RODO


Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 r. będzie miało zastosowanie we wszystkich krajach Unii Europejskiej Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie danych),  zwane dalej RODO.

RODO.PDF
Szczegóły pliku
Nazwa: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (2).pdf
Opis: RODO.PDF
Utworzono: 2018-05-24 15:20:19
Data dodania: 2018-05-24 15:21:15
Autor pliku: Marzena Smok
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i  sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą, ul. Kolejowa 14,  81-835 Sopot 

Inspektor Ochrony Danych

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Kamila Stachewicz
e - mail: iod@mopssopot.pl
adres do korespondencji:  ul. Kolejowa 14, 81-835 Sopot 

Przetwarzanie Państwa danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w  Sopocie, odbywać się będzie:

1) gdy, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  RODO),

2) w przypadku udzielenia przez osobę, której dane dotyczą,  zgody na przetwarzanie danych osobowych  ( na podstawie art.6 ust. 1 lit. a RODO),

3) w przypadku niezbędności do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy ( na podstawie art.6 ust. 1 lit. b RODO),

4) w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w  interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi ( na podstawie art.6 ust. 1 lit e RODO),

5) w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej ( na podstawie art.6 ust. 1 lit. d RODO).

 W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie, posiadają Państwo prawo do:

1) dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania; usunięcia; ograniczenia ich przetwarzania; przenoszenia danych; prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, jeśli do przetwarzania doszło na podstawie zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych, narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 W zależności od relacji prawnej z Państwem, Administrator danych będzie realizować obowiązek informacyjny zgodnie z RODO.

 

 

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:33
Treść wprowadził(a): Sebastian Rutkowski, 2019-01-08 09:02:32
Treść wytworzył(a): Marzena Smok, 2018-05-24 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-07-25 08:01:21