Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Ogłoszenia Urzędu Miasta Sopotu


Rozstrzygnięcie:  Zarządzenie Nr 34/2018 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego poprzez prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez organizację pozarzadową prowadząca działalność pożytku publicznego w 2019 r. 

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Sopotu o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego polegającego na powierzeniu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Miasta Sopotu w 2019 roku

Dokładne informacje na stronie.