Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Ogłoszenia Urzędu Miasta Sopotu


 

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Sopotu o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego polegającego na powierzeniu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Miasta Sopotu w 2019 roku

Dokładne informacje na stronie.