Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie

Elektroniczna skrzynka podawcza


Elektroniczna Skrzynka Podawcza Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie umożliwia doręczanie pism i  innych dokumentów w formie dokumentów elektronicznych.

W celu złożenia pisma w formie dokumentu elektronicznego konieczne jest:

1)    posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na Platformie Usług Administracji
        Publicznej (ePUAP) -  rejestracja w portalu ePUAP
 
2)    posiadanie bezpłatnego „Profilu Zaufanego”  na platformie ePUAP - wniosek lub
       posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą
       ważnego kwalifikowanego certyfikatu
.
Przekazanie dokumentu następuje poprzez wypełnienie formularza bądź wzoru on-line za pośrednictwem Elektonicznej Skrzynki Podawczej na portalu http://epuap.gov.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie udostępnia wzory i formularze elektroniczne:

1)    pismo ogólne  

(http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_OpisUslugi?nazwaOpisu=pismo+ogolne+do_
urzedu&idPodmiotu=MOPSSOPOT)

2)    złożenie skargi lub wniosku do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie

(http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_OpisUslugi?nazwaOpisu=Skargi%2C+wnioski%2C+

zapytania+do+urzedu&idPodmiotu=MOPSSOPOT)

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej:

1)    dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym kwalifikowanym podpisem
        cyfrowym lub profilem zaufanym ePUAP.

2)    maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do
       doręczenia za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej nie może przekraczać
       5 MB, rozmiar załącznika nie może przekraczać 3MB.

3)    załączniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i
       nie zostaną rozpatrzone.

4)    formaty danych, w jakich zapisuje się załączniki dodawane do pism muszą być
       zgodne z załącznikiem do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14
       września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów
       elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania
       formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2018 r. poz.180)

Akceptowane formaty załączników to:
DOC, DOCX, GIF, JPG, ODS, ODT, PDF, PNG, RTF, SVG, TIF, TXT, XLS, XLSX, XML.