Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie

Programy


Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej w Sopocie na lata 2018 - 2020
(Uchwała Nr XXXIX/512/2018 z dnia 26 marca 2018 r.  Załącznik)

Sopocki Program Przeciwdziałania Bezdomności 2019 - 2024
(Uchwała Nr XII/204/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.)

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 - 2020
(Uchwała Nr XXV/346/2017 Rady Miasta Sopotu z dnia 13 lutego 2017 r.   Załącznik)