Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie

Programy


Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej w Sopocie na lata 2021 -2023
(Uchwała Nr XXVI/441/2021 Rady Miasta Sopotu z dnia 27 lipca 2021 r.  Załącznik)
 

Sopocki Program Przeciwdziałania Bezdomności 2019 - 2024
(Uchwała Nr XII/204/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.)


Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 - 2024
(Uchwała Nr XXIII/384/2021 Rady Miasta Sopotu z dnia 19 marca 2021 roku Załącznik)

Archiwum

Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej w Sopocie na lata 2018 - 2020
(Uchwała Nr XXXIX/512/2018 z dnia 26 marca 2018 r.  Załącznik)

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 - 2020
(Uchwała Nr XXV/346/2017 Rady Miasta Sopotu z dnia 13 lutego 2017 r.   Załącznik)