Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych o wartości poniżej 130.000 zł.


Archiwum ogłoszeń o zamówieniach publicznych do 30.000 euro


ROK 2021

DPIiRS.271.6.2021

Zapytanie do złożenia oferty na „Zapewnienie całodobowego systemu przywoławczego dla osób starszych i niesamodzielnych w miejscu zamieszkania”

Zapytanie ofertowe (28KB, docx) Szczegóły pliku
Nazwa: DPSiON.271.6.2021_zaproszenie_do_złozenia_ofert.docx
Opis: DPIiRS.271.6.2021 Zapytanie ofertowe (28KB, docx)
Utworzono: 2021-12-06 13:58:14
Data dodania: 2021-12-06 13:58:55
Autor pliku: Karolina Bastek
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Rozmiar pliku: 0.03 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Wzór umowy (28KB, docx) Szczegóły pliku
Nazwa: DPiIRS.271.6.2021 wzór_UMOWY.docx
Opis: DPIiRS.271.6.2021 Wzór umowy (28KB, docx)
Utworzono: 2021-12-06 13:59:34
Data dodania: 2021-12-06 14:00:05
Autor pliku: Karolina Bastek
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Wzór umowy powierzenia danych osobowych (52KB, docx) Szczegóły pliku
Nazwa: DPiIRS.271.6.2021 wzór umowa powierzenia danych osobowych.docx
Opis: DPIiRS.271.6.2021 Wzór umowy powierzenia danych osobowych (52KB, docx)
Utworzono: 2021-12-06 14:00:51
Data dodania: 2021-12-06 14:01:15
Autor pliku: Karolina Bastek
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Rozmiar pliku: 0.05 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Protokół otwarcia ofert (16KB, docx) Szczegóły pliku
Nazwa: DPIiRS.271.6.2021 protokół z otwarcia ofert.docx
Opis: DPIiRS.271.6.2021 Protokół otwarcia ofert (16KB, docx)
Utworzono: 2021-12-16 14:39:36
Data dodania: 2021-12-16 14:41:37
Autor pliku: Karolina Bastek
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Rozmiar pliku: 0.01 MB
Rozszerzenie pliku: docx

DzPS.0136.1.2021

Zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130 000 zł netto, prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129) polegającym na: „Wykonaniu kompleksowej usługi pogrzebowej w 2022 r.”

Zapytanie ofertowe (26KB, docx) Szczegóły pliku
Nazwa: DzPS.0136.1.2021-Zapytanie ofertowe_pogrzeby 2022..docx
Opis: DzPS.0136.1.2021 Zapytanie ofertowe
Utworzono: 2021-11-09 13:55:04
Data dodania: 2021-11-09 13:55:34
Autor pliku: Rufus Frąckowiak
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Oferta (16KB, docx) Szczegóły pliku
Nazwa: DzPS.0136.1.2021-Załącznik Nr 1_Oferta.docx
Opis: DzPS.0136.1.2021 Oferta
Utworzono: 2021-11-09 13:56:26
Data dodania: 2021-11-09 13:56:51
Autor pliku: Rufus Frąckowiak
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Rozmiar pliku: 0.01 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Umowa (20KB, docx) Szczegóły pliku
Nazwa: DzPS.0136.1.2021-Załącznik Nr 2 Umowa.docx
Opis: DzPS.0136.1.2021 Umowa (20KB, docx)
Utworzono: 2021-11-09 13:58:11
Data dodania: 2021-11-09 13:59:24
Autor pliku: Rufus Frąckowiak
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Oświadczenia (15KB, docx) Szczegóły pliku
Nazwa: DzPS.0136.1.2021-Załącznik Nr 3 Oświadczenia.docx
Opis: DzPS.0136.1.2021 Oświadczenia (15KB, docx)
Utworzono: 2021-11-09 14:00:52
Data dodania: 2021-11-09 14:01:15
Autor pliku: Rufus Frąckowiak
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Rozmiar pliku: 0.01 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Wniosek (13KB, docx) Szczegóły pliku
Nazwa: DzPS.0136.1.2021-Załącznik nr 4_Wniosek.docx
Opis: DzPS.0136.1.2021 Wniosek (13KB, docx)
Utworzono: 2021-11-09 14:01:55
Data dodania: 2021-11-09 14:02:11
Autor pliku: Rufus Frąckowiak
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Rozmiar pliku: 0.01 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Klauzula informacyjna (17KB, docx) Szczegóły pliku
Nazwa: DzPS.0136.1.2021-Załącznik Nr 5_RODO.docx
Opis: DzPS.0136.1.2021 Klauzula informacyjna (17KB, docx)
Utworzono: 2021-11-09 14:02:57
Data dodania: 2021-11-09 14:03:16
Autor pliku: Rufus Frąckowiak
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 

ZSiR.271.4.2021 (3/2021/DU)

Zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130 000 zł netto, prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129) na:

„Prowadzenie czterech grup wsparcia dla uczestników projektu Sopot – Dostępne Usługi (etap 2)”

Zamówienie w ramach projektu „Sopot – Dostępne Usługi (etap 2)”, który jest  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 6. Integracja, działanie: 6.2 Usługi społeczne, Poddziałanie: 6.2.1 „Rozwój usług społecznych – mechanizm ZIT”, nr umowy: RPPM.06.02.01-22-0003/19.

Zapytanie ofertowe (137KB, docx) Szczegóły pliku
Nazwa: Zapytanie ofertowe ZSiR.271.4.2021 (3.2021.DU) - grupy wsparcia - wraz z załącznikami.docx
Opis: ZSiR.271.4.2021 Zapytanie ofertowe (137KB, docx)
Utworzono: 2021-10-08 10:58:33
Data dodania: 2021-10-08 10:59:31
Autor pliku: Karolina Jędrzejczak - Lubińska
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Rozmiar pliku: 0.13 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Protokół z otwarcia ofert (104KB, docx) Szczegóły pliku
Nazwa: ZSIR.271.4.2021 Protokół z otwarcia ofert.docx
Opis: ZSIR.271.4.2021 Protokół z otwarcia ofert (104KB, docx)
Utworzono: 2021-10-20 13:21:19
Data dodania: 2021-10-20 13:21:49
Autor pliku: Karolina Jędrzejczak - Lubińska
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Rozmiar pliku: 0.10 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Sprostowanie omyłki pisarskiej(104KB, docx) Szczegóły pliku
Nazwa: ZSiR.271.4.2021 Sprostowanie omyłki pisarskiej.docx
Opis: ZSiR.271.4.2021 Sprostowanie omyłki pisarskiej(104KB, docx)
Utworzono: 2021-10-21 12:24:21
Data dodania: 2021-10-21 12:24:51
Autor pliku: Karolina Jędrzejczak - Lubińska
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Rozmiar pliku: 0.10 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania (105KB, docx) Szczegóły pliku
Nazwa: ZSiR.271.4.2021 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania.docx
Opis: ZSiR.271.4.2021 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania (105KB, docx)
Utworzono: 2021-10-21 14:16:32
Data dodania: 2021-10-21 14:17:02
Autor pliku: Karolina Jędrzejczak - Lubińska
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Rozmiar pliku: 0.10 MB
Rozszerzenie pliku: docx

ZSiR.271.3.2021 (2/2021/DU)

Zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130 000 zł netto, prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129) na:
„Prowadzenie czterech grup wsparcia dla uczestników projektu Sopot – Dostępne Usługi (etap 2)”.

Zamówienie w ramach projektu „Sopot – Dostępne Usługi (etap 2)”, który jest  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 6. Integracja, działanie: 6.2 Usługi społeczne, Poddziałanie: 6.2.1 „Rozwój usług społecznych – mechanizm ZIT”, nr umowy: RPPM.06.02.01-22-0003/19.

Zapytanie ofertowe (140KB, docx) Szczegóły pliku
Nazwa: Zapytanie ofertowe ZSiR.271.3.2021.docx
Opis: ZSiR.271.3.2021-Zapytanie ofertowe (140KB, docx)
Utworzono: 2021-09-29 14:11:18
Data dodania: 2021-09-29 14:12:02
Autor pliku: Karolina Jędrzejczak - Lubińska
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Rozmiar pliku: 0.13 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Unieważnienie postępowania (103KB, docx) Szczegóły pliku
Nazwa: Unieważnienie postępowania nr ZSiR.271.3.2021 (2.2021.DU).docx
Opis: ZSiR.271.3.2021 (2/2021/DU) Unieważnienie postępowania
Utworzono: 2021-10-07 14:46:43
Data dodania: 2021-10-07 14:47:36
Autor pliku: Karolina Jędrzejczak-Lubińska
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Rozmiar pliku: 0.10 MB
Rozszerzenie pliku: docx

ZSiR.271.2.2021 (1/2021/DU)

Zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130 000 zł netto, prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129) na:

„Świadczenie wsparcia psychologicznego w projekcie Sopot – Dostępne Usługi (etap 2)”

Zamówienie w ramach projektu „Sopot – Dostępne Usługi (etap 2)”, który jest  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 6. Integracja, działanie: 6.2 Usługi społeczne, Poddziałanie: 6.2.1 „Rozwój usług społecznych – mechanizm ZIT”, nr umowy: RPPM.06.02.01-22-0003/19-00.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami (140KB, docx) Szczegóły pliku
Nazwa: ZSiR.271.2.2021-Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.docx
Opis: ZSiR.271.2.2021 - Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami (140KB, docx)
Utworzono: 2021-08-23 12:52:03
Data dodania: 2021-08-23 12:52:58
Autor pliku: Karolina Jędrzejczak - Lubińska
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Rozmiar pliku: 0.13 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Protokół komisji z otwarcia ofert (103KB, docx) Szczegóły pliku
Nazwa: ZSiR.271.2.2021-Protokół komisji z otwarcia ofert.docx
Opis: ZSiR.271.2.2021-Protokół komisji z otwarcia ofert
Utworzono: 2021-09-07 13:30:49
Data dodania: 2021-09-07 13:31:19
Autor pliku: Karolina Jędrzejczak-Lubińska
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Rozmiar pliku: 0.10 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania (105KB, docx) Szczegóły pliku
Nazwa: ZSiR.271.2.2021-Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania.docx
Opis: ZSiR.271.2.2021-Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania (105KB, docx)
Utworzono: 2021-09-13 14:10:49
Data dodania: 2021-09-13 14:11:38
Autor pliku: Karolina Jędrzejczak-Lubińska
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Rozmiar pliku: 0.10 MB
Rozszerzenie pliku: docx

DAT.271.1.13.2021

Zaproszenie do złożenia oferty na kompleksowy remont dwóch pokoi biurowych w MOPS w Sopocie.

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych .odt Szczegóły pliku
Nazwa: Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.odt
Opis: Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych
Utworzono: 2021-05-12 08:07:47
Data dodania: 2021-05-12 08:08:06
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Dariusz Żyła
Rozmiar pliku: 0.01 MB
Rozszerzenie pliku: odt
Treść ogłoszenia .pdf Szczegóły pliku
Nazwa: doc03989020210428083943.pdf
Opis: Treść zamówienia dat.271.1.13.2021 pdf
Utworzono: 2021-04-28 08:52:50
Data dodania: 2021-04-28 08:53:31
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Dariusz Żyła
Rozmiar pliku: 4.99 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Treść ogłoszenia .odt Szczegóły pliku
Nazwa: Remont dwóch pomieszczeń biurowych MOPS 2021.odt
Opis: Treść ogłoszenia dat.271.1.13.2021 .odt
Utworzono: 2021-04-28 08:54:58
Data dodania: 2021-04-28 08:56:54
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Dariusz Żyła
Rozmiar pliku: 1.67 MB
Rozszerzenie pliku: odt