Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych o wartości poniżej 130.000 zł.


Archiwum ogłoszeń o zamówieniach publicznych do 30.000 euro


ROK 2023

DzPS.271.1.2023

Zapytanie ofertowe na: „Zapewnienie schronienia i wyżywienia 3 samotnym matkom wraz z dziećmi- klientkom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznym w  Sopocie, w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży zgodnie z art. 19 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej. „ Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto, prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.). Postępowanie jest prowadzone na zasadach wskazanych w wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego.

Zapytanie ofertowe (plik do pobrania docx, 123KB) Szczegóły pliku
Nazwa: DzPS.271.1.2023-Zapytanie ofertowe kobiety i dzieci 2024.doc 7.12.23.doc
Opis: Zapytanie ofertowe (plik do pobrania docx, 123KB)
Utworzono: 2023-12-11 11:21:41
Data dodania: 2023-12-11 15:02:56
Autor pliku: Katarzyna Żurawicka - Benkowska
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.12 MB
Rozszerzenie pliku: doc

DzPS.271.1.6.2023

Zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130 000 zł netto, prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy, tj.w szczególności rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1910)polegającym na: „Wykonaniu kompleksowej usługi pogrzebowej w 2024 r.

Zapytanie ofertowe (plik do pobrania docx, 26KB) Szczegóły pliku
Nazwa: UP24-Zapytanie ofertowe_pogrzeby 2024.docx
Opis: Zapytanie ofertowe (plik do pobrania docx, 26KB)
Utworzono: 2023-12-04 13:00:09
Data dodania: 2023-12-04 13:01:02
Autor pliku: Katarzyna Żurawicka-Benkowska
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 1 Oferta (plik do pobrania docx, 15KB) Szczegóły pliku
Nazwa: UP24-Załącznik Nr 1_Oferta.docx
Opis: Załącznik nr 1 Oferta (plik do pobrania docx, 15KB)
Utworzono: 2023-12-04 13:03:08
Data dodania: 2023-12-04 13:03:24
Autor pliku: Katarzyna Żurawicka-Benkowska
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.01 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 2 Umowa (plik do pobrania docx, 23KB) Szczegóły pliku
Nazwa: UP24-Załącznik Nr 2 Umowa .docx
Opis: Załącznik nr 2 Umowa (plik do pobrania docx, 23KB)
Utworzono: 2023-12-04 13:03:36
Data dodania: 2023-12-04 13:04:00
Autor pliku: Katarzyna Żurawicka-Benkowska
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 3 Oświadczenie (plik do pobrania docx, 15KB) Szczegóły pliku
Nazwa: UP24-Załącznik Nr 3 Oświadczenia.docx
Opis: Załącznik nr 3 Oświadczenie (plik do pobrania docx, 15KB)
Utworzono: 2023-12-04 13:04:13
Data dodania: 2023-12-04 13:04:38
Autor pliku: Katarzyna Żurawicka-Benkowska
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.01 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 4 Wniosek (plik do pobrania docx, 13KB) Szczegóły pliku
Nazwa: UP24-Załącznik nr 4_Wniosek.docx
Opis: Załączni knr 4 Wniosek (plik do pobrania docx, 13KB)
Utworzono: 2023-12-04 13:04:46
Data dodania: 2023-12-04 13:05:21
Autor pliku: Katarzyna Żurawicka-Benkowska
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.01 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 5 Klauzula informacyjna (plik do pobrania docx, 17KB) Szczegóły pliku
Nazwa: UP24-Załącznik Nr 5_RODO.docx
Opis: Załącznik nr 5 Klauzula informacyjna (plik do pobrania docx, 17KB)
Utworzono: 2023-12-04 13:05:43
Data dodania: 2023-12-04 13:06:09
Autor pliku: Katarzyna Żurawicka-Benkowska
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: docx

DPIiRS.271.3.2023

Zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130 000 zł netto, prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) na: „Świadczenie gminnych specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie rehabilitacji fizycznej i usprawniania zaburzonych funkcji organizmu".

Zapytanie ofertowe (plik do pobrania docx, 73KB) Szczegóły pliku
Nazwa: Zapytanie ofertowe DPIiRS.271.3.2023 (1).docx
Opis: Zapytanie ofertowe (plik do pobrania docx, 73KB)
Utworzono: 2023-12-01 12:13:24
Data dodania: 2023-12-01 12:13:50
Autor pliku: Karolina Bastek
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.07 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania (plik do pobrania docx, 18KB) Szczegóły pliku
Nazwa: DPIiRS.271.3.2023 -zawiadomienie o roztrzygnięciu postępowania.docx
Opis: Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania (plik do pobrania docx, 18KB)
Utworzono: 2023-12-14 13:48:28
Data dodania: 2023-12-14 13:48:54
Autor pliku: Karolina Bastek
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: docx

DzPS.271.1.4.2023.UNICEF zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe catering UNICEF 2023.docx (plik docx do pobrania, 177 KB) Szczegóły pliku
Nazwa: Zapytanie ofertowe catering UNICEF 2023.docx
Opis: Zapytanie ofertowe catering UNICEF 2023.docx (plik docx do pobrania, 177 KB)
Utworzono: 2023-08-11 12:59:14
Data dodania: 2023-08-11 12:59:57
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Mówiński Waldemar
Rozmiar pliku: 0.17 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej dla dzieci i młodzieży, przebywających w Punkcie dziennej opieki dla dzieci w Sopocie, przy ul. Obrońców Westerplatte 16 oraz w Punkcie dziennej opieki dla młodzieży w Sopocie, przy Alei Niepodległości 829.

ZSiR.271.16.2023 (7/2023/DU)

Zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130 000 zł netto, prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) na:

„Indywidualny instruktaż opieki nad osobą zależną”.

Zamówienie w ramach projektu „Sopot – Dostępne Usługi (etap 2)”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 6. Integracja, działanie: 6.2 Usługi społeczne, Poddziałanie: 6.2.1 „Rozwój usług społecznych – mechanizm ZIT”, nr umowy: RPPM.06.02.01-22-0003/19-00.

Zapytanie ofertowe (plik do pobrania docx, 140 KB) Szczegóły pliku
Nazwa: Zapytanie ofertowe - instruktaż.docx
Opis: Zapytanie ofertowe (plik do pobrania docx, 140 KB)
Utworzono: 2023-08-07 14:12:20
Data dodania: 2023-08-07 14:13:15
Autor pliku: Karolina Jędrzejczak-Lubińska
Wprowadził/a: Mówiński Waldemar
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania (plik docx do pobrania, 106 KB) Szczegóły pliku
Nazwa: Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - instruktaż opieki.docx
Opis: zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania (plik docx do pobrania, 106 KB)
Utworzono: 2023-08-16 10:54:04
Data dodania: 2023-08-16 10:55:00
Autor pliku: Karolina Jędrzejczak-Lubińska
Wprowadził/a: Mówiński Waldemar
Rozmiar pliku: 0.10 MB
Rozszerzenie pliku: docx

ZSiR.271.15.2023 (6/2023/DU)

Zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130 000 zł netto, prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) na: „Warsztaty z zakresu technik relaksacji i radzenia sobie ze stresem dla uczestników projektu Sopot – Dostępne Usługi (etap 2)”. Zamówienie w ramach projektu „Sopot – Dostępne Usługi (etap 2)”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 6. Integracja, działanie: 6.2 Usługi społeczne, Poddziałanie: 6.2.1 „Rozwój usług społecznych – mechanizm ZIT”, nr umowy: RPPM.06.02.01-22-0003/19-00.

Zapytanie ofertowe (plik do pobrania docx, 138KB) Szczegóły pliku
Nazwa: ZSiR.271.15.2023-Zapytanie ofertowe - warsztaty 3.docx
Opis: Zapytanie ofertowe (plik do pobrania docx, 138KB)
Utworzono: 2023-07-27 14:46:06
Data dodania: 2023-07-27 14:47:16
Autor pliku: Karolina Jędrzejczak-Lubińska
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.13 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - warsztaty (3 postępowanie), (plik docx do pobrania, 112 KB) Szczegóły pliku
Nazwa: Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - warsztaty (3 postępowanie).docx
Opis: Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - warsztaty (3 postępowanie), (plik docx do pobrania, 112 KB)
Utworzono: 2023-08-07 14:00:57
Data dodania: 2023-08-07 14:01:24
Autor pliku: Karolina Jędrzejczak
Wprowadził/a: Mówiński Waldemar
Rozmiar pliku: 0.11 MB
Rozszerzenie pliku: docx

ZSiR.271.14.2023 (5/2023/DU)

Zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130 000 zł netto, prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) na: „Warsztaty z zakresu technik relaksacji i radzenia sobie ze stresem dla uczestników projektu Sopot – Dostępne Usługi (etap 2)”.Zamówienie w ramach projektu „Sopot – Dostępne Usługi (etap 2)”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 6. Integracja, działanie: 6.2 Usługi społeczne, Poddziałanie: 6.2.1 „Rozwój usług społecznych – mechanizm ZIT”, nr umowy: RPPM.06.02.01-22-0003/19-00.

Zapytanie ofertowe (plik do pobrania docx, 138KB) Szczegóły pliku
Nazwa: ZSiR.271.14.2023-Zapytanie ofertowe - warsztaty 2.docx
Opis: Zapytanie ofertowe (plik do pobrania docx, 138KB)
Utworzono: 2023-07-12 13:07:32
Data dodania: 2023-07-12 13:08:08
Autor pliku: Karolina Jędrzejczak-Lubińska
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.13 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Unieważnienie postępowania (plik do pobrania docx, 104KB) Szczegóły pliku
Nazwa: ZSiR.271.14.2023-Unieważnienie postępowania - warsztaty.docx
Opis: Unieważnienie postępowania (plik do pobrania docx, 104KB)
Utworzono: 2023-07-27 13:55:29
Data dodania: 2023-07-27 13:56:09
Autor pliku: Karolina Jędrzejczak-Lubińska
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.10 MB
Rozszerzenie pliku: docx

ZSiR.271.13.2023 (4/2023/DU)

Zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130 000 zł netto, prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.)
na: „Warsztaty z zakresu technik relaksacji i radzenia sobie ze stresem dla uczestników projektu Sopot – Dostępne Usługi (etap 2)”Zamówienie w ramach projektu „Sopot – Dostępne Usługi (etap 2)”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 6. Integracja, działanie: 6.2 Usługi społeczne, Poddziałanie: 6.2.1 „Rozwój usług społecznych – mechanizm ZIT”, nr umowy: RPPM.06.02.01-22-0003/19-00.

Zapytanie ofertowe - warsztaty (plik do pobrania docx, 137 KB) Szczegóły pliku
Nazwa: ZSiR.271.13.2023_Zapytanie ofertowe - warsztaty.docx
Opis: Zapytanie ofertowe - warsztaty (plik do pobrania docx, 137 KB)
Utworzono: 2023-06-30 12:53:44
Data dodania: 2023-06-30 12:54:38
Autor pliku: Karolina Jędrzejczak Lubińska
Wprowadził/a: Mówiński Waldemar
Rozmiar pliku: 0.13 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Unieważnienie postępowania (plik do pobrania docx, 101KB) Szczegóły pliku
Nazwa: ZSiR.271.1.13.2023-Unieważnienie postępowania - warsztaty.docx
Opis: Unieważnienie postępowania (plik do pobrania docx, 101KB)
Utworzono: 2023-07-11 14:39:34
Data dodania: 2023-07-11 14:39:48
Autor pliku: Karolina Jedrzejczak0Lubińska
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.10 MB
Rozszerzenie pliku: docx

ZSiR.271.12.2023 (4/2023/SZU)

Zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130 000 zł netto, prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) na: Kursy zawodowe dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Gminy Miasta Sopotu – dla 4 uczestników Projektu "Pomorskie z Ukrainą.”

Zamówienie w ramach projektu grantowego pt. „Pomorskie z Ukrainą”, Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 14 Integracja Imigrantów, Działanie 14.1 Integracja Imigrantów. Postępowanie prowadzone jest zgodnie ze szczególnymi warunkami realizacji zamówień publicznych, udzielonych zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w „Wytycznych dotyczących udzielania zamówień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020.”

Zapytanie ofertowe (plik d pobrania docx, 222KB) Szczegóły pliku
Nazwa: ZSiR.271.12.2023-Zapytanie ofertowe - kurs pracownika biurowego.docx
Opis: Zapytanie ofertowe (plik d pobrania docx, 222KB)
Utworzono: 2023-06-06 14:46:26
Data dodania: 2023-06-06 14:46:54
Autor pliku: Karolina Jędrzejczak-Lubińska
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.22 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Sprostowanie (plik docx do pobrania, 106 KB) Szczegóły pliku
Nazwa: Sprostowanie_ZSiR.271.12.2023.docx
Opis: Sprostowanie (plik docx do pobrania, 106 KB)
Utworzono: 2023-06-12 09:17:12
Data dodania: 2023-06-12 09:18:57
Autor pliku: Karolina Jędrzejczak-Lubińska
Wprowadził/a: Mówiński Waldemar
Rozmiar pliku: 0.10 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Zawiadomienie o wyborze oferty (plik do pobrania docx, 113KB) Szczegóły pliku
Nazwa: ZSiR.271.12.2023-Zawiadomienie o wyborze ofert - kurs pracownika biurowego.docx
Opis: Zawiadomienie o wyborze oferty (plik do pobrania docx, 113KB)
Utworzono: 2023-06-14 14:42:22
Data dodania: 2023-06-14 14:43:02
Autor pliku: Karolina Jędrzejczak-Lubińska
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.11 MB
Rozszerzenie pliku: docx

ZSiR.271.11.2023 (3/2023/SZU)

Zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130 000 zł netto, prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) na: Kursy zawodowe dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Gminy Miasta Sopotu – dla 15 uczestników Projektu "Pomorskie z Ukrainą.”

Zamówienie w ramach projektu grantowego pt. „Pomorskie z Ukrainą”, Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 14 Integracja Imigrantów, Działanie 14.1 Integracja Imigrantów. Postępowanie prowadzone jest zgodnie ze szczególnymi warunkami realizacji zamówień publicznych, udzielonych zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w „Wytycznych dotyczących udzielania zamówień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020.”

Zapytanie ofertowe (plik do pobrania docx, 228KB) Szczegóły pliku
Nazwa: ZSiR.271.11.2023-Zapytanie Ofertowe - kursy.docx
Opis: Zapytanie ofertowe (plik do pobrania docx, 228KB)
Utworzono: 2023-05-10 13:48:32
Data dodania: 2023-05-10 13:45:05
Autor pliku: Karolina Jędrzejczak-Lubińska
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.22 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Zawiadomienie o wyborze ofert (plik docx do pobrania, 116 KB) Szczegóły pliku
Nazwa: ZSiR.271.11.2023_Zawiadomienie o wyborze ofert.docx
Opis: ZSiR.271.11.2023_Zawiadomienie o wyborze ofert (plik docx do pobrania. 116 KB)
Utworzono: 2023-05-19 16:13:59
Data dodania: 2023-05-19 16:13:25
Autor pliku: Karolina Jędrzejczak
Wprowadził/a: Mówiński Waldemar
Rozmiar pliku: 0.11 MB
Rozszerzenie pliku: docx

ZSiR.271.10.2023 (1/2023/DS)

Zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130 000 zł netto, prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) na: Usługi doradcze w zakresie dostępności cyfrowej oraz dostępności informacyjno-komunikacyjnej”

Zamówienie w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Tytuł przedsięwzięcia grantowego „Likwidacja barier w sopockich jednostkach miejskich w celu poprawy dostępności usług publicznych.”

Zapytanie ofertowe (plik do pobrania docx, 2MB) Szczegóły pliku
Nazwa: ZSiR.271.10.2023-Zapytanie ofertowe - doradztwo w zakresie dostepności.docx
Opis: Zapytanie ofertowe (plik do pobrania docx, 2MB)
Utworzono: 2023-05-05 11:13:52
Data dodania: 2023-05-08 11:11:05
Autor pliku: Karolina Jędrzejczak - Lubińska
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 2.20 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Zmiana terminu składania ofert (plik do pobrania docx, 2MB) Szczegóły pliku
Nazwa: ZSiR.271.10.2023-Zmiana terminu składania ofert.docx
Opis: Zmiana terminu składania ofert (plik do pobrania docx, 2MB)
Utworzono: 2023-05-09 13:10:58
Data dodania: 2023-05-09 13:07:18
Autor pliku: Karolina Jędrzejczak-Lubińska
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 2.17 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania (plik do pobrania docx, 2MB) Szczegóły pliku
Nazwa: ZSiR.271.10.2023-Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania.docx
Opis: Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania (plik do pobrania docx, 2MB)
Utworzono: 2023-05-17 14:08:48
Data dodania: 2023-05-17 14:05:16
Autor pliku: Karolina Jędrzejczak-Lubińska
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 2.17 MB
Rozszerzenie pliku: docx

ZSiR.271.9.2023 (2/2023/SZU)

Zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130 000 zł netto, prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) na: Kursy zawodowe dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Gminy Miasta Sopotu – dla 40 uczestników Projektu  "Pomorskie z Ukrainą.”

Zamówienie w ramach projektu grantowego pt. „Pomorskie z Ukrainą”, Program Operacyjny Województwa Pomorskiego  2014-2020, Oś priorytetowa 14 Integracja Imigrantów, Działanie 14.1 Integracja Imigrantów. Postępowanie prowadzone jest zgodnie ze szczególnymi warunkami realizacji zamówień publicznych, udzielonych zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w  „Wytycznych dotyczących udzielania zamówień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020.”

Zapytanie ofertowe (plik do pobrania docx, 232KB) Szczegóły pliku
Nazwa: ZSiR.271.9.2023-Zapytanie Ofertowe - kursy.docx
Opis: Zapytanie ofertowe (plik do pobrania docx, 232KB)
Utworzono: 2023-04-20 14:22:43
Data dodania: 2023-04-20 14:19:05
Autor pliku: Karolina Jędrzejczak-Lubińska
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.22 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Zawiadomienie o wyborze ofert. (plik do pobrania docx. 198 KB) Szczegóły pliku
Nazwa: ZSiR.271.9.2023-Zawiadomienie o wyborze ofert.docx
Opis: Zawiadomienie o wyborze ofert
Utworzono: 2023-05-10 10:26:13
Data dodania: 2023-05-10 10:16:45
Autor pliku: Karolina Jędrzejczak-Lubińska
Wprowadził/a: Mówiński Waldemar
Rozmiar pliku: 0.19 MB
Rozszerzenie pliku: docx

ZSiR.271.7.2023 (3/2023/DU)

Zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130 000 zł netto, prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) na: „Szkolenie dla opiekunów osób zależnych z zakresu pielęgnacji i opieki nad osobami niesamodzielnymi w ramach projektu „Sopot – Dostępne Usługi (etap 2)”.

Zamówienie w ramach projektu „Sopot – Dostępne Usługi (etap 2)”, który jest  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 6. Integracja, działanie: 6.2 Usługi społeczne, Poddziałanie: 6.2.1 „Rozwój usług społecznych – mechanizm ZIT”, nr umowy: RPPM.06.02.01-22-0003/19-00.

Zapytanie ofertowe (plik do pobrania docx, 141KB) Szczegóły pliku
Nazwa: ZSiR.271.7.2023-Zapytanie ofertowe - szkolenia dla opiekunów.docx
Opis: Zapytanie ofertowe (plik do pobrania docx, 141KB)
Utworzono: 2023-04-12 13:33:00
Data dodania: 2023-04-12 13:29:18
Autor pliku: Karolina Jędrzejczak-Lubińska
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania (plik do pobrania docx, 106KB) Szczegóły pliku
Nazwa: ZSiR-271-7-2023-Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - szkolenia.docx
Opis: Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania (plik do pobrania docx, 106KB)
Utworzono: 2023-04-25 14:01:29
Data dodania: 2023-04-25 13:57:52
Autor pliku: Karolina Jędrzejczak-Lubińska
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.10 MB
Rozszerzenie pliku: docx

ZSiR.271.6.2023 (2/2023/DU)

Zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130 000 zł netto, prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) na: „Szkolenie dla opiekunów osób zależnych z zakresu pielęgnacji i opieki nad osobami niesamodzielnymi w ramach projektu „Sopot – Dostępne Usługi (etap 2)”.

Zamówienie w ramach projektu „Sopot – Dostępne Usługi (etap 2)”, który jest  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 6. Integracja, działanie: 6.2 Usługi społeczne, Poddziałanie: 6.2.1 „Rozwój usług społecznych – mechanizm ZIT”, nr umowy: RPPM.06.02.01-22-0003/19-00.

Zapytanie ofertowe (plik do pobrania docx, 141KB) Szczegóły pliku
Nazwa: ZSiR.271.6.2022 Zapytanie ofertowe - szkolenia.docx
Opis: Zapytanie ofertowe (plik do pobrania docx, 141KB)
Utworzono: 2023-03-29 13:26:28
Data dodania: 2023-03-29 13:22:53
Autor pliku: Karolina Jędrzejczak-Lubińska
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Unieważnienie postępowania (plik do pobrania docx, 106KB) Szczegóły pliku
Nazwa: ZSiR.271.6.2022-Unieważnienie postępowania.docx
Opis: Unieważnienie postępowania (plik do pobrania docx, 106KB)
Utworzono: 2023-04-12 09:14:31
Data dodania: 2023-04-12 09:11:07
Autor pliku: Karolina Jędrzejczak-Lubińska
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.10 MB
Rozszerzenie pliku: docx

DAT.271.1.13.2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie ul. Kolejowa 14 na podst. art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych(t .j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) i Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 złotych,  zaprasza do złożenia oferty cenowej  na dostawę i montaż  2 klimatyzatorów multi split 2:1 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie.

Zapytanie ofertowe (plik do pobrania skan pdf, 7MB - niezgodny z wymogami dostępności) Szczegóły pliku
Nazwa: DAT.271.1.13.2023 Komplet_dokumentow01.pdf
Opis: Zapytanie ofertowe (plik do pobrania skan pdf, 7MB - niezgodny z wymogami dostępności)
Utworzono: 2023-03-29 13:14:53
Data dodania: 2023-03-29 13:11:20
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 6.64 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zapytanie ofertowe (plik do pobrania docx, 81KB) Szczegóły pliku
Nazwa: DAT.271.1.13.2023 Zapytanie ofertowe.docx
Opis: Zapytanie ofertowe (plik do pobrania docx, 81KB)
Utworzono: 2023-03-29 13:15:57
Data dodania: 2023-03-29 13:12:15
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Zawiadomienie o wyborze oferty (plik do pobrania pdf, 3MB) Szczegóły pliku
Nazwa: DAT.271.1.13.2023-Zawiadomienie o wyborze ofert.pdf
Opis: Zawiadomienie o wyborze oferty (plik do pobrania pdf, 3MB)
Utworzono: 2023-04-04 12:42:35
Data dodania: 2023-04-04 12:38:50
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 2.59 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty (plik do pobrania docx, 76KB) Szczegóły pliku
Nazwa: DAT.271.1.13.2023-Zawiadomienie o wyborze ofert.docx
Opis: Zawiadomienie o wyborze oferty (plik do pobrania docx, 76KB)
Utworzono: 2023-04-04 12:49:23
Data dodania: 2023-04-04 12:45:34
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.07 MB
Rozszerzenie pliku: docx

DAT.271.1.10.2023

Zaproszenie do składania ofet na: "Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” dla robót budowlanych w ramach zadania  p.n.„Dostawa i montaż windy dla osób z niepełnosprawnościami w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie ul. Kolejowa 14”

Zapytanie ofertowe (plik do pobrania docx, 31KB) Szczegóły pliku
Nazwa: DAT.271.1.10.2023 - Z A P Y T A N I E O F E R T O W E.docx
Opis: Zapytanie ofertowe (plik do pobrania docx, 31KB)
Utworzono: 2023-03-06 13:24:10
Data dodania: 2023-03-06 13:24:40
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.03 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 1 - umowa (plik do pobrania docx, 28KB) Szczegóły pliku
Nazwa: DAT.271.1.10.2023-Załączniki nr 1-umowa.docx
Opis: Załącznik nr 1 - umowa (plik do pobrania docx, 28KB)
Utworzono: 2023-03-06 13:25:04
Data dodania: 2023-03-06 13:25:52
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.03 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 2 - klauzula (plik do pobrania doc, 48KB) Szczegóły pliku
Nazwa: DAT.271.1.10.2023-Załącznik nr 2 oświadczenie i 3 klauzula RODO(1).docx
Opis: Załącznik nr 2 - klauzula (plik do pobrania doc, 48KB)
Utworzono: 2023-03-06 13:26:06
Data dodania: 2023-03-06 13:26:35
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Komplet dokumentów - skanowane (plik do pobrania pdf, 22,4MB) Szczegóły pliku
Nazwa: DAT.271.1.10.2023 - komplet dokuentów.pdf
Opis: Komplet dokumentów - skanowane (plik do pobrania pdf, 22,4MB)
Utworzono: 2023-03-06 13:28:41
Data dodania: 2023-03-06 13:29:10
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 22.46 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Informacja o maksymalnej kwocie na realizacje zamówienia (plik  do pobrania docx, 79KB) Szczegóły pliku
Nazwa: DAT.271.1.10.2023-informacja o maksymalnej kwocie na realizacje zamówienia.docx
Opis: Informacja o maksymalnej kwocie na realizacje zamówienia (plik  do pobrania docx, 79KB)
Utworzono: 2023-03-20 12:40:00
Data dodania: 2023-03-20 12:41:01
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Ogłoszenie wyniku postępowania (plik do pobrania docx, 86KB) Szczegóły pliku
Nazwa: DAT.271.1.10.2023-Ogłoszie o wyniku postępowania..docx
Opis: Ogłoszenie wyniku postępowania (plik do pobrania docx, 86KB)
Utworzono: 2023-03-20 12:41:25
Data dodania: 2023-03-20 12:41:56
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: docx

(UWAGA. Plik nie spełnia wymogów WCAG2) Zawiadomienie o wyborze oferty (plik do pobrania pdf, 4MB) Szczegóły pliku
Nazwa: DAT.271.1.10.2023-zawiadomienie.pdf
Opis: Zawiadomienie o wyborze oferty (plik do pobrania pdf, 4MB)
Utworzono: 2023-03-20 12:42:14
Data dodania: 2023-03-20 12:42:46
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 4.16 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

ZSiR.271.5.2023 (1/2023/DU)

Zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130 000 zł netto, prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) na: „Świadczenie wsparcia psychologicznego w projekcie Sopot – Dostępne Usługi (etap 2)”

Zamówienie w ramach projektu „Sopot – Dostępne Usługi (etap 2)”, który jest  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 6. Integracja, działanie: 6.2 Usługi społeczne, Poddziałanie: 6.2.1 „Rozwój usług społecznych – mechanizm ZIT”, nr umowy: RPPM.06.02.01-22-0003/19-00.

Zapytanie ofertowe (plik do pobrania docx, 138KB) Szczegóły pliku
Nazwa: ZSiR.271.5.2023-Zapytanie ofertowe - psycholog.docx
Opis: Zapytanie ofertowe (plik do pobrania docx, 138KB)
Utworzono: 2023-02-23 11:14:10
Data dodania: 2023-02-24 11:14:46
Autor pliku: Karolina Jędrzejczak-Lubińska
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.13 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania (plik do pobrania docx, 105KB) Szczegóły pliku
Nazwa: ZSiR.271.5.2023-Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania.docx
Opis: Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania (plik do pobrania docx, 105KB)
Utworzono: 2023-03-06 11:41:46
Data dodania: 2023-03-06 11:42:35
Autor pliku: Karolina Jędrzejczak-Lubińska
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.10 MB
Rozszerzenie pliku: docx

ZSiR.271.4.2023 (3/2023/DI)

Zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130 000 zł netto, prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710) na: "Szkolenia z zakresu pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem dla asystentów osobistych osoby z niepełnosprawnością".

Zamówienie ramach projektu grantowego pt. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.  Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Postępowanie prowadzone jest zgodnie ze szczególnymi warunkami realizacji zamówień publicznych, udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Zapytanie ofertowe (plik do pobrania docx, 87KB) Szczegóły pliku
Nazwa: ZSiR.271.4.2023-Zapytanie ofertowe - szkolenia dla asystentów.docx
Opis: Zapytanie ofertowe (plik do pobrania docx, 87KB)
Utworzono: 2023-02-23 10:54:51
Data dodania: 2023-02-24 10:55:23
Autor pliku: Karolina Jędrzejczak-Lubińska
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania (plik do pobrania docx, 57KB) Szczegóły pliku
Nazwa: DSiR.271.4.2023-Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania szkolenia.docx
Opis: Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania (plik do pobrania docx, 57KB)
Utworzono: 2023-03-07 12:52:46
Data dodania: 2023-03-07 12:53:11
Autor pliku: Karolina Jędrzejczak-Lubińska
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.06 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Informacja o wykonawcy (plik do pobrania docx, 601KB) Szczegóły pliku
Nazwa: ZSiR.271.4.2023-Informacja o Wykonawcy.docx
Opis: Informacja o wykonawcy (plik do pobrania docx, 601KB)
Utworzono: 2023-05-12 15:02:06
Data dodania: 2023-05-12 14:58:42
Autor pliku: Karolina Jędrzejczak - Lubińska
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.59 MB
Rozszerzenie pliku: docx

ZSiR.271.3.2023 (1/2023/SZU)

Zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej  nie przekraczającej kwoty 130 000 zł netto, prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) na: „Doradztwo zawodowe dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Gminy Miasta Sopotu – dla 40 uczestników Projektu „Pomorskie z Ukrainą”.
Zamówienie w ramach projektu grantowego pt. „Pomorskie z Ukrainą”, Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 14.Integracja Imigrantów, Działania 14.1. Integracja Imigrantów.

Zapytanie ofertowe (plik do pobrania docx, 149KB) Szczegóły pliku
Nazwa: ZSiR.271.3.2023-Zapytanie ofertowe - doradztwo zawodowe.docx
Opis: Zapytanie ofertowe (plik do pobrania docx, 149KB)
Utworzono: 2023-02-14 13:22:38
Data dodania: 2023-02-14 13:23:12
Autor pliku: Karolina Jędrzejczak-Lubińska
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.15 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Sprostowanie (plik do pobrania docx, 106KB) Szczegóły pliku
Nazwa: ZSiR.271.3.2023-Sprostowanie - doradztwo zawodowe.docx
Opis: Sprostowanie (plik do pobrania docx, 106KB)
Utworzono: 2023-02-20 14:17:38
Data dodania: 2023-02-20 14:18:55
Autor pliku: Karolina Jędrzejczak-Lubińska
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.10 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (plik do pobrania docx, 98KB) Szczegóły pliku
Nazwa: ZSiR.271.3.2023-zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania.docx
Opis: Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (plik do pobrania docx, 98KB)
Utworzono: 2023-02-28 12:56:48
Data dodania: 2023-02-28 12:57:17
Autor pliku: Małgorzata Jakubowska
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.10 MB
Rozszerzenie pliku: docx

DAT.271.4.2023

Zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130 000 zł netto na: „Remont trzech pomieszczeń w MOPS Sopot”. Niniejsze  zapytanie  oparto  na podst. art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych(t .j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) i Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 złotych.

Zapytanie ofertowe (plik do pobrania docx, 74KB) Szczegóły pliku
Nazwa: DAT.271.4.2023-zapytanie ofertowe remont pomieszczeń MOPS.docx
Opis: Zapytanie ofertowe (plik do pobrania docx, 74KB)
Utworzono: 2023-02-14 08:52:44
Data dodania: 2023-02-14 08:53:20
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.07 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Zapytanie ofertowe (plik do pobrania pdf, 2MB) Szczegóły pliku
Nazwa: DAT.271.4.2023-Zapytanie ofertowe.pdf
Opis: Zapytanie ofertowe (plik do pobrania pdf, 2MB)
Utworzono: 2023-02-14 08:53:42
Data dodania: 2023-02-14 08:54:02
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 1.74 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty (plik do pobrania docx, 17KB) Szczegóły pliku
Nazwa: DAT.271.4.2023-Zawiadomienie.docx
Opis: Zawiadomienie o wyborze oferty (plik do pobrania docx, 17KB)
Utworzono: 2023-03-02 08:38:30
Data dodania: 2023-03-02 08:39:48
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Zawiadomienie o wyborze oferty (plik do pobrania pdf, 2MB) Szczegóły pliku
Nazwa: DAT.271.1.4.2023-Zawiadomienie.pdf
Opis: Zawiadomienie o wyborze oferty (plik do pobrania pdf, 2MB)
Utworzono: 2023-03-02 08:40:03
Data dodania: 2023-03-02 08:40:28
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 2.45 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

ZSiR.271.2.2023 (2/2023/DI)

Zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130 000 zł netto, prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710) na: "Szkolenia z zakresu pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem dla asystentów osobistych osoby z niepełnosprawnością".

Zamówienie ramach projektu grantowego pt. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.  Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Postępowanie prowadzone jest zgodnie ze szczególnymi warunkami realizacji zamówień publicznych, udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Zapytanie ofertowe (plik do pobrania docx, 89KB) Szczegóły pliku
Nazwa: ZSiR.271.2.2023-Zapytanie ofertowe - szkolenia.docx
Opis: Zapytanie ofertowe (plik do pobrania docx, 89KB)
Utworzono: 2023-01-27 12:02:44
Data dodania: 2023-01-27 12:03:38
Autor pliku: Karolina Jędrzejczak-Lubińska
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Unieważnienie postępowania (pllik do pobrania docx, 602KB) Szczegóły pliku
Nazwa: ZSiR.271.2.2023-Unieważnienie postępowania.docx
Opis: Unieważnienie postępowania (pllik do pobrania docx, 602KB)
Utworzono: 2023-02-09 10:57:54
Data dodania: 2023-02-09 10:58:28
Autor pliku: Karolina Jędrzejczak-Lubińska
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.59 MB
Rozszerzenie pliku: docx

ZSiR.271.1.2023

Zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130 000 zł netto, prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710) na:  „Superwizję dla asystentów osobistych osoby z niepełnosprawnością”.

Zamówienie ramach projektu grantowego pt. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.  Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Postępowanie prowadzone jest zgodnie ze szczególnymi warunkami realizacji zamówień publicznych, udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności.

UWAGA! Wydłużenie terminu składania ofert (plik do pobrania docx, 89KB) Szczegóły pliku
Nazwa: ZSiR.271.1.2023-WAGA! Wydłużenie terminu składania ofert.docx
Opis: UWAGA! Wydłużenie terminu składania ofert
Utworzono: 2023-01-23 14:12:53
Data dodania: 2023-01-23 14:13:37
Autor pliku: Karolina Jędrzejczak-Lubińska
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Zapytanie ofertowe (plik do pobrania docx, 122KB) Szczegóły pliku
Nazwa: ZSiR.271.1.2023 -Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami - superwizja.docx
Opis: Zapytanie ofertowe (plik do pobrania docx, 122KB)
Utworzono: 2023-01-19 14:29:13
Data dodania: 2023-01-19 14:29:38
Autor pliku: Karolina Jędrzejczak - Lubińska
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.12 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (plik do pobrania docx, 56KB) Szczegóły pliku
Nazwa: ZSiR.271.1.2023 -Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania.docx
Opis: Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (plik do pobrania docx, 56KB)
Utworzono: 2023-02-08 11:58:36
Data dodania: 2023-02-08 11:59:09
Autor pliku: Karolina Jędrzejczak-Lubińska
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.06 MB
Rozszerzenie pliku: docx

DAT.271.1.3.2023

Zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130 000 zł netto, prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710) na: „Prace remontowe w obiekcie pomieszczenia 0-8 w obiekcie biurowym MOPS przy al. Niepodległości 759a”

Zapytanie ofertowe (plik do pobrania pdf, 1,37MB) Szczegóły pliku
Nazwa: DAT.271.1.3.2023-Zapytanie ofertowe pdf.pdf
Opis: Zapytanie ofertowe (plik do pobrania pdf, 1,37MB)
Utworzono: 2023-01-11 14:20:05
Data dodania: 2023-01-11 14:22:54
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 1.37 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zapytanie ofertowe (plik do pobrania docx, 76KB) Szczegóły pliku
Nazwa: DAT.271.1.3.2023-remont pomieszczenia al. Niepodległości 759a w Sopocie.docx
Opis: Zapytanie ofertowe (plik do pobrania docx, 76KB)
Utworzono: 2023-01-11 14:23:43
Data dodania: 2023-01-11 14:24:06
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.07 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Klauzula informacyjna (plik do pobrania docx, 20KB) Szczegóły pliku
Nazwa: DAT.271.1.3.2023-Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.docx
Opis: Klauzula informacyjna (plik do pobrania docx, 20KB)
Utworzono: 2023-01-11 14:24:22
Data dodania: 2023-01-11 14:25:15
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: docx

ROK 2022

DAT.271.2.2.2022

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne prowadzonym w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ustawą Pzp" na „Dostawę i montaż windy dla osób z niepełnosprawnościami w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej".

Ogłoszenie (plik do pobrania docx, 80KB) Szczegóły pliku
Nazwa: DAT.271.2.2.2022 - Ogłoszenie.docx
Opis: Ogłoszenie (plik do pobrania docx, 80KB)
Utworzono: 2022-12-28 11:21:46
Data dodania: 2022-12-28 11:22:14
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Specyfikacja warunków zamówienia (plik do pobrania docx, 123KB) Szczegóły pliku
Nazwa: DAT.271.2.2.2022 - część I rozdz. 1 SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WINDA.docx
Opis: Specyfikacja warunków zamówienia (plik do pobrania docx, 123KB)
Utworzono: 2022-12-28 11:22:32
Data dodania: 2022-12-28 11:23:06
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.12 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Formularz oferty z załącznikami (plik do pobrania docx, 141KB) Szczegóły pliku
Nazwa: DAT.271.2.2.2022 - część I rozdz.2 formularz oferty wraz z załącznikami(1).docx
Opis: Formularz oferty z załącznikami (plik do pobrania docx, 141KB)
Utworzono: 2022-12-28 14:25:51
Data dodania: 2022-12-28 11:24:03
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.12 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Projekt umowy (plik do pobrania docx, 102KB) Szczegóły pliku
Nazwa: DAT.271.2.2.2022 - część II projekt umowy (1).docx 8.12.2022 (3).docx
Opis: Projekt umowy (plik do pobrania docx, 102KB)
Utworzono: 2022-12-28 11:24:27
Data dodania: 2022-12-28 11:24:59
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.10 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Opis przedmiotu zamówienia (Plik do pobrania docx, 78KB) Szczegóły pliku
Nazwa: DAT.271.2.2.2022 - część III opis przedmiotu zamówienia.docx
Opis: Opis przedmiotu zamówienia (Plik do pobrania docx, 78KB)
Utworzono: 2022-12-28 11:25:45
Data dodania: 2022-12-28 11:26:08
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Opis techniczny(plik do pobrania pdf, 71KB) - niezgodny z WCAG Szczegóły pliku
Nazwa: Opis techniczny MOPS dźwig.pdf
Opis: Opis techniczny(plik do pobrania pdf, 71KB) - niezgodny z WCAG
Utworzono: 2022-12-28 11:27:22
Data dodania: 2022-12-28 11:28:01
Autor pliku: Grzegorz Kartanowicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.07 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Informacja BiOZ Plik do pobrania pdf, 71KB) - niezgodny z WCAG Szczegóły pliku
Nazwa: informacja BiOZ NOPS dźwig.pdf
Opis: Informacja BiOZ Plik do pobrania pdf, 71KB) - niezgodny z WCAG
Utworzono: 2022-12-28 11:28:25
Data dodania: 2022-12-28 11:28:55
Autor pliku: Grzegorz Kartanowicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.07 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Rzut architektoniczy I piętro (plik do pobrania pdf, 150KB) - niezgodny z WCAG Szczegóły pliku
Nazwa: I PIĘTRO SB200 28 02 2022_25.pdf
Opis: Rzut architektoniczy I piętro (plik do pobrania pdf, 150KB) - niezgodny z WCAG
Utworzono: 2022-12-28 11:31:32
Data dodania: 2022-12-28 11:32:00
Autor pliku: Grzegorz Kartanowicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.15 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Rzut architektoniczy parter(plik do pobrania pdf, 150KB) - niezgodny z WCAG Szczegóły pliku
Nazwa: PARTER SB200 28 02 2022_24.pdf
Opis: Rzut architektoniczy parter(plik do pobrania pdf, 150KB) - niezgodny z WCAG
Utworzono: 2022-12-28 11:32:19
Data dodania: 2022-12-28 11:32:43
Autor pliku: Grzegorz Kartanowicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.15 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Rzut architektoniczy podziemie(plik do pobrania pdf, 162KB) - niezgodny z WCAG Szczegóły pliku
Nazwa: PODZIEMIE SB200 28 02 2022_27.pdf
Opis: Rzut architektoniczy podziemie(plik do pobrania pdf, 162KB) - niezgodny z WCAG
Utworzono: 2022-12-28 11:33:01
Data dodania: 2022-12-28 11:33:24
Autor pliku: Grzegorz Kartanowicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.16 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Przekrój budynku (plik do pobrania pdf, 155KB) - niezgodny z WCAG Szczegóły pliku
Nazwa: PRZEKRÓJ SB200 28 02 2022_26.pdf
Opis: Przekrój budynku (plik do pobrania pdf, 155KB) - niezgodny z WCAG
Utworzono: 2022-12-28 11:33:39
Data dodania: 2022-12-28 11:34:00
Autor pliku: Grzegorz Kartanowicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.15 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

ZSiR.271.7.2022 (4/2022/DU)

Zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130 000 zł netto, prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710) na: „Pakiety rehabilitacyjno-lecznicze dla uczestników projektu Sopot – Dostępne Usługi (etap 2)”

Zamówienie w ramach projektu „Sopot – Dostępne Usługi (etap 2)”, który jest  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 6. Integracja, działanie: 6.2 Usługi społeczne, Poddziałanie: 6.2.1 „Rozwój usług społecznych – mechanizm ZIT”, nr umowy: RPPM.06.02.01-22-0003/19."

Zaproszenie do składania ofert (plik do pobrania docx, 102KB) Szczegóły pliku
Nazwa: Zaproszenie do składania ofert - pakiety rehabilitacyjno-lecznicze (4.2022.DU).docx
Opis: Zaproszenie do składania ofert (plik do pobrania docx, 102KB)
Utworzono: 2022-12-20 12:07:26
Data dodania: 2022-12-20 12:07:51
Autor pliku: Karolina Jędrzejczak - Lubińska
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.10 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Unieważnienie postępowania (plik do pobrania docx, 105KB) Szczegóły pliku
Nazwa: Unieważnienie postępowania ZSIR.271.7.2022.docx
Opis: Unieważnienie postępowania (plik do pobrania docx, 105KB)
Utworzono: 2023-01-12 09:20:11
Data dodania: 2023-01-12 09:20:47
Autor pliku: Karolina Jędrzejczak-Lubińska
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.10 MB
Rozszerzenie pliku: docx

DPIiRS.271.5.2022

Zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130 000 zł netto, prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710) na: „Świadczenie gminnych specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie rehabilitacji fizycznej i usprawniania zaburzonych funkcji organizmu" 

Zapytanie ofertowe (docx, 71KB) Szczegóły pliku
Nazwa: zapytanie ofertowe DPIiRS.2022.docx
Opis: Zapytanie ofertowe (docx, 71KB)
Utworzono: 2022-12-06 14:30:14
Data dodania: 2022-12-06 14:30:36
Autor pliku: Karolina Bastek
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.07 MB
Rozszerzenie pliku: docx

DzPS.271.1.3.2022

Zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130 000 zł netto, prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129) polegającym na: „Wykonaniu kompleksowej usługi pogrzebowej w 2023 r.”

Zapytanie ofertowe (docx, 25KB) Szczegóły pliku
Nazwa: DzPS.271.1.3.2022-Zapytanie ofertowe_pogrzeby 2023.docx
Opis: Zapytanie ofertowe (docx, 25KB)
Utworzono: 2022-12-05 08:50:44
Data dodania: 2022-12-05 08:51:43
Autor pliku: Leszek Grądzki
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Zał.1 - Oferta (docx, 15KB) Szczegóły pliku
Nazwa: DzPS.271.1.3.2022-Załącznik Nr 1_Oferta.docx
Opis: Zał.1 - Oferta (docx, 15KB)
Utworzono: 2022-12-05 08:51:57
Data dodania: 2022-12-05 08:52:21
Autor pliku: Leszek Grądzki
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.01 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Zał.2 - Umowa (docx, 20KB) Szczegóły pliku
Nazwa: DzPS.271.1.3.2022-Załącznik Nr 2 Umowa.docx
Opis: Zał.2 - Umowa (docx, 20KB)
Utworzono: 2022-12-05 08:52:39
Data dodania: 2022-12-05 08:53:11
Autor pliku: Leszek Grądzki
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Zał.3 - Oświadczenia (docx, 15KB) Szczegóły pliku
Nazwa: DzPS.271.1.3.2022-Załącznik Nr 3 Oświadczenia.docx
Opis: Zał.3 - Oświadczenia (docx, 15KB)
Utworzono: 2022-12-05 08:53:36
Data dodania: 2022-12-05 08:54:01
Autor pliku: Leszek Grądzki
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.01 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Zał.4 - Wzór wniosku (docx, 13KB) Szczegóły pliku
Nazwa: DzPS.271.1.3.2022-Załącznik nr 4_Wniosek.docx
Opis: Zał.4 - Wzór wniosku (docx, 13KB)
Utworzono: 2022-12-05 08:54:20
Data dodania: 2022-12-05 08:54:47
Autor pliku: Leszek Grądzki
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.01 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Zał.5 - Klauzula informacyjna (docx, 17KB) Szczegóły pliku
Nazwa: DzPS.271.1.3.2022-Załącznik Nr 5_RODO.docx
Opis: Zał.5 - Klauzula informacyjna (docx, 17KB)
Utworzono: 2022-12-05 08:55:09
Data dodania: 2022-12-05 08:55:44
Autor pliku: Leszek Grądzki
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: docx

ZSiR.271.6.2022 (3/2022/DU)

Zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130 000 zł netto, prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710) na: „Pakiety rehabilitacyjno-lecznicze dla uczestników projektu Sopot – Dostępne Usługi (etap 2)”

Zamówienie w ramach projektu „Sopot – Dostępne Usługi (etap 2)”, który jest  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 6. Integracja, działanie: 6.2 Usługi społeczne, Poddziałanie: 6.2.1 „Rozwój usług społecznych – mechanizm ZIT”, nr umowy: RPPM.06.02.01-22-0003/19.

Zaproszenie do składania ofert (docx, 104KB) Szczegóły pliku
Nazwa: ZSiR.271.6.2022-Zaproszenie do składania ofert - pakiety rehabilitacyjno-lecznicze.docx
Opis: Zaproszenie do składania ofert (docx, 104KB)
Utworzono: 2022-11-21 11:40:27
Data dodania: 2022-11-21 11:41:02
Autor pliku: Karolina Jędrzejczak-Lubińska
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.10 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Unieważnienie postępowanie (docx, 105KB) Szczegóły pliku
Nazwa: ZSiR.271.6.2022 Unieważnienie postępowania.docx
Opis: Unieważnienie postępowanie (docx, 105KB)
Utworzono: 2022-12-06 18:05:08
Data dodania: 2022-12-07 10:05:46
Autor pliku: Karolina Jędrzejczak-Lubińska
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.10 MB
Rozszerzenie pliku: docx

ZSiR.271.5.2022(2/2022/DU)

Zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130 000 zł netto, prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710) na: „Świadczenie indywidualnego poradnictwa prawnego dla uczestników projektu "Sopot – Dostępne Usługi (etap 2)”.

Zamówienie w ramach projektu „Sopot – Dostępne Usługi (etap 2)”, który jest  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 6. Integracja, działanie: 6.2 Usługi społeczne, Poddziałanie: 6.2.1 „Rozwój usług społecznych – mechanizm ZIT”, nr umowy: RPPM.06.02.01-22-0003/19.

Zapytanie ofertowe (docx, 135KB) Szczegóły pliku
Nazwa: Zapytanie ofertowe ZSiR.271.5.2022 (2.2022.DU) - poradnictwo prawne.docx
Opis: Zapytanie ofertowe (docx, 135KB)
Utworzono: 2022-11-08 10:51:40
Data dodania: 2022-11-08 10:52:30
Autor pliku: Karolina Jędrzejczak - Lubińska
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.13 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Protokół komisji z otwarcia ofert (docx, 104KB) Szczegóły pliku
Nazwa: ZSiR.271.5.2022-Protokół komisji z otwarcia ofert.docx
Opis: Protokół komisji z otwarcia ofert (docx, 104KB)
Utworzono: 2022-11-17 14:25:51
Data dodania: 2022-11-17 14:26:22
Autor pliku: Karolina Jędrzejczak-Lubińska
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.10 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Zawiadomienie  o rozstrzygnięciu(docx, 106KB) Szczegóły pliku
Nazwa: Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania.docx
Opis: Zawiadomienie  o rozstrzygnięciu(docx, 106KB)
Utworzono: 2022-11-22 15:25:45
Data dodania: 2022-11-22 15:26:06
Autor pliku: Karolina Jędrzejczak-Lubińska
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.10 MB
Rozszerzenie pliku: docx

ZSiR.271.4.2022(1/2022/DU)

Zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130 000 zł netto, prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710) na: „Świadczenie indywidualnego poradnictwa prawnego dla uczestników projektu Sopot – Dostępne Usługi (etap 2)”.

Zamówienie w ramach projektu „Sopot – Dostępne Usługi (etap 2)”, który jest  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 6. Integracja, działanie: 6.2 Usługi społeczne, Poddziałanie: 6.2.1 „Rozwój usług społecznych – mechanizm ZIT”, nr umowy: RPPM.06.02.01-22-0003/19.

Zapytanie ofertowe (docx, 136KB) Szczegóły pliku
Nazwa: ZSiR.271.4.2022 Zapytanie ofertowe - poradnictwo prawne.docx
Opis: ZSiR.271.4.2022-Zapytanie ofertowe (docx, 136KB)
Utworzono: 2022-10-25 15:03:19
Data dodania: 2022-10-25 15:03:58
Autor pliku: Karolina Jędrzejczak-Lubińska
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.13 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Unieważnienie postępowania (docx, 105KB) Szczegóły pliku
Nazwa: Unieważnienie postępowania.docx
Opis: Unieważnienie postępowania (docx, 105KB)
Utworzono: 2022-11-04 13:52:57
Data dodania: 2022-11-04 13:53:55
Autor pliku: Karolina Jędrzejczak - Lubińska
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.10 MB
Rozszerzenie pliku: docx

ROK 2021

DPIiRS.271.6.2021

Zapytanie do złożenia oferty na „Zapewnienie całodobowego systemu przywoławczego dla osób starszych i niesamodzielnych w miejscu zamieszkania”

Zapytanie ofertowe (28KB, docx) Szczegóły pliku
Nazwa: DPSiON.271.6.2021_zaproszenie_do_złozenia_ofert.docx
Opis: DPIiRS.271.6.2021 Zapytanie ofertowe (28KB, docx)
Utworzono: 2021-12-06 13:58:14
Data dodania: 2021-12-06 13:58:55
Autor pliku: Karolina Bastek
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.03 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Wzór umowy (28KB, docx) Szczegóły pliku
Nazwa: DPiIRS.271.6.2021 wzór_UMOWY.docx
Opis: DPIiRS.271.6.2021 Wzór umowy (28KB, docx)
Utworzono: 2021-12-06 13:59:34
Data dodania: 2021-12-06 14:00:05
Autor pliku: Karolina Bastek
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Wzór umowy powierzenia danych osobowych (52KB, docx) Szczegóły pliku
Nazwa: DPiIRS.271.6.2021 wzór umowa powierzenia danych osobowych.docx
Opis: DPIiRS.271.6.2021 Wzór umowy powierzenia danych osobowych (52KB, docx)
Utworzono: 2021-12-06 14:00:51
Data dodania: 2021-12-06 14:01:15
Autor pliku: Karolina Bastek
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.05 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Protokół otwarcia ofert (16KB, docx) Szczegóły pliku
Nazwa: DPIiRS.271.6.2021 protokół z otwarcia ofert.docx
Opis: DPIiRS.271.6.2021 Protokół otwarcia ofert (16KB, docx)
Utworzono: 2021-12-16 14:39:36
Data dodania: 2021-12-16 14:41:37
Autor pliku: Karolina Bastek
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.01 MB
Rozszerzenie pliku: docx

DzPS.0136.1.2021

Zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130 000 zł netto, prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129) polegającym na: „Wykonaniu kompleksowej usługi pogrzebowej w 2022 r.”

Zapytanie ofertowe (26KB, docx) Szczegóły pliku
Nazwa: DzPS.0136.1.2021-Zapytanie ofertowe_pogrzeby 2022..docx
Opis: DzPS.0136.1.2021 Zapytanie ofertowe
Utworzono: 2021-11-09 13:55:04
Data dodania: 2021-11-09 13:55:34
Autor pliku: Rufus Frąckowiak
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Oferta (16KB, docx) Szczegóły pliku
Nazwa: DzPS.0136.1.2021-Załącznik Nr 1_Oferta.docx
Opis: DzPS.0136.1.2021 Oferta
Utworzono: 2021-11-09 13:56:26
Data dodania: 2021-11-09 13:56:51
Autor pliku: Rufus Frąckowiak
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.01 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Umowa (20KB, docx) Szczegóły pliku
Nazwa: DzPS.0136.1.2021-Załącznik Nr 2 Umowa.docx
Opis: DzPS.0136.1.2021 Umowa (20KB, docx)
Utworzono: 2021-11-09 13:58:11
Data dodania: 2021-11-09 13:59:24
Autor pliku: Rufus Frąckowiak
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Oświadczenia (15KB, docx) Szczegóły pliku
Nazwa: DzPS.0136.1.2021-Załącznik Nr 3 Oświadczenia.docx
Opis: DzPS.0136.1.2021 Oświadczenia (15KB, docx)
Utworzono: 2021-11-09 14:00:52
Data dodania: 2021-11-09 14:01:15
Autor pliku: Rufus Frąckowiak
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.01 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Wniosek (13KB, docx) Szczegóły pliku
Nazwa: DzPS.0136.1.2021-Załącznik nr 4_Wniosek.docx
Opis: DzPS.0136.1.2021 Wniosek (13KB, docx)
Utworzono: 2021-11-09 14:01:55
Data dodania: 2021-11-09 14:02:11
Autor pliku: Rufus Frąckowiak
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.01 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Klauzula informacyjna (17KB, docx) Szczegóły pliku
Nazwa: DzPS.0136.1.2021-Załącznik Nr 5_RODO.docx
Opis: DzPS.0136.1.2021 Klauzula informacyjna (17KB, docx)
Utworzono: 2021-11-09 14:02:57
Data dodania: 2021-11-09 14:03:16
Autor pliku: Rufus Frąckowiak
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: docx

ZSiR.271.4.2021 (3/2021/DU)

Zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130 000 zł netto, prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129) na:

„Prowadzenie czterech grup wsparcia dla uczestników projektu Sopot – Dostępne Usługi (etap 2)”

Zamówienie w ramach projektu „Sopot – Dostępne Usługi (etap 2)”, który jest  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 6. Integracja, działanie: 6.2 Usługi społeczne, Poddziałanie: 6.2.1 „Rozwój usług społecznych – mechanizm ZIT”, nr umowy: RPPM.06.02.01-22-0003/19.

Zapytanie ofertowe (137KB, docx) Szczegóły pliku
Nazwa: Zapytanie ofertowe ZSiR.271.4.2021 (3.2021.DU) - grupy wsparcia - wraz z załącznikami.docx
Opis: ZSiR.271.4.2021 Zapytanie ofertowe (137KB, docx)
Utworzono: 2021-10-08 10:58:33
Data dodania: 2021-10-08 10:59:31
Autor pliku: Karolina Jędrzejczak - Lubińska
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.13 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Protokół z otwarcia ofert (104KB, docx) Szczegóły pliku
Nazwa: ZSIR.271.4.2021 Protokół z otwarcia ofert.docx
Opis: ZSIR.271.4.2021 Protokół z otwarcia ofert (104KB, docx)
Utworzono: 2021-10-20 13:21:19
Data dodania: 2021-10-20 13:21:49
Autor pliku: Karolina Jędrzejczak - Lubińska
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.10 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Sprostowanie omyłki pisarskiej(104KB, docx) Szczegóły pliku
Nazwa: ZSiR.271.4.2021 Sprostowanie omyłki pisarskiej.docx
Opis: ZSiR.271.4.2021 Sprostowanie omyłki pisarskiej(104KB, docx)
Utworzono: 2021-10-21 12:24:21
Data dodania: 2021-10-21 12:24:51
Autor pliku: Karolina Jędrzejczak - Lubińska
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.10 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania (105KB, docx) Szczegóły pliku
Nazwa: ZSiR.271.4.2021 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania.docx
Opis: ZSiR.271.4.2021 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania (105KB, docx)
Utworzono: 2021-10-21 14:16:32
Data dodania: 2021-10-21 14:17:02
Autor pliku: Karolina Jędrzejczak - Lubińska
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.10 MB
Rozszerzenie pliku: docx

ZSiR.271.3.2021 (2/2021/DU)

Zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130 000 zł netto, prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129) na:
„Prowadzenie czterech grup wsparcia dla uczestników projektu Sopot – Dostępne Usługi (etap 2)”.

Zamówienie w ramach projektu „Sopot – Dostępne Usługi (etap 2)”, który jest  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 6. Integracja, działanie: 6.2 Usługi społeczne, Poddziałanie: 6.2.1 „Rozwój usług społecznych – mechanizm ZIT”, nr umowy: RPPM.06.02.01-22-0003/19.

Zapytanie ofertowe (140KB, docx) Szczegóły pliku
Nazwa: Zapytanie ofertowe ZSiR.271.3.2021.docx
Opis: ZSiR.271.3.2021-Zapytanie ofertowe (140KB, docx)
Utworzono: 2021-09-29 14:11:18
Data dodania: 2021-09-29 14:12:02
Autor pliku: Karolina Jędrzejczak - Lubińska
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.13 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Unieważnienie postępowania (103KB, docx) Szczegóły pliku
Nazwa: Unieważnienie postępowania nr ZSiR.271.3.2021 (2.2021.DU).docx
Opis: ZSiR.271.3.2021 (2/2021/DU) Unieważnienie postępowania
Utworzono: 2021-10-07 14:46:43
Data dodania: 2021-10-07 14:47:36
Autor pliku: Karolina Jędrzejczak-Lubińska
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.10 MB
Rozszerzenie pliku: docx

ZSiR.271.2.2021 (1/2021/DU)

Zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130 000 zł netto, prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129) na:

„Świadczenie wsparcia psychologicznego w projekcie Sopot – Dostępne Usługi (etap 2)”

Zamówienie w ramach projektu „Sopot – Dostępne Usługi (etap 2)”, który jest  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 6. Integracja, działanie: 6.2 Usługi społeczne, Poddziałanie: 6.2.1 „Rozwój usług społecznych – mechanizm ZIT”, nr umowy: RPPM.06.02.01-22-0003/19-00.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami (140KB, docx) Szczegóły pliku
Nazwa: ZSiR.271.2.2021-Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.docx
Opis: ZSiR.271.2.2021 - Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami (140KB, docx)
Utworzono: 2021-08-23 12:52:03
Data dodania: 2021-08-23 12:52:58
Autor pliku: Karolina Jędrzejczak - Lubińska
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.13 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Protokół komisji z otwarcia ofert (103KB, docx) Szczegóły pliku
Nazwa: ZSiR.271.2.2021-Protokół komisji z otwarcia ofert.docx
Opis: ZSiR.271.2.2021-Protokół komisji z otwarcia ofert
Utworzono: 2021-09-07 13:30:49
Data dodania: 2021-09-07 13:31:19
Autor pliku: Karolina Jędrzejczak-Lubińska
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.10 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania (105KB, docx) Szczegóły pliku
Nazwa: ZSiR.271.2.2021-Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania.docx
Opis: ZSiR.271.2.2021-Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania (105KB, docx)
Utworzono: 2021-09-13 14:10:49
Data dodania: 2021-09-13 14:11:38
Autor pliku: Karolina Jędrzejczak-Lubińska
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.10 MB
Rozszerzenie pliku: docx

DAT.271.1.13.2021

Zaproszenie do złożenia oferty na kompleksowy remont dwóch pokoi biurowych w MOPS w Sopocie.

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych .odt Szczegóły pliku
Nazwa: Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.odt
Opis: Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych
Utworzono: 2021-05-12 08:07:47
Data dodania: 2021-05-12 08:08:06
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Dariusz Żyła
Rozmiar pliku: 0.01 MB
Rozszerzenie pliku: odt
Treść ogłoszenia .pdf Szczegóły pliku
Nazwa: doc03989020210428083943.pdf
Opis: Treść zamówienia dat.271.1.13.2021 pdf
Utworzono: 2021-04-28 08:52:50
Data dodania: 2021-04-28 08:53:31
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Dariusz Żyła
Rozmiar pliku: 4.99 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Treść ogłoszenia .odt Szczegóły pliku
Nazwa: Remont dwóch pomieszczeń biurowych MOPS 2021.odt
Opis: Treść ogłoszenia dat.271.1.13.2021 .odt
Utworzono: 2021-04-28 08:54:58
Data dodania: 2021-04-28 08:56:54
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Dariusz Żyła
Rozmiar pliku: 1.67 MB
Rozszerzenie pliku: odt