Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych o wartości poniżej 130.000 zł.


Archiwum ogłoszeń o zamówieniach publicznych do 30.000 euro


ROK 2021

ZSiR.271.2.2021 (1/2021/DU)

Zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130 000 zł netto, prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129) na:

„Świadczenie wsparcia psychologicznego w projekcie Sopot – Dostępne Usługi (etap 2)”

Zamówienie w ramach projektu „Sopot – Dostępne Usługi (etap 2)”, który jest  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 6. Integracja, działanie: 6.2 Usługi społeczne, Poddziałanie: 6.2.1 „Rozwój usług społecznych – mechanizm ZIT”, nr umowy: RPPM.06.02.01-22-0003/19-00.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami (140KB, docx)
Szczegóły pliku
Nazwa: ZSiR.271.2.2021-Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.docx
Opis: ZSiR.271.2.2021 - Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami (140KB, docx)
Utworzono: 2021-08-23 12:52:03
Data dodania: 2021-08-23 12:52:58
Autor pliku: Karolina Jędrzejczak - Lubińska
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Rozmiar pliku: 0.13 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Protokół komisji z otwarcia ofert (103KB, docx)
Szczegóły pliku
Nazwa: ZSiR.271.2.2021-Protokół komisji z otwarcia ofert.docx
Opis: ZSiR.271.2.2021-Protokół komisji z otwarcia ofert
Utworzono: 2021-09-07 13:30:49
Data dodania: 2021-09-07 13:31:19
Autor pliku: Karolina Jędrzejczak-Lubińska
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Rozmiar pliku: 0.10 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania (105KB, docx)
Szczegóły pliku
Nazwa: ZSiR.271.2.2021-Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania.docx
Opis: ZSiR.271.2.2021-Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania (105KB, docx)
Utworzono: 2021-09-13 14:10:49
Data dodania: 2021-09-13 14:11:38
Autor pliku: Karolina Jędrzejczak-Lubińska
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Rozmiar pliku: 0.10 MB
Rozszerzenie pliku: docx

DAT.271.1.13.2021

Zaproszenie do złożenia oferty na kompleksowy remont dwóch pokoi biurowych w MOPS w Sopocie.

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych .odt
Szczegóły pliku
Nazwa: Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.odt
Opis: Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych
Utworzono: 2021-05-12 08:07:47
Data dodania: 2021-05-12 08:08:06
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Dariusz Żyła
Rozmiar pliku: 0.01 MB
Rozszerzenie pliku: odt
Treść ogłoszenia .pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: doc03989020210428083943.pdf
Opis: Treść zamówienia dat.271.1.13.2021 pdf
Utworzono: 2021-04-28 08:52:50
Data dodania: 2021-04-28 08:53:31
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Dariusz Żyła
Rozmiar pliku: 4.99 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Treść ogłoszenia .odt
Szczegóły pliku
Nazwa: Remont dwóch pomieszczeń biurowych MOPS 2021.odt
Opis: Treść ogłoszenia dat.271.1.13.2021 .odt
Utworzono: 2021-04-28 08:54:58
Data dodania: 2021-04-28 08:56:54
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Dariusz Żyła
Rozmiar pliku: 1.67 MB
Rozszerzenie pliku: odt