Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie

Konkursy


OTWARTY NABÓR PARTNERÓW DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH KONKURSU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA INTEGRACJA, DZIAŁANIE 6.1. AKTYWNA  INTEGRACJA, PODDZIAŁANIE 6.1.2 AKTYWIZACJA SPOŁECZNO - ZAWODOWA

treść ogłoszenia    ( data utworzenia 07.08.2015r.)

pobierz treść w wersji .docx     
 

wyniki naboru ( data utworzenia 02.09.2015r.)