Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie


Skargi i wnioski


Skargi i wnioski  są przyjmowane i rozpatrywane w trybie przepisów ustawy z dnia 14czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w  sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz Zarządzenia Nr 46/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie  regulaminu  organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie, z późn.zm. 

Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków:

Dyrektor  oraz Zastępcy Dyrektora przyjmują interesantów
-  w każdy poniedziałek od godz. 10.00 - 11.30

Pierwszy Zastępca Dyrektora lub osoba wyznaczona przez Dyrektora przyjmuje interesantów
- w każdy poniedziałek 
od  godz.15.00   do  godz. 17.00 
( a gdy ten dzień jest wolny od  pracy w dniu następnym)


Kierownicy oraz upoważnieni przez Dyrektora pracownicy w sprawach merytorycznego zakresu pracy komórki organizacyjnej
- w dni robocze w godzinach przyjęć interesantów.

Mając na uwadze potrzeby klienta, MOPS umożliwia osobom zainteresowanym w sprawach skarg i wniosków telefoniczne uzgodnienie w sekretariacie Dyrektora dnia i godziny przybycia na spotkanie z Dyrektorem lub Zastępcami Dyrektora.  

Zastępcy Dyrektora przyjmują klientów, których sprawy nie zostały rozstrzygnięte w komórkach merytorycznych. 

Dyrektor przyjmuje klientów, których sprawy nie zostały rozstrzygnięte zarówno w komórkach merytorycznych jak i u Zastępców Dyrektora.

Pracownik sekretariatu przyjmuje zgłoszenia interesantów oraz podejmuje działania w celu ustalenia terminu spotkania, a następnie zawiadamia interesanta o wyznaczonym terminie spotkania.

Skargi i wnioski wnoszone na piśmie należy przesłać na adres:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kolejowa 14
81-835 Sopot

lub składać w sekretariacie MOPS w godzinach: 7.30 – 15.30

Skargi i wnioski  wnoszone faksem  należy przesłać pod nr: ( + 48 58 ) 555 04 07

Skargi i wnioski mogą być wnoszone drogą elektroniczną:
-  e-mail : mops@mopssopot.pl
-  na elektroniczną skrzynkę podawczą w ramach Platformy Usług Administracji Publicznej

Skargi i wnioski mogą być także wnoszone ustnie do protokołu.

Uwaga:
Skargi  i  wnioski  nie  zawierające  imienia  i  nazwiska  (nazwy)  oraz adresu zamieszkania (siedziby) wnoszącego skargę lub wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

TREŚĆ WYPEŁNIANIA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO  -  SKARGI I WNIOSKI

do pobrania:

 klauzula informacyjna 
Szczegóły pliku
Nazwa: Klauzula informacyjna - skargi i wnioski_25.03.2019.pdf
Opis: Treść obowiązku informacyjnego – skargi i wnioski_25.03.2019
Utworzono: 2019-03-25 14:22:17
Data dodania: 2019-03-25 14:23:00
Autor pliku: Kamila Stachewicz
Wprowadził/a: Smok Marzena
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:6162
Treść wprowadził(a): Smok Marzena, 2019-03-25 14:26:06
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2019-03-22 12:47:49