Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie

Majątek


- Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych w 2019 r.

Tabela nr 1 
Szczegóły pliku
Nazwa: Tabela nr 1_ zm.śr.trw._wart.niemater._prawnych_inwest.dług._2019.pdf
Opis: Tabela nr 1_zm.wart.śr.trw._wart.niemat._praw.inwest.dług.
Utworzono: 2020-07-27 10:05:51
Data dodania: 2020-07-27 10:06:31
Autor pliku: Andrzej Rozkowinski
Wprowadził/a: Smok Marzena
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Archiwum