Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie


Majątek

Tabela nr 1
Szczegóły pliku
Nazwa: tabela nr 1.pdf
Opis: Tabela nr 1
Utworzono: 2020-06-24 12:06:46
Data dodania: 2020-06-24 12:09:01
Autor pliku: Andrzej Rozkowinski
Wprowadził/a: Dariusz Żyła
Rozmiar pliku: 0.25 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


Wartość majątku trwałego będącego w posiadaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie stanowiącego własność gminy Miasta Sopotu według stanu na dzień 31.12.2014r.

L.p.   Wyszczególnienie                                                              Wartość w złotych
1       Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej              821 691,32
2       Urządzenia techniczne i maszyny                                                93 918,12
3       Środki transportu                                                                                   0,00
4       Inne środku trwałe                                                                       22 914,60
5       Wartości niematerialne i prawne                                                          0,00   

 

Wartość majątku trwałego będącego w posiadaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie stanowiącego własność gminy Miasta Sopotu według stanu na dzień 31.12.2013r.

L.p. Wyszczególnienie                                                             Wartość w złotych
1     Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej       852 406,40
2     Urządzenia techniczne i maszyny                                        65 519,45
3.    Środki transportu                                                                          0,00
4.    Inne środki trwałe                                                                12 001,73
5.    Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                         0,00
6.    Wartości niematerialne i prawne                                                  0,00

 

Wartość majątku trwałego bedącego w posiadaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie stanowiącego własność gminy Miasta Sopotu według stanu na dzień 31.12.2012r.

L.p.  Wyszczególnienie                                                            Wartość w złotych:
1        Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej         868 061,67
2        Urządzenia techniczne i maszyny                                           19 004,43
3        Środki transportu                                                                             0,00
4        Inne środki trwałe                                                                     4 524,07
5        Środki trwałe w budowei (inwestycyjne)                                        0,00
6        Wartości niematerialne i prawne                                                     0,00
7        Razem                                                                                  891 590,17

 

Wartość majątku trwałego będącego w posiadaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie stanowiącego własność gminy Miasta Sopotu według stanu na 31.12.2011r.

 L.p.  Wyszczególnienie                                           Wartość w złotych:
  1     Budynki, budowle, obiekty inżynieryjne         898 407,75
  2     Urządzenia techniczne                                       7 996,49
  3     Środki transportowe                                                0,00
  4     Pozostałe środki trwałe                                     7 353,42 
  5     Środki trwałe w budowie                                         0,00
  6     Wartości niematerialne i prawne                               0,00
  7     Razem                                                          913 757,66

 

Wartość majątku trwałego będącego w posiadaniu Miejskiego Ośrodka  Pomocy Społecznej  w  Sopocie  stanowiącego  własność gminy Miasta  Sopotu  według  stanu  na 31.12.2010r.

  L.p.    Wyszczególnienie                                           Wartość w złotych:
 1         Budynki, budowle, obiekty inżynieryjne              370 819,37
 2         Urządzenia techniczne                                         17 968,30
 3         Środki transportowe                                                     0,00
 4         Pozostałe środki trwałe                                       10 997,12     
 5         Środki trwałe w budowie                                             0,00
 6         Wartości niematerialne i prawne                                   0,00
 7         Razem                                                                 399 784,79

 

Wartość majątku trwałego będącego w posiadaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w  Sopocie stanowiącego własność gminy Miasta  Sopotu         według  stanu  na 31.12.2009r.

  L.p.    Wyszczególnienie   Wartość w złotych:
1 Budynki, budowle, obiekty inżynieryjne   387 557,30
2 Urządzenia techniczne     43 268,46
3 Środki transportowe              0,00
4 Pozostałe środki trwałe     16 267,12
5 Środki trwałe w budowie              0,00
6 Wartości niematerialne i prawne              0,00
7 Razem   447 092,88

Wartość  majątku   trwałego   będącego   w   posiadaniu  Miejskiego   Ośrodka  Pomocy   Społecznej   w  Sopocie  stanowiącego  własność  gminy   Miasta  Sopotu  według  stanu na   31.12.2008r. 

 L.p.  Wyszczególnienie  Wartość  w  złotych:
 1  Budynki i budowle  404 295,23
 2  Urządzenia techniczne i maszyny  41 872,03
 3  Środki transportu           0,00
 4  Pozostałe środki trwałe  16 489,25
 5  Środki trwałe w budowie           0,00
 6  Wartości niematerialne i prawne           0,00
 7  Razem  462 656,51

 

 

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:4884
Treść wprowadził(a): Dariusz Żyła, 2019-07-12 12:45:00
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00