Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie

Majątek


Archiwum


ROK2023

Majątek trwały na dzień 31.12.2023r Szczegóły pliku
Nazwa: Majątek trwały na dzień 31.12.2023.docx
Opis: Majątek trwały na dzień 31.12.2024r
Utworzono: 2024-05-21 13:11:53
Data dodania: 2024-05-21 13:12:30
Autor pliku: Andrzej Rozkowinski
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.01 MB
Rozszerzenie pliku: docx

ROK2022

- Zmiany wartości środków trwalych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych w 2022r. Tabela nr 1 Szczegóły pliku
Nazwa: ŚT Tab nr 1 i Tab nr 2 do Informacji dod 2022 26042023 1.pdf
Opis: Tabela nr 1 - Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych w 2022r
Utworzono: 2023-07-14 07:57:48
Data dodania: 2023-07-14 07:58:45
Autor pliku: Andrzej Rozkowinski
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

- Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych w 2022 r. Tabela nr 1 i nr 2 Szczegóły pliku
Nazwa: ŚT Tab nr 1 i Tab nr 2 do Informacji dod 2022 26042023.pdf
Opis: Tabela nr 1 i tabela nr 2 rok 2022
Utworzono: 2023-05-10 13:29:46
Data dodania: 2023-05-10 13:26:01
Autor pliku: Andrzej Rozkowinski
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.11 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

ROK2021

- Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych w 2021 r. Tabela nr 1 Szczegóły pliku
Nazwa: Tab nr1 do Informacji dod 2021MOPS.pdf
Opis: Tabela nr 1 - Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych w 2021 r.
Utworzono: 2022-06-02 11:26:22
Data dodania: 2022-06-02 11:27:52
Autor pliku: Andrzej Rozkowinski
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

ROK 2020

  - Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych w 2020 r. Tabela nr 1 Szczegóły pliku
Nazwa: Tabela nr 1_zm.sr.trw._wart.niemat._prawnych_inwest.dlug._2020_.pdf
Opis: Tabela nr 1_zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych_2020 rok
Utworzono: 2022-03-08 13:27:46
Data dodania: 2022-03-08 13:28:23
Autor pliku: Andrzej Rozkowiński
Wprowadził/a: Smok Marzena
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

ROK 2019

- Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych w 2019 r. Tabela nr 1  Szczegóły pliku
Nazwa: Tabela nr 1_ zm.śr.trw._wart.niemater._prawnych_inwest.dług._2019.pdf
Opis: Tabela nr 1_zm.wart.śr.trw._wart.niemat._praw.inwest.dług.
Utworzono: 2020-07-27 10:05:51
Data dodania: 2020-07-27 10:06:31
Autor pliku: Andrzej Rozkowinski
Wprowadził/a: Smok Marzena
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: pdf