Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie

Ogłoszenia o  zamówieniach publicznych o wartości równej lub przekraczającej 130.000 zł.


Archiwum Ogłoszeń o zamówieniach powyżej 30.000 euro


ROK 2024

DzPS.271.1.5.2024.I

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej w Sopocie ogłasza zaproszenie do złożenia oferty na podstawie art. 359 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1605) [zwanej dalej także „pzp.”] na zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi, w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 pzp. na Nr postępowania: DzPS.271.1.5.2024.I pod nazwą „Zapewnienie schronienia i wyżywienia osobom bezdomnym, klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie”.

Ogłoszenie o zamówieniu (plik do pobrania docx, 14KB) Szczegóły pliku
Nazwa: DzPS.271.1.5.2024.I-ogłoszenie o zamówieniu.docx
Opis: DzPS.271.1.5.2024.I Ogłoszenie o zamówieniu (plik do pobrania docx, 14KB)
Utworzono: 2024-01-17 13:25:18
Data dodania: 2024-01-17 13:25:49
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.01 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Specyfikacja Warunków Zamówienia (plik do pobrania docx, 464KB) Szczegóły pliku
Nazwa: DzPS.271.1.5.2024.I-SWZ schroniska 11.01.2024.docx
Opis: DzPS.271.1.5.2024.I Specyfikacja Warunków Zamówienia (plik do pobrania docx, 464KB)
Utworzono: 2024-01-17 13:26:06
Data dodania: 2024-01-17 13:26:40
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Informacja z otwarcia postępowania (plik do pobrania docx, 15KB) Szczegóły pliku
Nazwa: DzPS.271.1.5.2024.I-Informacja z otwarcia postępowania.docx
Opis: Informacja z otwarcia postępowania (plik do pobrania docx, 15KB)
Utworzono: 2024-01-26 13:37:36
Data dodania: 2024-01-26 13:38:05
Autor pliku: Stanisłąw Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.01 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Zawiadomienie o wyborze oferty (plik do pobrania docx, 16KB) Szczegóły pliku
Nazwa: DzPS.1.5.2024.I - Zawiadomienie o wyborze oferty.docx
Opis: Zawiadomieni o wyborze oferty (plik do pobrania docx, 16KB)
Utworzono: 2024-02-05 09:30:27
Data dodania: 2024-02-05 09:54:09
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: docx

ROK 2023

DzPS.271.1.5.2023.III

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej w Sopocie ogłasza zaproszenie do złożenia oferty na podstawie art. 359 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1605) [zwanej dalej także „pzp.”] na zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi, w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 pzp. na Nr postępowania: DzPS.271.1.5.2023.III pod nazwą „Zapewnienie schronienia i wyżywienia osobom bezdomnym, klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie”.

Ogłoszenie (plik do pobrania docx, 14KB) Szczegóły pliku
Nazwa: DzPS.271.1.5.2023.III-Ogłoszenie o Zamówieniu.docx
Opis: Ogłoszenie (plik do pobrania docx, 14KB)
Utworzono: 2023-12-29 10:54:50
Data dodania: 2023-12-29 10:55:19
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.01 MB
Rozszerzenie pliku: docx

SWZ (plik do pobrania docx, 687KB) Szczegóły pliku
Nazwa: DzPS.271.1.5.2023.III-SWZ publikacja 29.12.23 AK.docx
Opis: SWZ (plik do pobrania docx, 687KB)
Utworzono: 2023-12-29 10:55:36
Data dodania: 2023-12-29 10:56:03
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.18 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Informacja z otwarcia postępowania (plik do pobrania docx, 17,3 KB) Szczegóły pliku
Nazwa: informacja z otwarcia postępowania.docx
Opis: Informacja z otwarcia postępowania (plik do pobrania dcox, 17,3 KB)
Utworzono: 2024-01-08 13:17:54
Data dodania: 2024-01-08 13:18:31
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Mówiński Waldemar
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Zawiadomienie o wyborze oferty (plik do pobrania skan pdf, 1,65MB) - dokument nizgodny z WCAG2 Szczegóły pliku
Nazwa: Zawiadomienie z wyboru ofert.pdf
Opis: Zawiadomienie o wyborze oferty (plik do pobrania skan pdf, 1,65MB) - dokument nizgodny z WCAG2
Utworzono: 2024-01-10 14:23:23
Data dodania: 2024-01-10 14:24:19
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Mówiński Waldemar
Rozmiar pliku: 1.65 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty (plik do pobrania docx, 19,7KB) Szczegóły pliku
Nazwa: zawiadomienie z wyboru ofert w postępowaniu DzPS.271.1.5.2023.III.docx
Opis: Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu DzPS.271.1.5.2023.III (plik docx, 19,7KB)
Utworzono: 2024-01-10 14:27:18
Data dodania: 2024-01-10 14:27:51
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Mówiński Waldemar
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (plik do pobrania docx, 15KB) Szczegóły pliku
Nazwa: DzPS.271.1.5.2023.III -Informacja o unieważnieniu postępowania dla części B..docx
Opis: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (plik do pobrania docx, 15KB)
Utworzono: 2024-01-11 14:30:04
Data dodania: 2024-01-11 14:30:39
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.01 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (plik do pobrania skan pdf, 890KB) - dokument niezgodny z WCAG2 Szczegóły pliku
Nazwa: DzPS.271.1.5.2023.III -Informacja unieważnienie części B.pdf
Opis: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (plik do pobrania skan pdf, 890KB) - dokument niezgodny z WCAG2
Utworzono: 2024-01-11 14:31:06
Data dodania: 2024-01-11 14:31:41
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.87 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

DzPS.271.1.5.2023.II

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej w Sopocie ogłasza zaproszenie do złożenia oferty na podstawie art. 359 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1605) [zwanej dalej także „pzp.”] na zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi, w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 pzp. na Nr postępowania: DzPS.271.1.5.2023.II pod nazwą „Zapewnienie schronienia i wyżywienia osobom bezdomnym, klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie”.

Zaproszenie (plik do pobrania docx, 14KB) Szczegóły pliku
Nazwa: DzPS.271.1.5.2023.II -Zaproszenie.docx
Opis: Zaproszenie (plik do pobrania docx, 14KB)
Utworzono: 2023-11-28 13:55:45
Data dodania: 2023-11-28 13:57:28
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.01 MB
Rozszerzenie pliku: docx

SWZ (plik do pobrania docx, 684KB) Szczegóły pliku
Nazwa: DzPS.271.1.5.2023.II -SWZ publikacja 27.11.23 AK.docx
Opis: SWZ (plik do pobrania docx, 684KB)
Utworzono: 2023-11-28 13:58:15
Data dodania: 2023-11-28 13:58:34
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.18 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Wniosek o przedłużenie TZO (plik do pobrania docx, 19KB) Szczegóły pliku
Nazwa: Wniosek o przedłużenie TZO.docx
Opis: Wniosek o przedłużenie TZO (plik do pobrania docx, 19KB)
Utworzono: 2023-12-18 12:58:51
Data dodania: 2023-12-18 12:59:21
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Protokół komisji z otwarcia ofert (plik do pobrania skan pdf, 3MB) - dokument niezgodny z WCAG2 Szczegóły pliku
Nazwa: protokół komisji z otwarcia przetargu 28.12.2023.pdf
Opis: Protokół komisji z otwarcia ofert (plik do pobrania skan pdf, 3MB)
Utworzono: 2023-12-28 14:39:59
Data dodania: 2023-12-28 14:40:23
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 3.28 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Protokół komisji z otwarcia ofert (plik do pobrania docx, 18KB) Szczegóły pliku
Nazwa: Protokół-komisji-z-otwarcia-ofert.docx
Opis: Protokół komisji z otwarcia ofert (plik do pobrania docx, 18KB)
Utworzono: 2023-12-28 09:02:23
Data dodania: 2023-12-29 09:02:51
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Informacja o unieważnieniu postępowania (plik do pobrania skan pdf, 981KB) - dokument niezgodny z WCAG2 Szczegóły pliku
Nazwa: Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf
Opis: Informacja o unieważnieniu postępowania (plik do pobrania skan pdf, 981KB)
Utworzono: 2023-12-28 14:40:57
Data dodania: 2023-12-28 14:41:18
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.96 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Informacja o unieważnieniu postępowania (plik do pobrania docx, 17KB) Szczegóły pliku
Nazwa: Informacja o unieważnieniu postępowania..docx
Opis: Informacja o unieważnieniu postępowania (plik do pobrania docx, 17KB)
Utworzono: 2023-12-28 09:03:59
Data dodania: 2023-12-29 09:04:25
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: docx

DPIIiRS.271.2.2023

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie w imieniu Gminy Miasta Sopotu ogłasza zaproszenie do złożenia oferty w trybie na zamówienia społeczne i inne szczególne usługi Art.359 pkt 2, w  trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) [zwanej dalej także „pzp”] na „Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

Ogłoszenie (plik do pobrania docx, 15KB) Szczegóły pliku
Nazwa: DPIIiRS.271.2.2023-Ogłoszenie do postępowania.docx
Opis: Ogłoszenie (plik do pobrania docx, 15KB)
Utworzono: 2023-11-17 11:30:46
Data dodania: 2023-11-17 11:31:26
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.01 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Specyfikacja warunków zamówienia (plik do pobrania docx, 156KB) Szczegóły pliku
Nazwa: DPIIiRS.271.2.2023-SWZ specjalistyczne usługi 16.11.2023 AK.docx a.docx
Opis: Specyfikacja warunków zamówienia (plik do pobrania docx, 156KB)
Utworzono: 2023-11-17 11:32:06
Data dodania: 2023-11-17 11:32:35
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.15 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Zawiadomienie z otwarcia postępowania (plik docx, 16KB) Szczegóły pliku
Nazwa: DPIiRS.271.2.2023 - Zawiadomienie z otwarcia postępowania.docx
Opis: Zawiadomienie z otwarcia postępowania (plik docx, 16KB)
Utworzono: 2023-11-29 07:28:51
Data dodania: 2023-11-29 07:29:21
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Zawiadomienie o wyborze oferty (plik do pobrania docx, 20KB) Szczegóły pliku
Nazwa: DPiRS.271.2.2023 -Zawiadomienie(5).docx
Opis: Zawiadomienie o wyborze oferty (plik do pobrania docx, 20KB)
Utworzono: 2023-12-05 14:13:31
Data dodania: 2023-12-05 14:13:56
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: docx

DzPS.271.1.5.2023

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie w imieniu Gminy Miasta Sopotu ogłasza zaproszenie do złożenia oferty na podstawie art. 359 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1605) [zwanej dalej także „pzp.”] na zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi, w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 pzp. na „Zapewnienie schronienia i wyżywienia osobom bezdomnym, klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie”

Zaproszenie do przetargu (plik do pobrania docx, 14KB) Szczegóły pliku
Nazwa: DzPS.271.1.5.2023-Zaproszenie do przetargu.docx
Opis: Zaproszenie do przetargu (plik do pobrania docx, 14KB)
Utworzono: 2023-10-31 13:51:09
Data dodania: 2023-10-31 13:51:38
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.01 MB
Rozszerzenie pliku: docx

SWZ (plik do pobrania docx, 199KB) Szczegóły pliku
Nazwa: DzPS.271.1.5.2023-SWZ publikacja 31.10.23 AK.docx
Opis: Specyfikacja Warunków Zamówienia (plik do pobrania docx, 199KB)
Utworzono: 2023-10-31 13:52:31
Data dodania: 2023-10-31 13:53:23
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.19 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Protokół komisji z otwarcia postępowania (plik do pobrania docx, 18KB) Szczegóły pliku
Nazwa: DzPS.271.1.5.2023-Protokół komisji z otwarcia postępowania.docx
Opis: Protokół komisji z otwarcia postępowania (plik do pobrania docx, 18KB)
Utworzono: 2023-11-14 15:25:15
Data dodania: 2023-11-14 15:26:14
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Działając na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp, ustawa) zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, w treści załącznika   wyjaśnienie decyzji.  Zamawiający  powiadomi wszystkich uczestników postępowania o rozpisaniu nowego postępowania.

Unieważnienie postępowania (plik do pobrania docx, 19KB) Szczegóły pliku
Nazwa: DzPS.271.1.5.2023-Unieważnienie postępowania_.docx
Opis: Unieważnienie postępowania (plik do pobrania docx, 19KB)
Utworzono: 2023-11-20 13:34:43
Data dodania: 2023-11-21 12:57:26
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: docx

DzPS.271.3.2023.II

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie w imieniu Gminy Miasta Sopotu ogłasza zaproszenie do złożenia oferty na zamówienie w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) [zwanej dalej także „pzp.”] na: Przygotowanie i uruchomienie lokalu wspomaganego przy Alei Niepodległości 784/2 w Sopocie dla obywateli Ukrainy.

Ogłoszenie (plik do pobrania docx, 46KB) Szczegóły pliku
Nazwa: Ogłoszenie.docx
Opis: Ogłoszenie (plik do pobrania docx, 46KB)
Utworzono: 2023-07-19 14:22:46
Data dodania: 2023-07-19 14:23:11
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.04 MB
Rozszerzenie pliku: docx

SWZ (plik do pobrania docx, 290KB) Szczegóły pliku
Nazwa: SWZ Niepodległości 784 m 2 .docx
Opis: SWZ (plik do pobrania docx, 290KB)
Utworzono: 2023-07-19 14:23:48
Data dodania: 2023-07-19 14:24:07
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.28 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Informacja z otwarcia ofert (plik do pobrania docx, 39KB) Szczegóły pliku
Nazwa: Informacja_z_otwarcia_ofert(8).docx
Opis: Informacja z otwarcia ofert (plik do pobrania docx, 39KB)
Utworzono: 2023-07-27 13:51:04
Data dodania: 2023-07-27 13:51:32
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.04 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Zawiadomienie o wyniku postępowania DzPS.271.1.3.2023.II (plik do pobrania docx, 61,9 KB) Szczegóły pliku
Nazwa: zawiadomienie o wynikach postepowania_DzPS.271.1.3.2023.II .docx
Opis: Zawiadomienie o wyniku postępowania DzPS.271.1.3.2023.II (plik do pobrania docx, 61,9 KB)
Utworzono: 2023-08-08 07:43:52
Data dodania: 2023-08-08 07:44:16
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Mówiński Waldemar
Rozmiar pliku: 0.06 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na część D - DzPS.271.1.3.2023.II (plik do pobrania docx, 47 KB) Szczegóły pliku
Nazwa: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na część D_DzPS.271.1.3.2023.II .docx
Opis: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na część D_DzPS.271.1.3.2023.II (plik do pobrania docx, 47 KB)
Utworzono: 2023-08-08 07:47:32
Data dodania: 2023-08-08 07:48:08
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Mówiński Waldemar
Rozmiar pliku: 0.05 MB
Rozszerzenie pliku: docx

DPIiRS.271.2.2023.II

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie w imieniu Gminy Miasta Sopotu ogłasza zaproszenie do złożenia oferty na zamówienie w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) [zwanej dalej także „pzp.”] na: Zakup i dostawa mebli oraz wyposażenia  Zespołu Mieszkań Chronionych Wspieranych w ramach projektu pt. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów deinstytucjonalizacji usług społecznych” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu (plik do pobrania docx, 52,9 KB) Szczegóły pliku
Nazwa: Informacja z otwarcia ofert.docx
Opis: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu (plik do pobrania docx, 52,9 KB)
Utworzono: 2023-07-31 08:16:12
Data dodania: 2023-07-31 08:17:10
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Mówiński Waldemar
Rozmiar pliku: 0.05 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Ogłoszenie (plik do pobrania docx, 51KB) Szczegóły pliku
Nazwa: DPIiRS.271.2.2023.II-Ogłoszenie.docx
Opis: DPIiRS.271.2.2023.II Ogłoszenie
Utworzono: 2023-07-14 14:57:06
Data dodania: 2023-07-14 14:58:30
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.05 MB
Rozszerzenie pliku: docx

SWZ (plik do pobrania docx, 1MB) Szczegóły pliku
Nazwa: DPIiRS.271.2.2023.II-SWZ Haffnera 38.docx
Opis: SWZ (plik do pobrania docx, 1MB)
Utworzono: 2023-07-14 14:58:44
Data dodania: 2023-07-14 14:59:08
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 1.37 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik nr 14 - specyfikacja (plik do pobrania doc, 100KB) Szczegóły pliku
Nazwa: DPIiRS.271.2.2023.II-Załącznik 14-Haffnera 38 - specyfikacja.doc
Opis: Załącznik nr 14 - specyfikacja (plik do pobrania doc, 100KB)
Utworzono: 2023-07-14 14:59:24
Data dodania: 2023-07-14 14:59:48
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.10 MB
Rozszerzenie pliku: doc

Odpowiedź na pytania oferentów cz 1 (plik do pobrania docx, 46KB) Szczegóły pliku
Nazwa: Odpowiedź na pytanie Oferenta.docx
Opis: Odpowiedź na pytania oferentów (plik do pobrania docx, 46KB)
Utworzono: 2023-07-18 12:41:46
Data dodania: 2023-07-18 12:42:10
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.04 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Odpowiedź na pytania oferenta cz 2 (plik do pobrania docx, 43KB) Szczegóły pliku
Nazwa: Odpowiedź na pytanie oferenta 2.docx
Opis: Odpowiedź na pytania oferenta cz 2 Plik do pobrania docx, 43KB)
Utworzono: 2023-07-18 16:06:34
Data dodania: 2023-07-19 15:22:03
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.04 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Odpowiedź na pytania oferenta cz 3 (plik do pobrania docx, 44KB) Szczegóły pliku
Nazwa: Odpowiedź na pytanie oferenta 3.docx
Opis: Odpowiedź na pytania oferenta (plik do pobrania docx, 44KB)
Utworzono: 2023-07-19 15:15:11
Data dodania: 2023-07-19 15:15:37
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.04 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Odpowiedź na pytania oferenta cz 4 (plik do pobrania docx, 49KB) Szczegóły pliku
Nazwa: Odpowiedź na pytanie oferenta 4.docx
Opis: Odpowiedź na pytania oferenta cz 4 (plik do pobrania docx, 49KB)
Utworzono: 2023-07-20 14:06:07
Data dodania: 2023-07-20 14:06:44
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.05 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Odpowiedź na pytanie oferenta cz5 (plik do pobrania docx, 45KB) Szczegóły pliku
Nazwa: Odpowiedź na pytanie oferenta 5.docx
Opis: Odpowiedź na pytanie oferenta cz5 (plik do pobrania docx, 45KB)
Utworzono: 2023-07-20 14:33:01
Data dodania: 2023-07-20 14:33:23
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.04 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Odpowiedź na pytanie oferenta cz6 (plik do pobrania docx, 538KB) Szczegóły pliku
Nazwa: Odpowiedź na pytanie oferenta 6.docx
Opis: Odpowiedź na pytanie oferenta cz6 (plik do pobrania docx, 538KB)
Utworzono: 2023-07-20 15:05:23
Data dodania: 2023-07-20 15:05:47
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.53 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Zmiany w treści SWZ Szczegóły pliku
Nazwa: Zmiany wtreści SWZ z 21.07.2023 r..docx
Opis: Zmiany w treści SWZ
Utworzono: 2023-07-21 14:33:04
Data dodania: 2023-07-21 14:33:36
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.12 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Odpowiedź na pytanie oferenta cz 7 (plik do pobrania docx, 46KB) Szczegóły pliku
Nazwa: pytanie oferenta 7.docx
Opis: Odpowiedź na pytanie oferenta cz 7 (plik do pobrania docx, 46KB)
Utworzono: 2023-07-25 13:39:08
Data dodania: 2023-07-25 13:39:32
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.04 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Odpowiedź na pytanie oferenta cz 8 (plik do pobrania docx, 43KB) Szczegóły pliku
Nazwa: Odpowiedź na pytanie 8.docx
Opis: Odpowiedź na pytanie oferenta cz 8 (plik do pobrania docx, 43KB)
Utworzono: 2023-07-28 09:33:05
Data dodania: 2023-07-28 09:33:44
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.04 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Przedłużenie terminu związania z ofertą (plik do pobrania docx, 46KB) Szczegóły pliku
Nazwa: wezwanie o przedłużenie terminu związania z ofertą.docx
Opis: Przedłużenie terminu (plik do pobrania docx, 46KB)
Utworzono: 2023-08-18 15:30:07
Data dodania: 2023-08-18 15:30:47
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.04 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Wybór oferty (plik do pobrania skan pdf - niezgodny z WCAG2, 4MB) Szczegóły pliku
Nazwa: DPIiRS.271.2.2023.II-Zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf
Opis: Wybór oferty (plik do pobrania skan pdf - niezgodny z WCAG2, 4MB)
Utworzono: 2023-08-21 15:12:06
Data dodania: 2023-08-21 15:12:35
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 3.92 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Wybór oferty (plik do pobrania docx, 66KB) Szczegóły pliku
Nazwa: DPIiRS.271.2.2023.II-Wybór oferty zawiadomienie.docx
Opis: Wybór oferty (plik do pobrania docx, 66KB)
Utworzono: 2023-08-21 15:13:06
Data dodania: 2023-08-21 15:13:48
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.06 MB
Rozszerzenie pliku: docx

DPIiRS.271.2.2023

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Sopocie
Ogłasza zaproszenie do złożenia oferty na zamówienie w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) [zwanej dalej także „pzp.”] Zakup i dostawa mebli oraz wyposażenia  Zespołu Mieszkań Chronionych Wspieranych w ramach projektu pt. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów deinstytucjonalizacji usług społecznych” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym."

Ogłoszenie (plik do pobrania skan pdf, 2MB) Szczegóły pliku
Nazwa: DPIiRS.271.2.2023-Ogłoszenie.pdf
Opis: Ogłoszenie (plik do pobrania skan pdf, 2MB)
Utworzono: 2023-06-22 08:43:55
Data dodania: 2023-06-23 08:44:26
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 2.45 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

SWZ (plik do pobrania docx, 103KB) Szczegóły pliku
Nazwa: SWZ_przetarg.docx 22.06.23(1).docx
Opis: SWZ (plik do pobrania docx, 103KB)
Utworzono: 2023-06-22 08:44:58
Data dodania: 2023-06-23 08:45:27
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.10 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Specyfikacja (pik do pobrania skan pdf, 94KB) Szczegóły pliku
Nazwa: Haffnera 38 - specyfikacja.pdf
Opis: Specyfikacja (pik do pobrania skan pdf, 94KB)
Utworzono: 2023-06-22 08:45:39
Data dodania: 2023-06-23 08:46:03
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik nr 7-1 - kosztorys meble i akcesoria (plik do pobrania xlsx, 34KB) Szczegóły pliku
Nazwa: załącznik nr 7-1 Sopot Haffnera 3 8 - meble i akcesoria .xlsx
Opis: Załącznik nr 7-1 - kosztorys meble i akcesoria (plik do pobrania xlsx, 34KB)
Utworzono: 2023-06-22 08:46:26
Data dodania: 2023-06-23 08:46:52
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.04 MB
Rozszerzenie pliku: xlsx

Załącznik nr 7-2 - kosztorys AGD i RTV (plik do pobrania xlsx, 35KB) Szczegóły pliku
Nazwa: załącznik nr 7 - 2 Sopot Haffnera 38 - AGD i RTV .xlsx
Opis: Załącznik nr 7-2 - kosztorys AGD i RTV (plik do pobrania xlsx, 35KB)
Utworzono: 2023-06-22 08:47:09
Data dodania: 2023-06-23 08:48:41
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.03 MB
Rozszerzenie pliku: xlsx

Plan pomieszczeń - Haffnera 38-1 (plik do pobrania jpg, 605KB) Szczegóły pliku
Nazwa: Haffnera 38-1 plan1.jpg
Opis: Plan pomieszczeń - Haffnera 38-1 (plik do pobrania jpg, 605KB)
Utworzono: 2023-06-22 08:50:06
Data dodania: 2023-06-23 08:51:01
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.59 MB
Rozszerzenie pliku: jpg

Plan pomieszczeń - Haffnera 38-2 (plik do pobrania jpg, 577KB) Szczegóły pliku
Nazwa: Haffnera 38-2 plan.jpg
Opis: Plan pomieszczeń - Haffnera 38-2 (plik do pobrania jpg, 577KB)
Utworzono: 2023-06-22 08:51:59
Data dodania: 2023-06-23 08:52:18
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.56 MB
Rozszerzenie pliku: jpg

Plan pomieszczeń - Haffnera 38-3 (plik do pobrania jpg, 735KB) Szczegóły pliku
Nazwa: Haffnera 38-3 plan.jpg
Opis: Plan pomieszczeń - Haffnera 38-3 (plik do pobrania jpg, 735KB)
Utworzono: 2023-06-22 08:52:29
Data dodania: 2023-06-23 08:52:50
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.72 MB
Rozszerzenie pliku: jpg

Uwaga. Wprowadzono zmiany do specyfikacji. Plik poniżej.

Zmiany do Specyfikacji (plik do pobrania docx, 75KB) Szczegóły pliku
Nazwa: Zmiany do Specyfikacji Nr ref.docx 3.07.2023.docx
Opis: Zmiany do Specyfikacji (plik do pobrania docx, 75KB)
Utworzono: 2023-07-04 13:31:08
Data dodania: 2023-07-04 13:31:37
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.07 MB
Rozszerzenie pliku: docx

DzPS.271.1.3.2023

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Sopocie
Ogłasza zaproszenie do złożenia oferty na zamówienie w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) [zwanej dalej także „pzp.”] „Przygotowanie i uruchomienie lokalu wspomaganego przy Alei Niepodległości 784/2 w Sopocie dla obywateli Ukrainy"

Unieważnienie postępowania DzPS.271.1.3.2023 (plik do pobrania docx, 39,1 KB) Szczegóły pliku
Nazwa: Unieważnienie postępowania DzPS.271.1.3.2023.docx
Opis: Unieważnienie postępowania DzPS.271.1.3.2023 (plik do pobrania docx, 39,1 KB)
Utworzono: 2023-07-06 11:49:14
Data dodania: 2023-07-06 11:49:41
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Mówiński Waldemar
Rozmiar pliku: 0.04 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert (plik docx do pobrania, 39,9 KB) Szczegóły pliku
Nazwa: DzPS 271.1.3.2023_Zmiana terminu składania ofert .docx
Opis: Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert (plik docx do pobrania, 39,9 KB)
Utworzono: 2023-06-29 14:03:31
Data dodania: 2023-06-29 14:04:57
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Mówiński Waldemar
Rozmiar pliku: 0.04 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Ogłoszenie (plik do pobrania docx, 124KB) Szczegóły pliku
Nazwa: Ogłoszenie_Pomorskie z UKR wyposażenie.docx
Opis: Ogłoszenie (plik do pobrania docx, 124KB)
Utworzono: 2023-06-22 12:02:40
Data dodania: 2023-06-22 12:03:10
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.12 MB
Rozszerzenie pliku: docx

SWZ (plik do pobrania docx, 158KB) Szczegóły pliku
Nazwa: SWZ_Pomorskie z UKR wyposażenie ost.docx
Opis: SWZ (plik do pobrania docx, 158KB)
Utworzono: 2023-06-22 12:03:28
Data dodania: 2023-06-22 12:03:48
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.15 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik 7. Kosztorys - meble i akcesoria (plik do pobrania xlsx, 37KB) Szczegóły pliku
Nazwa: kosztorys zał. 7 - zestawienie produktów mieszkanie Al. Niepodległości 784 - meble i akcesoria.xlsx
Opis: Załącznik 7. Kosztorys - meble i akcesoria (plik do pobrania xlsx, 37KB)
Utworzono: 2023-06-22 12:04:06
Data dodania: 2023-06-22 12:04:37
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.04 MB
Rozszerzenie pliku: xlsx

Załącznik 7. Kosztorys - akcesoria kuchenne (plik do pobrania xlsx, 83KB) Szczegóły pliku
Nazwa: kosztorys zał. 7- zestawienie produktów mieszkanie Al. Niepodległości 784 - akcesoria kuchenne.xlsx
Opis: Załącznik 7. Kosztorys - akcesoria kuchenne (plik do pobrania xlsx, 83KB)
Utworzono: 2023-06-22 12:04:57
Data dodania: 2023-06-22 12:05:19
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: xlsx

Załącznik 7. Kosztorys - RTV i AGD (plik do pobrania xlsx 33KB) Szczegóły pliku
Nazwa: kosztorys zał. 7- zestawienie produktów mieszkanie Al. Niepodległości 784 - RTV i AGD.xlsx
Opis: Załącznik 7. Kosztorys - RTV i AGD (plik do pobrania xlsx 33KB)
Utworzono: 2023-06-22 12:05:34
Data dodania: 2023-06-22 12:05:58
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.03 MB
Rozszerzenie pliku: xlsx

Załącznik 8. Specyfikacja produktowa (plik do pobrania doc, 44KB) Szczegóły pliku
Nazwa: załącznik 8 Niepodległości- specyfikacja produktowa.doc
Opis: Załącznik 8. Specyfikacja produktowa (plik do pobrania doc, 44KB)
Utworzono: 2023-06-22 12:06:31
Data dodania: 2023-06-22 12:06:52
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.04 MB
Rozszerzenie pliku: doc

Załącznik 9. Rysunek architektoniczny. (plik do pobrania skan w dokumencie docx, 56KB) Szczegóły pliku
Nazwa: Załacznik 9 .docx
Opis: Załącznik 9. Rysunek architektoniczny. (plik do pobrania skan w dokumencie docx, 56KB)
Utworzono: 2023-06-22 12:07:22
Data dodania: 2023-06-22 12:07:45
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.05 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej (plik do pobrania docx, 69,1 KB) Szczegóły pliku
Nazwa: DzPS.271.1.3.2023_Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej.docx
Opis: Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej (plik do pobrania docx, 69,1 KB)
Utworzono: 2023-06-27 10:00:30
Data dodania: 2023-06-27 10:00:59
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Mówiński Waldemar
Rozmiar pliku: 0.07 MB
Rozszerzenie pliku: docx

DPIiRS.271.1.2023

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie

ogłasza zaproszenie do złożenia oferty  w trybie  podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 w związku z art. 359 pkt 2    ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z póżn.zm.) [zwanej dalej także „pzp”]. na „Świadczenie  specjalistycznych usług  opiekuńczych dla  osób wymagających okresowo  całodobowej opieki w ośrodkach wsparcia ”

Zaproszenie do złożenia oferty (plik do pobrania docx, 15KB) Szczegóły pliku
Nazwa: DPIiRS.271.1.2023-Zaproszenie do złożenia oferty.docx
Opis: Zaproszenie do złożenia oferty (plik do pobrania docx, 15KB)
Utworzono: 2023-05-19 09:59:08
Data dodania: 2023-05-19 09:55:36
Autor pliku: Karolina Bastek
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.01 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Specyfikacja Warunków Zamówienia (plik do pobrania docx, 87KB) Szczegóły pliku
Nazwa: DPIiRS.271.1.2023-Specyfikacja Warunków Zamówienia DPIiRS.271.1.2023.docx
Opis: Specyfikacja Warunków Zamówienia (plik do pobrania docx, 87KB)
Utworzono: 2023-05-19 10:00:02
Data dodania: 2023-05-19 09:56:15
Autor pliku: Karolina Bastek
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Zaproszenie do złożenia oferty (plik do pobrania skan pdf, 274KB) Szczegóły pliku
Nazwa: DPIiRS.271.1.2023-Ogłoszenie usługi.pdf
Opis: Zaproszenie do złożenia oferty (plik do pobrania skan pdf, 274KB)
Utworzono: 2023-05-19 10:00:40
Data dodania: 2023-05-19 09:56:58
Autor pliku: Karolina Bastek
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.27 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Specyfikacja Warunków Zamówienia (plik do pobrania skan pdf, 13MB) Szczegóły pliku
Nazwa: DPIiRS.271.1.2023-SWZ usługi.pdf
Opis: Specyfikacja Warunków Zamówienia (plik do pobrania skan pdf, 13MB)
Utworzono: 2023-05-19 10:01:16
Data dodania: 2023-05-19 09:57:32
Autor pliku: Karolina Bastek
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 12.94 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Protokół komisji z otwarcia postępowania (plik do pobrania skan pdf, 2MB) Szczegóły pliku
Nazwa: DPIiRS.271.1.2023-protokół z otwarcia postępowania.pdf
Opis: Protokół komisji z otwarcia postępowania (plik do pobrania skan pdf, 2MB)
Utworzono: 2023-06-06 13:37:55
Data dodania: 2023-06-06 13:38:57
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 1.53 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Protokół komisji z otwarcia postępowania (plik do pobrania docx, 16KB) Szczegóły pliku
Nazwa: DPIiRS.271.1.2023-wniosek Komisjii z otwarcia ofert.docx
Opis: Protokół komisji z otwarcia postępowania (plik do pobrania docx, 16KB)
Utworzono: 2023-06-06 13:39:28
Data dodania: 2023-06-06 13:41:00
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Zawiadomienie o wyborze oferty (plik do pobrania skan pdf, 3MB) Szczegóły pliku
Nazwa: DPIiRS.271.1. 2023-zawiadomienie.pdf
Opis: Zawiadomienie o wyborze oferty (plik do pobrania skan pdf, 3MB)
Utworzono: 2023-06-07 10:45:56
Data dodania: 2023-06-07 10:46:36
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 2.66 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty (plik do pobrania docx, 15KB) Szczegóły pliku
Nazwa: DPIiRS.271.1. 2023-Zawiadomienie o wyborze oferty.docx
Opis: Zawiadomienie o wyborze oferty (plik do pobrania docx, 15KB)
Utworzono: 2023-06-07 10:46:54
Data dodania: 2023-06-07 10:47:20
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.01 MB
Rozszerzenie pliku: docx

DzPS.271.1.2.2023.UNICEF.II

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Sopocie ul. Kolejowa 14 81-835  Sopot
tel.  058 551 17 10, 058 551 44 19  fax 058 555 04 07
adres strony internetowej:  www.mopssopot.pl

w imieniu Gminy Miasta Sopotu

ogłasza zaproszenie do złożenia oferty na zamówienie w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) [zwanej dalej także „pzp.”] na „Zakup mebli i wyposażenia do lokali mieszkalnych, w tym kuchni, przeznaczonych dla rodzin ukraińskich”.
Działanie realizowane na mocy partnerstwa pomiędzy UNICEF i Gmina Miasta Sopotu
w zakresie zapewnienia wsparcia w zakresie reagowania na sytuacje nadzwyczajne związane z uchodźcami w obszarze związanym z kryzysem ukraińskim.

Ogłoszenie (plik do pobrania docx, 175KB) Szczegóły pliku
Nazwa: DzPS.271.1.2.2023.UNICEF.II Ogłoszenie_Meble Unicef II przetarg.docx
Opis: Ogłoszenie (plik do pobrania docx, 175KB)
Utworzono: 2023-05-18 14:25:34
Data dodania: 2023-05-18 14:22:17
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.17 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Ogłoszenie (plik do pobrania skan pdf, 301KB) Szczegóły pliku
Nazwa: DzPS.271.1.2.2023.UNICEF.II-Ogłoszenie.pdf
Opis: Ogłoszenie (plik do pobrania skan pdf, 301KB)
Utworzono: 2023-05-18 14:27:22
Data dodania: 2023-05-18 14:23:40
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.29 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

SWZ (plik do pobrania docx, 232KB) Szczegóły pliku
Nazwa: DzPS.271.1.2.2023.UNICEF.II -SWZ_Meble 2023 II przetarg.docx
Opis: SWZ (plik do pobrania docx, 232KB)
Utworzono: 2023-05-18 14:28:04
Data dodania: 2023-05-18 14:24:27
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.23 MB
Rozszerzenie pliku: docx

SWZ (plik do pobrania skan pdf, 11MB) Szczegóły pliku
Nazwa: DzPS.271.1.2.2023.UNICEF.II-SWZ.pdf
Opis: SWZ (plik do pobrania skan pdf, 11MB)
Utworzono: 2023-05-18 14:28:46
Data dodania: 2023-05-18 14:25:03
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 11.33 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Specyfikacja mieszkanie Mokwy (plik do pobrania pdf, 44KB) Szczegóły pliku
Nazwa: DzPS.271.1.2.2023.UNICEF.II -M.Mokwy - specyfikacja.pdf
Opis: Specyfikacja mieszkanie Mokwy (plik do pobrania pdf, 44KB)
Utworzono: 2023-05-18 14:29:23
Data dodania: 2023-05-18 14:25:49
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.04 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Specyfikacja mieszkanie Wejherowska (plik do pobrania pdf, 44KB) Szczegóły pliku
Nazwa: DzPS.271.1.2.2023.UNICEF.II -Wejherowska - specyfikacja.pdf
Opis: Specyfikacja mieszkanie Wejherowska (plik do pobrania pdf, 44KB)
Utworzono: 2023-05-18 14:30:15
Data dodania: 2023-05-18 14:26:52
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.04 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Plan mieszkania Mokwy 6A-1 (plik do pobrania jpg, 145KB) Szczegóły pliku
Nazwa: DzPS.271.1.2.2023.UNICEF.II MOPS Sopot - mieszkanie Mokwy 6A-1.jpg
Opis: Plan mieszkania Mokwy 6A-1 (plik do pobrania jpg, 145KB)
Utworzono: 2023-05-18 14:31:14
Data dodania: 2023-05-18 14:27:30
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.15 MB
Rozszerzenie pliku: jpg

Plan mieszkania Mokwy 6A-2 (plik do pobrania jpg, 120KB) Szczegóły pliku
Nazwa: DzPS.271.1.2.2023.UNICEF.II -MOPS Sopot - mieszkanie Mokwy 6A-2.jpg
Opis: Plan mieszkania Mokwy 6A-2 (plik do pobrania jpg, 120KB)
Utworzono: 2023-05-18 14:31:51
Data dodania: 2023-05-18 14:28:08
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.12 MB
Rozszerzenie pliku: jpg

Plan mieszkania Mokwy 6A-3 (plik do pobrania jpg, 84KB) Szczegóły pliku
Nazwa: DzPS.271.1.2.2023.UNICEF.II -MOPS Sopot - mieszkanie Mokwy 6A-3.jpg
Opis: Plan mieszkania Mokwy 6A-3 (plik do pobrania jpg, 84KB)
Utworzono: 2023-05-18 14:32:33
Data dodania: 2023-05-18 14:28:50
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: jpg

Plan mieszkania Wejherowska 15-1 (plik do pobrania jpg, 118KB) Szczegóły pliku
Nazwa: DzPS.271.1.2.2023.UNICEF.II -MOPS Sopot - mieszkanie Wejherowska 15-1.jpg
Opis: Plan mieszkania Wejherowska 15-1 (plik do pobrania jpg, 118KB)
Utworzono: 2023-05-18 14:33:12
Data dodania: 2023-05-18 14:29:28
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.12 MB
Rozszerzenie pliku: jpg

Plan mieszkania Wejherowska 15-2 (plik do pobrania jpg, 81KB) Szczegóły pliku
Nazwa: DzPS.271.1.2.2023.UNICEF.II -MOPS Sopot - mieszkanie Wejherowska 15-2.jpg
Opis: Plan mieszkania Wejherowska 15-2 (plik do pobrania jpg, 81KB)
Utworzono: 2023-05-18 14:33:49
Data dodania: 2023-05-18 14:30:04
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: jpg

Plan mieszkania Wejherowska 15-3 (plik do pobrania jpg, 104KB) Szczegóły pliku
Nazwa: DzPS.271.1.2.2023.UNICEF.II -MOPS Sopot - mieszkanie Wejherowska 15-3.jpg
Opis: Plan mieszkania Wejherowska 15-3 (plik do pobrania jpg, 104KB)
Utworzono: 2023-05-18 14:36:53
Data dodania: 2023-05-18 14:33:12
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.11 MB
Rozszerzenie pliku: jpg

PROTOKÓŁ KOMISJI Z OTWARCIA POSTĘPOWANIA (plik do pobrania skan pdf, 2.73 MB) Szczegóły pliku
Nazwa: protokół komisji z otwarcia pdf_DzPS.271.1.2.2023.UNICEF.II.pdf
Opis: PROTOKÓŁ KOMISJI Z OTWARCIA POSTĘPOWANIA (plik do pobrania skan pdf, 2.73 MB)
Utworzono: 2023-05-31 12:10:45
Data dodania: 2023-05-31 12:12:21
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Mówiński Waldemar
Rozmiar pliku: 2.74 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

PROTOKÓŁ KOMISJI Z OTWARCIA POSTĘPOWANIA (plik do pobrania docx, 172 KB) Szczegóły pliku
Nazwa: protokół z otwarcia przetargu_DzPS.271.1.2.2023.UNICEF.II.docx
Opis: PROTOKÓŁ KOMISJI Z OTWARCIA POSTĘPOWANIA (plik do pobrania docx, 172 KB)
Utworzono: 2023-05-31 12:15:05
Data dodania: 2023-05-31 12:15:33
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Mówiński Waldemar
Rozmiar pliku: 0.17 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Zawiadomienie o wyniku postępowania (plik do pobrania skan, 5,40 MB) Szczegóły pliku
Nazwa: zawiadomienie o wyniku postępowania_DzPS.271.1.2.2023.UNICEF.II.pdf
Opis: Zawiadomienie o wyniku postępowania (plik do pobrania skan pdf, 5,40 MB)
Utworzono: 2023-05-31 14:12:03
Data dodania: 2023-05-31 14:12:31
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Mówiński Waldemar
Rozmiar pliku: 5.41 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zawiadomienie o wyniku postępowania (plik do pobrania docx, 171 KB) Szczegóły pliku
Nazwa: Zawiadomienie o wyniku postępowania_DzPS.271.1.2.2023.UNICEF.II.docx
Opis: Zawiadomienie o wyniku postępowania (plik do pobrania docx, 171 KB)
Utworzono: 2023-05-31 14:15:48
Data dodania: 2023-05-31 14:16:17
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Mówiński Waldemar
Rozmiar pliku: 0.17 MB
Rozszerzenie pliku: docx

DAT.271.1.2.2023

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Sopocie ul. Kolejowa 14 81-835  Sopot
tel.  058 551 17 10, 058 551 44 19  fax 058 555 04 07
adres strony internetowej:  www.mopssopot.pl

w imieniu Gminy Miasta Sopotu

ogłasza zaproszenie do złożenia oferty  na zamówienie w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) [zwanej dalej także „pzp.”] „Zakup mebli i wyposażenia do lokali mieszkalnych, w tym kuchni, przeznaczonych dla rodzin ukraińskich”

Działanie realizowane na mocy partnerstwa pomiędzy UNICEF i Gmina Miasta Sopotu
w zakresie zapewnienia wsparcia w zakresie reagowania na sytuacje nadzwyczajne związane z uchodźcami w obszarze związanym z kryzysem ukraińskim.

SWIZ (plik do pobrania pdf skan, 16MB) Szczegóły pliku
Nazwa: SWZ DzPS.271.1.2.2023.UNICEF.pdf
Opis: SWIZ (plik do pobrania pdf skan, 16MB)
Utworzono: 2023-04-28 14:37:59
Data dodania: 2023-04-28 14:34:20
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 15.52 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Ogłoszenie (plik do pobrania pdf skan, 406KB) Szczegóły pliku
Nazwa: DzPS.271.1.2.2023.UNICEF-Ogłoszenie meble.pdf
Opis: Ogłoszenie (plik do pobrania pdf skan, 406KB)
Utworzono: 2023-04-28 14:38:47
Data dodania: 2023-04-28 14:35:15
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.40 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Ogłoszenie (plik do pobrania docx, 175KB) Szczegóły pliku
Nazwa: DzPS.271.1.2.2023.UNICEF-Ogłoszenie_Meble Unicef.docx
Opis: Ogłoszenie (plik do pobrania docx, 175KB)
Utworzono: 2023-04-28 14:39:37
Data dodania: 2023-04-28 14:35:55
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.17 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Protokół komisji z otwarcia postępowania (plik do pobrania skan pdf, 3MB) Szczegóły pliku
Nazwa: DzPS.271.1.2.2023-protokół komisji z otwarcia postępowania.pdf
Opis: Protokół komisji z otwarcia postępowania (plik do pobrania skan pdf, 3MB)
Utworzono: 2023-05-16 11:38:34
Data dodania: 2023-05-16 11:34:59
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 2.78 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Protokół komisji z otwarcia postępowania (plik do pobrania docx, 173KB) Szczegóły pliku
Nazwa: DzPS.271.1.2.2023-protokół komisji z otwarcia przetargu.docx
Opis: Protokół komisji z otwarcia postępowania (plik do pobrania docx, 173KB)
Utworzono: 2023-05-16 11:39:25
Data dodania: 2023-05-16 11:35:39
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.17 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (plik do pobrania docx, 171KB) Szczegóły pliku
Nazwa: DzPS.271.1.2. 2023UNICEF -Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.docx
Opis: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (plik do pobrania docx, 171KB)
Utworzono: 2023-05-16 07:38:37
Data dodania: 2023-06-01 07:39:08
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.17 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (plik do pobrania skan pdf - niezgodny z WCAG2.x, 5MB) Szczegóły pliku
Nazwa: DzPS.271.1.2. 2023UNICEF -zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf
Opis: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (plik do pobrania pdf, 5MB)
Utworzono: 2023-05-16 07:39:39
Data dodania: 2023-06-01 07:40:05
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 4.51 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

ROK 2022

DAT.271.2.2.2022

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne prowadzonym w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ustawą Pzp" na Dostawę i montaż windy dla osób z niepełnosprawnościami w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej".

  Ogłoszenie (plik do pobrania docx, 80KB) Szczegóły pliku
Nazwa: DAT.271.2.2.2022 - Ogłoszenie.docx
Opis: Ogłoszenie (plik do pobrania docx, 80KB)
Utworzono: 2022-12-28 11:21:46
Data dodania: 2022-12-28 11:22:14
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: docx

  Specyfikacja warunków zamówienia (plik do pobrania docx, 123KB) Szczegóły pliku
Nazwa: DAT.271.2.2.2022 - część I rozdz. 1 SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WINDA.docx
Opis: Specyfikacja warunków zamówienia (plik do pobrania docx, 123KB)
Utworzono: 2022-12-28 11:22:32
Data dodania: 2022-12-28 11:23:06
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.12 MB
Rozszerzenie pliku: docx

  Formularz oferty z załącznikami (plik do pobrania docx, 141KB) Szczegóły pliku
Nazwa: DAT.271.2.2.2022 - część I rozdz.2 formularz oferty wraz z załącznikami(1).docx
Opis: Formularz oferty z załącznikami (plik do pobrania docx, 141KB)
Utworzono: 2022-12-28 14:25:51
Data dodania: 2022-12-28 11:24:03
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.12 MB
Rozszerzenie pliku: docx

  Projekt umowy (plik do pobrania docx, 102KB) Szczegóły pliku
Nazwa: DAT.271.2.2.2022 - część II projekt umowy (1).docx 8.12.2022 (3).docx
Opis: Projekt umowy (plik do pobrania docx, 102KB)
Utworzono: 2022-12-28 11:24:27
Data dodania: 2022-12-28 11:24:59
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.10 MB
Rozszerzenie pliku: docx

  Opis przedmiotu zamówienia (Plik do pobrania docx, 78KB) Szczegóły pliku
Nazwa: DAT.271.2.2.2022 - część III opis przedmiotu zamówienia.docx
Opis: Opis przedmiotu zamówienia (Plik do pobrania docx, 78KB)
Utworzono: 2022-12-28 11:25:45
Data dodania: 2022-12-28 11:26:08
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: docx

  Opis techniczny(plik do pobrania pdf, 71KB) - niezgodny z WCAG Szczegóły pliku
Nazwa: Opis techniczny MOPS dźwig.pdf
Opis: Opis techniczny(plik do pobrania pdf, 71KB) - niezgodny z WCAG
Utworzono: 2022-12-28 11:27:22
Data dodania: 2022-12-28 11:28:01
Autor pliku: Grzegorz Kartanowicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.07 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

  Informacja BiOZ Plik do pobrania pdf, 71KB) - niezgodny z WCAG Szczegóły pliku
Nazwa: informacja BiOZ NOPS dźwig.pdf
Opis: Informacja BiOZ Plik do pobrania pdf, 71KB) - niezgodny z WCAG
Utworzono: 2022-12-28 11:28:25
Data dodania: 2022-12-28 11:28:55
Autor pliku: Grzegorz Kartanowicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.07 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

  Rzut architektoniczy I piętro (plik do pobrania pdf, 150KB) - niezgodny z WCAG Szczegóły pliku
Nazwa: I PIĘTRO SB200 28 02 2022_25.pdf
Opis: Rzut architektoniczy I piętro (plik do pobrania pdf, 150KB) - niezgodny z WCAG
Utworzono: 2022-12-28 11:31:32
Data dodania: 2022-12-28 11:32:00
Autor pliku: Grzegorz Kartanowicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.15 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

  Rzut architektoniczy parter(plik do pobrania pdf, 150KB) - niezgodny z WCAG Szczegóły pliku
Nazwa: PARTER SB200 28 02 2022_24.pdf
Opis: Rzut architektoniczy parter(plik do pobrania pdf, 150KB) - niezgodny z WCAG
Utworzono: 2022-12-28 11:32:19
Data dodania: 2022-12-28 11:32:43
Autor pliku: Grzegorz Kartanowicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.15 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

  Rzut architektoniczy podziemie(plik do pobrania pdf, 162KB) - niezgodny z WCAG Szczegóły pliku
Nazwa: PODZIEMIE SB200 28 02 2022_27.pdf
Opis: Rzut architektoniczy podziemie(plik do pobrania pdf, 162KB) - niezgodny z WCAG
Utworzono: 2022-12-28 11:33:01
Data dodania: 2022-12-28 11:33:24
Autor pliku: Grzegorz Kartanowicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.16 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

  Przekrój budynku (plik do pobrania pdf, 155KB) - niezgodny z WCAG Szczegóły pliku
Nazwa: PRZEKRÓJ SB200 28 02 2022_26.pdf
Opis: Przekrój budynku (plik do pobrania pdf, 155KB) - niezgodny z WCAG
Utworzono: 2022-12-28 11:33:39
Data dodania: 2022-12-28 11:34:00
Autor pliku: Grzegorz Kartanowicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.15 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Protokół otwarcia (plik do pobrania docx, 90KB) Szczegóły pliku
Nazwa: DAT.271.2.2.2022-Protokół z otwarcia.docx
Opis: Protokół otwarcia (plik do pobrania docx, 90KB)
Utworzono: 2023-02-01 09:46:10
Data dodania: 2023-02-01 09:46:36
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.07 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Zawiadomienie o wyborze oferty (plik do obrania docx, 85KB) Szczegóły pliku
Nazwa: DAT.271.2.2.2022-Zawiadomienie.docx
Opis: Zawiadomienie o wyborze oferty (plik do obrania docx, 85KB)
Utworzono: 2023-02-10 10:16:48
Data dodania: 2023-02-10 10:17:15
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Zawiadomienie o wyborze oferty (plik do obrania pdf, 6MB) Szczegóły pliku
Nazwa: DAT.271.2.2.2022-Zawiadomienie o wyniku.pdf
Opis: Zawiadomienie o wyborze oferty (plik do obrania pdf, 6MB)
Utworzono: 2023-02-10 10:18:01
Data dodania: 2023-02-10 10:18:27
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 5.98 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

DzPS.271.1.4.2022.1

Zaproszenie do złożenia oferty na „Usługę cateringową dla dzieci i młodzieży przebywających w punktach opieki dziennej w Sopocie” Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zm.) [zwanej dalej także „pzp.”] . Działanie realizowane na mocy partnerstwa pomiędzy UNICEF i Gminą Miasta Sopotu w zakresie zapewnienia wsparcia w zakresie reagowania na sytuacje nadzwyczajne związane z uchodźcami w obszarze związanym z kryzysem ukraińskim.

Zaproszenie do złożenia oferty (plik do pobrania docx, 166KB) Szczegóły pliku
Nazwa: DzPS.271.1.4.2022.1-Zaproszenie do złożenia oferty Catering UNICEF.docx
Opis: Zaproszenie do złożenia oferty (plik do pobrania docx, 166KB)
Utworzono: 2022-12-21 10:42:53
Data dodania: 2022-12-21 10:43:29
Autor pliku: Rufus Frąckowiak
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.16 MB
Rozszerzenie pliku: docx

SWIZ (plik do pobrania docx, 244KB) Szczegóły pliku
Nazwa: DzPS.271.1.4.2022.1-SWZ_Catering 2023.docx
Opis: SWIZ (plik do pobrania docx, 244KB)
Utworzono: 2022-12-21 10:43:50
Data dodania: 2022-12-21 10:44:16
Autor pliku: Rufus Frąckowiak
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.24 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Protokół komisji z otwarcia (plik do pobrania docx, 16KB) Szczegóły pliku
Nazwa: Protokół z otwarcia postępowania.docx
Opis: Protokół komisji z otwarcia (plik do pobrania docx, 16KB)
Utworzono: 2022-12-29 10:11:54
Data dodania: 2022-12-29 10:12:23
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Protokół komisji z otwarcia (plik do pobrania skan pdf, 1,46MB)  Szczegóły pliku
Nazwa: protokół z otwarcia podpisany.pdf
Opis: Protokół komisji z otwarcia (plik do pobrania skan pdf, 1,46MB) 
Utworzono: 2022-12-29 10:12:43
Data dodania: 2022-12-29 10:13:05
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 1.46 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty (plik do pobrania docx, 88KB) Szczegóły pliku
Nazwa: zawiadomienie.docx
Opis: Zawiadomienie o wyborze oferty (plik do pobrania docx, 88KB)
Utworzono: 2022-12-29 11:55:33
Data dodania: 2022-12-29 11:55:59
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Zawiadomienie o wyborze oferty (plik do pobrania skan pdf, 2,97MB) Szczegóły pliku
Nazwa: DzPS.271.1.4. 2022.1-zawiadomienie.pdf
Opis: Zawiadomienie o wyborze oferty (plik do pobrania skan pdf, 2,97MB)
Utworzono: 2022-12-29 11:57:46
Data dodania: 2022-12-29 11:58:10
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 2.97 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

DzPS.271.1.4.2022

Zaproszenie do złożenia oferty na „Usługę cateringową dla dzieci i młodzieży przebywających w punktach opieki dziennej w Sopocie” Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zm.) [zwanej dalej także „pzp.”] . Działanie realizowane na mocy partnerstwa pomiędzy UNICEF i Gminą Miasta Sopotu w zakresie zapewnienia wsparcia w zakresie reagowania na sytuacje nadzwyczajne związane z uchodźcami w obszarze związanym z kryzysem ukraińskim.

Zaproszenie do złożenia oferty (docx, 166KB) Szczegóły pliku
Nazwa: DzPS.271.1.4.2022-Zaproszenie do złożenia oferty Catering UNICEF.docx
Opis: Zaproszenie do złożenia oferty (docx, 166KB)
Utworzono: 2022-12-07 11:10:39
Data dodania: 2022-12-07 11:11:24
Autor pliku: Rufus Frąckowiak
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.16 MB
Rozszerzenie pliku: docx

SWIZ (docx, 244KB) Szczegóły pliku
Nazwa: DzPS.271.1.4.2022-SWZ_Catering 2023.docx
Opis: SWIZ (docx, 244KB)
Utworzono: 2022-12-07 11:11:53
Data dodania: 2022-12-07 11:12:11
Autor pliku: Rufus Frąckowiak
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.24 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Protokół z otwarcia ofert (plik do pobrania docx, 17KB) Szczegóły pliku
Nazwa: DzPS.271.1.4.2022-Protokół z otwarcia ofert.docx
Opis: Protokół z otwarcia ofert (plik do pobrania docx, 17KB)
Utworzono: 2022-12-13 11:13:22
Data dodania: 2022-12-13 11:13:51
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Protokół z otwarcia ofert (plik do pobrania skan pdf, 340KB) Szczegóły pliku
Nazwa: DzPS.271.1.4.2022-prototół otwarcia ofert.pdf
Opis: Protokół z otwarcia ofert (plik do pobrania pdf, 340KB)
Utworzono: 2022-12-13 11:14:13
Data dodania: 2022-12-13 11:14:39
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.33 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Wniosek komisji (plik do pobrania docx, 172KB) Szczegóły pliku
Nazwa: DzPS.271.1.4.2022-wniosek komisji.docx
Opis: Wniosek komisji (plik do pobrania docx, 172KB)
Utworzono: 2022-12-14 09:35:27
Data dodania: 2022-12-14 09:35:49
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.17 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Wniosek komisji (plik do pobrania skan pdf, 3MB) Szczegóły pliku
Nazwa: DzPS.271.1.4.2022-wniosek komisji catering.pdf
Opis: Wniosek komisji (plik do pobrania skan pdf, 3MB)
Utworzono: 2022-12-14 09:36:15
Data dodania: 2022-12-14 09:36:36
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 3.21 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Informacja o unieważnieniu postępowania (plik do pobrania docx, 169KB) Szczegóły pliku
Nazwa: DPS.271.1.4.2022 -Informacja o unieważnieniu postępowania.docx
Opis: Informacja o unieważnieniu postępowania (plik do pobrania docx, 169KB)
Utworzono: 2022-12-14 14:21:11
Data dodania: 2022-12-14 14:21:39
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.16 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Informacja o unieważnieniu postępowania (plik do pobrania skan pdf, 3MB) Szczegóły pliku
Nazwa: DPS.271.1.4.2022 -informacja o unieważnieniu postępowania.pdf
Opis: Informacja o unieważnieniu postępowania (plik do pobrania skan pdf, 3MB)
Utworzono: 2022-12-14 14:21:56
Data dodania: 2022-12-14 14:22:28
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 3.08 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

DPIiRS.271.4.2022

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie w imieniu Gminy miasta Sopotu ogłasza zaproszenie do złożenia oferty w trybie na zamówienia społeczne i inne szczególne usługi Art.359 pkt 2,  w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 201129) [zwanej dalej także „pzp”] na „Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób  z zaburzeniami psychicznymi

Zaproszenie do złożenia oferty (docx, 33KB) Szczegóły pliku
Nazwa: DPIiRS.271.4.2022-zaproszenie do złożenia oferty.docx
Opis: Zaproszenie do złożenia oferty (docx, 33KB)
Utworzono: 2022-11-03 10:39:57
Data dodania: 2022-11-03 10:40:53
Autor pliku: Karolina Bastek
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.03 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Specyfikacja warunków zamówienia (docx, 35KB) Szczegóły pliku
Nazwa: DPIiRS.271.4.2022-specyfikacja warunków zamówienia.docx
Opis: Specyfikacja warunków zamówienia (docx, 35KB)
Utworzono: 2022-11-03 10:44:58
Data dodania: 2022-11-03 10:45:35
Autor pliku: Karolina Bastek
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.13 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Protokół z otwarcia ofert (docx, 20KB) Szczegóły pliku
Nazwa: DPIiRS.271.4.2022-Protokół z otwarcia.docx
Opis: Protokół z otwarcia ofert (docx, 20KB)
Utworzono: 2022-11-17 14:17:51
Data dodania: 2022-11-17 14:18:26
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Protokół z otwarcia ofert (pdf, 1,51MB) Szczegóły pliku
Nazwa: DPIiRS.271.4.2022-PDF otwarcie ofert.pdf
Opis: Protokół z otwarcia ofert (pdf, 1,51MB)
Utworzono: 2022-11-17 14:18:49
Data dodania: 2022-11-17 14:19:13
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 1.52 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty (docx, 20KB) Szczegóły pliku
Nazwa: DPIiRS.271.4.2022-Zawiadomienie.docx
Opis: Zawiadomienie o wyborze oferty (docx, 20KB)
Utworzono: 2022-11-18 10:24:45
Data dodania: 2022-11-18 10:25:11
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Zawiadomienie o wyborze oferty (pdf, 3,11MB) Szczegóły pliku
Nazwa: DPIiRS.271.4.2022-zawiadomienie.pdf
Opis: Zawiadomienie o wyborze oferty (pdf, 3,11MB)
Utworzono: 2022-11-18 10:25:27
Data dodania: 2022-11-18 10:25:53
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 3.11 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

DzPS.271.1.6.2022

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie w imieniu Gminy miasta Sopotu ogłasza zaproszenie do złożenia oferty w trybie na zamówienia społeczne i inne szczególne usługi Art.359 pkt 2,  w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 201129) [zwanej dalej także „pzp”] na „Zapewnienie schronienia i wyżywienia osobom bezdomnym, klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie”

Zaproszenie do złożenia oferty (docx, 16KB) Szczegóły pliku
Nazwa: DzPS.271.6.2022_Zaproszenie do złożenia oferty BEZDOMNI 2022.docx
Opis: Zaproszenie do złożenia oferty (docx, 16KB)
Utworzono: 2022-10-21 11:16:18
Data dodania: 2022-10-21 11:16:46
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.01 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Specyfikacja warunków zamówienia (docx, 156KB) Szczegóły pliku
Nazwa: DzPS.271.6.2022_SWZ_Schronienie na 2023.docx
Opis: Specyfikacja warunków zamówienia (docx, 156KB)
Utworzono: 2022-10-21 11:17:26
Data dodania: 2022-10-21 11:17:52
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.15 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Protokół komisji z otwarcia postępowania (docx, 20KB) Szczegóły pliku
Nazwa: protokół komisji z otwarcia przetargu.docx
Opis: Protokół komisji z otwarcia postępowania (docx, 20KB)
Utworzono: 2022-11-14 12:34:00
Data dodania: 2022-11-14 12:35:16
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Protokół komisji z otwarcia postępowania (pdf, 3,1MB) Szczegóły pliku
Nazwa: protokół z otwarcia PDF.pdf
Opis: Protokół komisji z otwarcia postępowania (pdf, 3,1MB)
Utworzono: 2022-11-14 12:35:38
Data dodania: 2022-11-14 12:36:13
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 3.10 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty (docx, 24KB) Szczegóły pliku
Nazwa: DzPS.271.1.6.2022-Zawiadomienie.docx
Opis: DzPS.271.1.6.2022- wybór oferty
Utworzono: 2022-11-15 11:14:12
Data dodania: 2022-11-15 11:14:37
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Zawiadomienie o wyborze oferty (pdf, 4,7MB) Szczegóły pliku
Nazwa: DzPS.271.1.6.2022-zawiadomienie PDF.pdf
Opis: Zawiadomienie o wyborze oferty (pdf, 4,7MB)
Utworzono: 2022-11-15 11:15:06
Data dodania: 2022-11-15 11:16:04
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 4.69 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

DPIiRS.271.2.2022

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie w imieniu Gminy miasta Sopotu ogłasza zaproszenie do złożenia oferty w trybie na zamówienia społeczne i inne szczególne usługi Art.359 pkt 2,  w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 201129) [zwanej dalej także „pzp”] „Świadczenie  specjalistycznych usług  opiekuńczych dla  osób wymagających okresowo  całodobowej opieki w ośrodkach wsparcia ”

Zaproszenie do złożenia oferty (docx, 16KB) Szczegóły pliku
Nazwa: DPIiRS.271.2.2022_Zaproszenie do złozenia oferty dostępność.docx
Opis: DPIiRS.271.2.2022-Zaproszenie do złożenia oferty (docx, 16KB)
Utworzono: 2022-05-10 11:04:42
Data dodania: 2022-05-11 11:05:27
Autor pliku: Karolina Bastek
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.01 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Specyfikacja warunków zamówienia (docx, 112KB) Szczegóły pliku
Nazwa: DPIiRS.271.2.2022_SWZ dostępnść.docx
Opis: DPIiRS.271.2.2022-Specyfikacja warunków zamówienia (docx, 112KB)
Utworzono: 2022-05-10 11:06:15
Data dodania: 2022-05-11 11:06:33
Autor pliku: Karolina Bastek
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.11 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Wniosek powołania komisji przetargowej (docx, 16KB) Szczegóły pliku
Nazwa: DPIiRS.271.2.2022_wniosek o powołanie komisji.docx
Opis: DPIiRS.271.2.2022-Wniosek o powołanie komisji (docx, 16KB)
Utworzono: 2022-05-10 04:13:09
Data dodania: 2022-05-11 11:13:48
Autor pliku: Karolina Bastek
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.01 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Wniosek komisji z otwarcia postępowania (docx, 16KB) Szczegóły pliku
Nazwa: DPIiRS.271.2.2022 - wniosek Komisjii z otwarcia ofert.docx
Opis: Wniosek komisji z otwarcia postępowania (docx, 16KB)
Utworzono: 2022-05-23 14:33:46
Data dodania: 2022-05-23 14:35:57
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Zawiadomienie o wyborze oferty (docx, 16KB) Szczegóły pliku
Nazwa: DPIiRS.271.2. 2022 - Zawiadomienie o wyborze oferty.docx
Opis: DPIiRS.271.2. 2022 - Zawiadomienie o wyborze oferty
Utworzono: 2022-05-24 11:38:32
Data dodania: 2022-05-24 11:38:59
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.01 MB
Rozszerzenie pliku: docx

ROK 2021

DPIiRS.271.1.2021

Dotyczy postępowania DPIiRS.271.1.2021    „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych  dla wymagających okresowo całodobowej opieki w ośrodkach wsparcia  "

Zaproszenie do złożenia oferty (docx, 14KB) Szczegóły pliku
Nazwa: DPIiRS.271.1.2021_zaproszenie do złożenia oferty.docx
Opis: Zaproszenie do złożenia oferty (docx, 14KB)
Utworzono: 2021-05-21 16:02:07
Data dodania: 2021-05-21 16:02:46
Autor pliku: Karolina Bastek
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.01 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Specyfikacja Warunków Zamówienia (docx, 110KB) Szczegóły pliku
Nazwa: DPIiRS.271.1.2021_Specyfikacja Warunków Zamówienia.docx
Opis: Specyfikacja Warunków Zamówienia (docx, 110KB)
Utworzono: 2021-05-21 16:03:17
Data dodania: 2021-05-21 16:03:42
Autor pliku: Karolina Bastek
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.11 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Informacja o kwocie jaką Zamawiający chce przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia (odt, 5,5KB) Szczegóły pliku
Nazwa: INFORMACJA O KWOCIE.odt
Opis: Informacja o kwocie jaką Zamawiający chce przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia (odt, 5,5KB)
Utworzono: 2021-06-08 09:16:38
Data dodania: 2021-06-08 09:18:38
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.00 MB
Rozszerzenie pliku: odt

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (odt, 5.22KB) Szczegóły pliku
Nazwa: DPIiRS.271.1.2021-Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.odt
Opis: DPIiRS.271.1.2021 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (odt, 5.22KB)
Utworzono: 2021-06-08 13:42:17
Data dodania: 2021-06-08 13:42:57
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.01 MB
Rozszerzenie pliku: odt

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (pdf, 275KB) Szczegóły pliku
Nazwa: DPIiRS.271.1.2021-Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf
Opis: DPIiRS.271.1.2021 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (pdf, 275KB)
Utworzono: 2021-06-08 13:43:49
Data dodania: 2021-06-08 13:44:12
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.27 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

DPIiRS.271.2.2021 

„Świadczenie  specjalistycznych usług  opiekuńczych dla  osób wymagających okresowo  całodobowej opieki w ośrodkach wsparcia „

Zaproszenie do złożenia oferty (docx, 13,9KB) Szczegóły pliku
Nazwa: DPIiRS.271.2.2021-zaproszenie do złożenia oferty.docx
Opis: DPIiRS.271.2.2021-Zaproszenie do złożenia oferty (docx, 13,9KB)
Utworzono: 2021-06-10 10:38:41
Data dodania: 2021-06-10 10:39:15
Autor pliku: Karolina Bastek
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.01 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Specyfikacja warunków zamówienia (docx, 111KB) Szczegóły pliku
Nazwa: DPIiSR.271.2.2021-Specyfikacja Warunków Zamówienia.docx
Opis: DPIiRS.271.2.2021-Specyfikacja warunków zamówienia (docx, 111KB)
Utworzono: 2021-06-10 10:40:12
Data dodania: 2021-06-10 10:40:44
Autor pliku: Karolina Bastek
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.11 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (6KB, odt) Szczegóły pliku
Nazwa: ogłoszenie o kwocie 14.06.2021.odt
Opis: Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (6KB, odt)
Utworzono: 2021-06-11 14:42:36
Data dodania: 2021-11-12 14:43:48
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.01 MB
Rozszerzenie pliku: odt

Protokół komisji z otwarcia ofert (odt, 8,15KB) Szczegóły pliku
Nazwa: DPIiRS.271.2.2021-Protokół komisji.odt
Opis: DPIiRS.271.2.2021-Protokół komisji z otwarcia ofert (odt, 8,15KB)
Utworzono: 2021-06-14 15:50:29
Data dodania: 2021-06-14 22:24:22
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.01 MB
Rozszerzenie pliku: odt

Zawiadomienie o wyborze oferty (9KB, odt) Szczegóły pliku
Nazwa: Zawiadomienie na DPIiRS.271.2.2021.odt
Opis: Zawiadomienie o wyborze oferty (9KB, odt)
Utworzono: 2021-06-15 14:47:50
Data dodania: 2021-11-12 14:48:23
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.01 MB
Rozszerzenie pliku: odt

DPIiRS.271.4.2021

Ogłoszenie zaproszenia do złożenia oferty w trybie na zamówienia społeczne i inne szczególne usługi Art.359 pkt 2, w  trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) na "Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi".

Zaproszenie do złożenia oferty (33KB, docx) Szczegóły pliku
Nazwa: DPIiRS.271.4.2021zaproszenie do złożenia oferty ( dostepność).docx
Opis: DPIiRS.271.4.2021 Zaproszenie do złożenia oferty (33KB, docx)
Utworzono: 2021-11-22 15:49:49
Data dodania: 2021-11-22 15:50:36
Autor pliku: Karolina Bastek
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.03 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Specyfikacja warunków zamówienia (133KB, docx) Szczegóły pliku
Nazwa: DPIiRS.271.4.2021specyfikacja warunków zamówienia- (dosępnosć).docx
Opis: DPIiRS.271.4.2021 Specyfikacja warunków zamówienia (133KB, docx)
Utworzono: 2021-11-22 15:51:11
Data dodania: 2021-11-22 15:51:45
Autor pliku: Karolina Bastek
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.13 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Protokół komisji z otwarcia postępowania (20KB, docx) Szczegóły pliku
Nazwa: DPIiRS.271.4.2021-protokół z otwarcia ofert.docx
Opis: DPIiRS.271.4.2021 Protokół komisji z otwarcia postępowania (20KB, docx)
Utworzono: 2021-11-30 11:40:46
Data dodania: 2021-12-01 11:10:47
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Zawiadomienie o wyborze oferty (20KB, docx) Szczegóły pliku
Nazwa: DPIiRS.271.4.2021-Zawiadomienie o wyborze oferty.docx
Opis: DPIiRS.271.4.2021-Zawiadomienie o wyborze oferty (20KB, docx)
Utworzono: 2021-12-03 14:38:09
Data dodania: 2021-12-03 14:39:01
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: docx

DPIiRS.271.5.2021

„Świadczenie gminnych specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie rehabilitacji fizycznej  i usprawniania zaburzonych funkcji organizmu ”

Zaproszenie do złożenia oferty (40KB, docx) Szczegóły pliku
Nazwa: DPIiRS.271.5.2021Zaproszenie do złozenia oferty.docx
Opis: DPIiRS.271.5.2021 Zaproszenie
Utworzono: 2021-11-26 10:46:41
Data dodania: 2021-11-26 10:47:16
Autor pliku: Karolina Bastek
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.04 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Specyfikacja warunków zamówienia (124KB, docx) Szczegóły pliku
Nazwa: DPIiRS.271.5.2021Specyfikacja warunków zamówienia.docx
Opis: DPIiRS.271.5.2021 Specyfikacja warunków zamówienia (124KB, docx)
Utworzono: 2021-11-26 10:48:05
Data dodania: 2021-11-26 10:48:36
Autor pliku: Karolina Bastek
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.12 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Zawiadomienie o wyborze oferty (20KB, docx) Szczegóły pliku
Nazwa: DPIiRS.271.5.2021-zawiadomienie o wyborze oferty.docx
Opis: DPIiRS.271.5.2021-Zawiadomienie o wyborze oferty (20KB, docx)
Utworzono: 2021-12-03 14:46:32
Data dodania: 2021-12-03 14:46:58
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Rutkowski Sebastian
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: docx