Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie

Ogłoszenia o  zamówieniach publicznych o wartości równej lub przekraczającej 130.000 zł.


Archiwum Ogłoszeń o zamówieniach powyżej 30.000 euro


ROK 2022

DPIiRS.271.2.2022

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie w imieniu Gminy miasta Sopotu ogłasza zaproszenie do złożenia oferty w trybie na zamówienia społeczne i inne szczególne usługi Art.359 pkt 2,  w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 201129) [zwanej dalej także „pzp”] „Świadczenie  specjalistycznych usług  opiekuńczych dla  osób wymagających okresowo  całodobowej opieki w ośrodkach wsparcia ”

Zaproszenie do złożenia oferty (docx, 16KB) Szczegóły pliku
Nazwa: DPIiRS.271.2.2022_Zaproszenie do złozenia oferty dostępność.docx
Opis: DPIiRS.271.2.2022-Zaproszenie do złożenia oferty (docx, 16KB)
Utworzono: 2022-05-10 11:04:42
Data dodania: 2022-05-11 11:05:27
Autor pliku: Karolina Bastek
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Rozmiar pliku: 0.01 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Specyfikacja warunków zamówienia (docx, 112KB) Szczegóły pliku
Nazwa: DPIiRS.271.2.2022_SWZ dostępnść.docx
Opis: DPIiRS.271.2.2022-Specyfikacja warunków zamówienia (docx, 112KB)
Utworzono: 2022-05-10 11:06:15
Data dodania: 2022-05-11 11:06:33
Autor pliku: Karolina Bastek
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Rozmiar pliku: 0.11 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Wniosek powołania komisji przetargowej (docx, 16KB) Szczegóły pliku
Nazwa: DPIiRS.271.2.2022_wniosek o powołanie komisji.docx
Opis: DPIiRS.271.2.2022-Wniosek o powołanie komisji (docx, 16KB)
Utworzono: 2022-05-10 04:13:09
Data dodania: 2022-05-11 11:13:48
Autor pliku: Karolina Bastek
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Rozmiar pliku: 0.01 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Wniosek komisji z otwarcia postępowania (docx, 16KB) Szczegóły pliku
Nazwa: DPIiRS.271.2.2022 - wniosek Komisjii z otwarcia ofert.docx
Opis: Wniosek komisji z otwarcia postępowania (docx, 16KB)
Utworzono: 2022-05-23 14:33:46
Data dodania: 2022-05-23 14:35:57
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Zawiadomienie o wyborze oferty (docx, 16KB) Szczegóły pliku
Nazwa: DPIiRS.271.2. 2022 - Zawiadomienie o wyborze oferty.docx
Opis: DPIiRS.271.2. 2022 - Zawiadomienie o wyborze oferty
Utworzono: 2022-05-24 11:38:32
Data dodania: 2022-05-24 11:38:59
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Rozmiar pliku: 0.01 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 

ROK 2021

DPIiRS.271.1.2021

Dotyczy postępowania DPIiRS.271.1.2021    „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych  dla wymagających okresowo całodobowej opieki w ośrodkach wsparcia  "

Zaproszenie do złożenia oferty (docx, 14KB) Szczegóły pliku
Nazwa: DPIiRS.271.1.2021_zaproszenie do złożenia oferty.docx
Opis: Zaproszenie do złożenia oferty (docx, 14KB)
Utworzono: 2021-05-21 16:02:07
Data dodania: 2021-05-21 16:02:46
Autor pliku: Karolina Bastek
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Rozmiar pliku: 0.01 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Specyfikacja Warunków Zamówienia (docx, 110KB) Szczegóły pliku
Nazwa: DPIiRS.271.1.2021_Specyfikacja Warunków Zamówienia.docx
Opis: Specyfikacja Warunków Zamówienia (docx, 110KB)
Utworzono: 2021-05-21 16:03:17
Data dodania: 2021-05-21 16:03:42
Autor pliku: Karolina Bastek
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Rozmiar pliku: 0.11 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Informacja o kwocie jaką Zamawiający chce przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia (odt, 5,5KB) Szczegóły pliku
Nazwa: INFORMACJA O KWOCIE.odt
Opis: Informacja o kwocie jaką Zamawiający chce przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia (odt, 5,5KB)
Utworzono: 2021-06-08 09:16:38
Data dodania: 2021-06-08 09:18:38
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Rozmiar pliku: 0.00 MB
Rozszerzenie pliku: odt

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (odt, 5.22KB) Szczegóły pliku
Nazwa: DPIiRS.271.1.2021-Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.odt
Opis: DPIiRS.271.1.2021 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (odt, 5.22KB)
Utworzono: 2021-06-08 13:42:17
Data dodania: 2021-06-08 13:42:57
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Rozmiar pliku: 0.01 MB
Rozszerzenie pliku: odt

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (pdf, 275KB) Szczegóły pliku
Nazwa: DPIiRS.271.1.2021-Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf
Opis: DPIiRS.271.1.2021 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (pdf, 275KB)
Utworzono: 2021-06-08 13:43:49
Data dodania: 2021-06-08 13:44:12
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Rozmiar pliku: 0.27 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

DPIiRS.271.2.2021 

„Świadczenie  specjalistycznych usług  opiekuńczych dla  osób wymagających okresowo  całodobowej opieki w ośrodkach wsparcia „

Zaproszenie do złożenia oferty (docx, 13,9KB) Szczegóły pliku
Nazwa: DPIiRS.271.2.2021-zaproszenie do złożenia oferty.docx
Opis: DPIiRS.271.2.2021-Zaproszenie do złożenia oferty (docx, 13,9KB)
Utworzono: 2021-06-10 10:38:41
Data dodania: 2021-06-10 10:39:15
Autor pliku: Karolina Bastek
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Rozmiar pliku: 0.01 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Specyfikacja warunków zamówienia (docx, 111KB) Szczegóły pliku
Nazwa: DPIiSR.271.2.2021-Specyfikacja Warunków Zamówienia.docx
Opis: DPIiRS.271.2.2021-Specyfikacja warunków zamówienia (docx, 111KB)
Utworzono: 2021-06-10 10:40:12
Data dodania: 2021-06-10 10:40:44
Autor pliku: Karolina Bastek
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Rozmiar pliku: 0.11 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (6KB, odt) Szczegóły pliku
Nazwa: ogłoszenie o kwocie 14.06.2021.odt
Opis: Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (6KB, odt)
Utworzono: 2021-06-11 14:42:36
Data dodania: 2021-11-12 14:43:48
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Rozmiar pliku: 0.01 MB
Rozszerzenie pliku: odt

Protokół komisji z otwarcia ofert (odt, 8,15KB) Szczegóły pliku
Nazwa: DPIiRS.271.2.2021-Protokół komisji.odt
Opis: DPIiRS.271.2.2021-Protokół komisji z otwarcia ofert (odt, 8,15KB)
Utworzono: 2021-06-14 15:50:29
Data dodania: 2021-06-14 22:24:22
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Rozmiar pliku: 0.01 MB
Rozszerzenie pliku: odt

Zawiadomienie o wyborze oferty (9KB, odt) Szczegóły pliku
Nazwa: Zawiadomienie na DPIiRS.271.2.2021.odt
Opis: Zawiadomienie o wyborze oferty (9KB, odt)
Utworzono: 2021-06-15 14:47:50
Data dodania: 2021-11-12 14:48:23
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Rozmiar pliku: 0.01 MB
Rozszerzenie pliku: odt

DPIiRS.271.4.2021

Ogłoszenie zaproszenia do złożenia oferty w trybie na zamówienia społeczne i inne szczególne usługi Art.359 pkt 2, w  trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) na "Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi".

Zaproszenie do złożenia oferty (33KB, docx) Szczegóły pliku
Nazwa: DPIiRS.271.4.2021zaproszenie do złożenia oferty ( dostepność).docx
Opis: DPIiRS.271.4.2021 Zaproszenie do złożenia oferty (33KB, docx)
Utworzono: 2021-11-22 15:49:49
Data dodania: 2021-11-22 15:50:36
Autor pliku: Karolina Bastek
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Rozmiar pliku: 0.03 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Specyfikacja warunków zamówienia (133KB, docx) Szczegóły pliku
Nazwa: DPIiRS.271.4.2021specyfikacja warunków zamówienia- (dosępnosć).docx
Opis: DPIiRS.271.4.2021 Specyfikacja warunków zamówienia (133KB, docx)
Utworzono: 2021-11-22 15:51:11
Data dodania: 2021-11-22 15:51:45
Autor pliku: Karolina Bastek
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Rozmiar pliku: 0.13 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Protokół komisji z otwarcia postępowania (20KB, docx) Szczegóły pliku
Nazwa: DPIiRS.271.4.2021-protokół z otwarcia ofert.docx
Opis: DPIiRS.271.4.2021 Protokół komisji z otwarcia postępowania (20KB, docx)
Utworzono: 2021-11-30 11:40:46
Data dodania: 2021-12-01 11:10:47
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Zawiadomienie o wyborze oferty (20KB, docx) Szczegóły pliku
Nazwa: DPIiRS.271.4.2021-Zawiadomienie o wyborze oferty.docx
Opis: DPIiRS.271.4.2021-Zawiadomienie o wyborze oferty (20KB, docx)
Utworzono: 2021-12-03 14:38:09
Data dodania: 2021-12-03 14:39:01
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: docx

DPIiRS.271.5.2021

„Świadczenie gminnych specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie rehabilitacji fizycznej  i usprawniania zaburzonych funkcji organizmu ”

Zaproszenie do złożenia oferty (40KB, docx) Szczegóły pliku
Nazwa: DPIiRS.271.5.2021Zaproszenie do złozenia oferty.docx
Opis: DPIiRS.271.5.2021 Zaproszenie
Utworzono: 2021-11-26 10:46:41
Data dodania: 2021-11-26 10:47:16
Autor pliku: Karolina Bastek
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Rozmiar pliku: 0.04 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Specyfikacja warunków zamówienia (124KB, docx) Szczegóły pliku
Nazwa: DPIiRS.271.5.2021Specyfikacja warunków zamówienia.docx
Opis: DPIiRS.271.5.2021 Specyfikacja warunków zamówienia (124KB, docx)
Utworzono: 2021-11-26 10:48:05
Data dodania: 2021-11-26 10:48:36
Autor pliku: Karolina Bastek
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Rozmiar pliku: 0.12 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Zawiadomienie o wyborze oferty (20KB, docx) Szczegóły pliku
Nazwa: DPIiRS.271.5.2021-zawiadomienie o wyborze oferty.docx
Opis: DPIiRS.271.5.2021-Zawiadomienie o wyborze oferty (20KB, docx)
Utworzono: 2021-12-03 14:46:32
Data dodania: 2021-12-03 14:46:58
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: docx