Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego


PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO

Zgodnie z ustawą  z  dnia  11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego ( Dz.U. poz.1641), przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające  osobowości  prawnej, informacji sektora publicznego w jakimkolwiek celu, z wyjątkiem wymiany informacji sektora publicznego między podmiotami zobowiązanymi wyłącznie w celu realizacji zadań publicznych. 
 

Treść wypełnienia obowiązku informacyjnego - Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego (do pobrania)