Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie

REDAKCJA BIULETYNU


Za treść publikowanych danych w BIP MOPS w Sopocie odpowiadają kierownicy działów oraz pracownicy na samodzielnych stanowiskach pracy.

Pracami koordydynuje Zespół w składzie:
Kamila Stachewicz – koordynator
tel.: (+ 48 58)  551 17 10 wew. 54
adres e-mail: k.stachewicz@mopssopot.pl

Stanisław Drążkiewicz - z-ca koordynatora
tel.: (+ 48 58) 551 17 10 wew. 59
adres e-mail: s.drazkiewicz@mopssopot.pl

Sebastian Rutkowski - starszy informatyk w DAT
tel.: ( + 48 58)  551 17 10