Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie

Ogłoszenia Urzędu Miasta Sopotu


Archiwum ogłoszeń Urzędu Miasta Sopotu


Zarządzenie Nr 1220/2021 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego polegającego na powierzeniu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Miasta Sopotu w 2022 roku przez organizację pozarządową prowadząca działalność pożytku publicznego.