Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie

Ogłoszenia Urzędu Miasta Sopotu


Rozstrzygnięcie: Zarządzenie Nr 809/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego polegajacego na powierzeniu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Miasta Sopotu w 2021 roku przez organizację pozarządową prowadząca działalność pożytku publicznego. Dokładne informacje na stronie: https://bip.sopot.pl/a,20061,zarzadzenie-8092020-z-dnia-30-listopada-2020-r-w-sprawie-rozstrzygniecia-otwartego-konkursu-ofert-na.html  

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Sopotu o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego polegającego na powierzeniu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Miasta Sopotu w 2021 roku.
Dokładne informacje na stronie: https://bip.sopot.pl/a,20010,ogloszenie-prezydenta-miasta-sopotu-o-otwartym-konkursie-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-pol.html

Rozstrzygnięcie: Zarządzenie Nr 442/2019 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego poprzez prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji i edukacji prawnej przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w 2020 roku.

Dokładne informacje na stronie. https://bip.sopot.pl/a,19528,rozstrzygniecie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadania-z-zakresu-nieodplatnej-pomocy-prawnej.html

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegajacego na powierzeniu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji i edukacji prawnej na terenie Miasta Sopotu w 2020 roku.
Dokładne informacje na stronie.

Rozstrzygnięcie:  Zarządzenie Nr 34/2018 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego poprzez prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez organizację pozarzadową prowadząca działalność pożytku publicznego w 2019 r. 

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Sopotu o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego polegającego na powierzeniu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Miasta Sopotu w 2019 roku

Dokładne informacje na stronie.