Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie


Ogłoszenia Urzędu Miasta Sopotu


Rozstrzygnięcie: Zarządzenie Nr 442/2019 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego poprzez prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji i edukacji prawnej przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w 2020 roku.

Dokładne informacje na stronie. https://bip.sopot.pl/a,19528,rozstrzygniecie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadania-z-zakresu-nieodplatnej-pomocy-prawnej.html

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegajacego na powierzeniu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji i edukacji prawnej na terenie Miasta Sopotu w 2020 roku.
Dokładne informacje na stronie.


Rozstrzygnięcie:  Zarządzenie Nr 34/2018 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego poprzez prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez organizację pozarzadową prowadząca działalność pożytku publicznego w 2019 r. 

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Sopotu o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego polegającego na powierzeniu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Miasta Sopotu w 2019 roku

Dokładne informacje na stronie.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:792
Treść wprowadził(a): Smok Marzena, 2019-12-04 11:38:36
Treść wytworzył(a): Marzena Smok, 2018-10-29 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2019-10-30 10:13:12