Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie

Ogłoszenia Urzędu Miasta Sopotu


Archiwum ogłoszeń Urzędu Miasta Sopotu


Zarządzenie 2216/2023 z dnia 29 listopada 2023r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego polegającego na powierzeniu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Miasta Sopotu w 2024 roku przez organizację pozarządową prowadząca działalność pożytku publicznego.

Zarządzenie Nr 1688/2022 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego polegającego na powierzeniu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Miasta Sopotu w 2023 roku przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego.

Zarządzenie Nr 1220/2021 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego polegającego na powierzeniu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Miasta Sopotu w 2022 roku przez organizację pozarządową prowadząca działalność pożytku publicznego.