Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie

Kontakt: Dom Dziecka "Na Wzgórzu"


Dom Dziecka „Na Wzgórzu”
ul.23 Marca 16
81-820 Sopot
tel./fax: (+48 58) 551 19 94
e-mail: dom.sopot@wp.pl