Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych powyżej 30 000 euro


Archiwum Ogłoszeń o zamówieniach powyżej 30.000 euro


      Rok 2020   

DPSiON.271.1.3.2020

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Sopocie
ul. Kolejowa 14     81-835  Sopot
tel.   058 551 17 10,  058 551 44 19  fax 058 555 04 07
adres strony internetowej  :  www.mopssopot.pl

w imieniu Gminy miasta Sopotu

ogłasza zaproszenie do złożenia oferty w  trybie zamówienia na usługi społeczne art. 138 o  na  podstawie  przepisów   ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo  zamówień  publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.  2019 ) w procedurze nr DPSiON.271.1.3.2020  na „Na zapewnienie  specjalistycznych usług opiekuńczych  dla osób z zaburzeniami  psychicznymi w miejscu zamieszkania u "

SWIZ
Szczegóły pliku
Nazwa: DPSION.271.1.3.2020 SIWZ SUO.docx
Opis: DPSiON.271.1.3.2020 SWIZ
Utworzono: 2020-11-20 14:04:25
Data dodania: 2020-11-20 14:05:31
Autor pliku: Karolina Bastek
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Rozmiar pliku: 0.10 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Zaproszenie do złożenia oferty
Szczegóły pliku
Nazwa: DPSION.271.1.3.2020 Zaproszenie do złożenia oferty_.docx
Opis: DPSiON.271.1.3.2020 zaproszenie
Utworzono: 2020-11-20 14:06:25
Data dodania: 2020-11-20 14:06:51
Autor pliku: Karolina Bastek
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Rozmiar pliku: 0.03 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Protokół otwarcia ofert
Szczegóły pliku
Nazwa: doc20201208144117.pdf
Opis: Protokół otwarcia ofert
Utworzono: 2020-12-08 15:17:19
Data dodania: 2020-12-08 15:18:00
Autor pliku: Karolina Bastek
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Rozmiar pliku: 0.43 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania (496KB, wer.PDF)
Szczegóły pliku
Nazwa: DPSiON.271.1.3.2020 Zawiadomniene (skan).pdf
Opis: DPSiON.271.1.3.2020-Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania (496KB, wer.PDF)
Utworzono: 2020-12-17 14:26:51
Data dodania: 2020-12-17 14:27:47
Autor pliku: Karolina Bastek
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Rozmiar pliku: 0.48 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania (8KB, wer.ODT)
Szczegóły pliku
Nazwa: DPSiON271.1.3.2020 Zawiadomienie_.odt
Opis: DPSiON.271.1.3.2020Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania (8KB, wer.ODT)
Utworzono: 2020-12-17 14:28:29
Data dodania: 2020-12-17 14:29:00
Autor pliku: Karolina Bastek
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Rozmiar pliku: 0.01 MB
Rozszerzenie pliku: odt

DPSiON.271.1.2.2020

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Sopocie
ul. Kolejowa 14     81-835  Sopot
tel.   058 551 17 10,  058 551 44 19  fax 058 555 04 07
adres strony internetowej  :  www.mopssopot.pl

w imieniu Gminy miasta Sopotu

ogłasza zaproszenie do złożenia oferty w  trybie zamówienia na usługi społeczne art. 138 o  na  podstawie  przepisów   ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo  zamówień  publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.  2019 ) w procedurze nr DPSiON.271.1.2.2020  na „świadczenie gminnych specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie rehabilitacji fizycznej  i usprawniania zaburzonych funkcji organizmu "

SWIZ
Szczegóły pliku
Nazwa: DPSION.271.1.2.2020-SIWZ ..docx
Opis: DPSION.271.1.2.2020 SWIZ
Utworzono: 2020-11-20 15:25:09
Data dodania: 2020-11-20 15:25:37
Autor pliku: Karolina Bastek
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Zaproszenie do złożenia oferty
Szczegóły pliku
Nazwa: DPSION.271.1.2.2020-Zaproszenie do złożenia oferty.docx
Opis: DPSION.271.1.2.2020 Zaproszenie
Utworzono: 2020-11-20 15:26:39
Data dodania: 2020-11-20 15:27:00
Autor pliku: Karolina Bastek
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Protokołu komisji z otwarcia postępowania  (452KB, wer.PDF)
Szczegóły pliku
Nazwa: DPSiON.271.1.2.2020 Protokół- skan.pdf
Opis: Protokołu komisji z otwarcia postępowania  (452KB, wer.PDF)
Utworzono: 2020-12-10 15:04:21
Data dodania: 2020-12-10 15:05:11
Autor pliku: Karolina Bastek
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Rozmiar pliku: 0.44 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Protokołu komisji z otwarcia postępowania  (12KB, wer.ODT)
Szczegóły pliku
Nazwa: DPSiON .271.1.2.2020-PROTOKOŁ.odt
Opis: Protokołu komisji z otwarcia postępowania  (12KB, wer.ODT)
Utworzono: 2020-12-10 15:06:55
Data dodania: 2020-12-10 15:07:47
Autor pliku: Karolina Bastek
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Rozmiar pliku: 0.01 MB
Rozszerzenie pliku: odt

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania (544KB wer.PDF)
Szczegóły pliku
Nazwa: DPSiON.271.1.2.2020 Zawiadomienie (skan).pdf
Opis: DPSiON.271.1.2.2020-Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania (544KB wer.PDF)
Utworzono: 2020-12-15 12:47:34
Data dodania: 2020-12-15 12:48:21
Autor pliku: Karolina Bastek
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Rozmiar pliku: 0.53 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania (8KB wer.ODT)
Szczegóły pliku
Nazwa: DPSiON.271.1.2.2020 Zawiadomienie.odt
Opis: DPSiON.271.1.2.2020-Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania (8KB wer.ODT)
Utworzono: 2020-12-15 12:49:40
Data dodania: 2020-12-15 12:50:19
Autor pliku: Karolina Bastek
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Rozmiar pliku: 0.01 MB
Rozszerzenie pliku: odt

DzPS 271.1.1.2020

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sopocie
ul. Kolejowa 14 81-835 Sopot
tel. 058 551 17 10, 058 551 44 19 fax 058 555 04 07

adres strony internetowej : www.mopssopot.pl
w imieniu Gminy miasta Sopotu
ogłasza przetarg nieograniczony na podstawie art.138 o na usługi społeczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843z późn. zm.) na:
Zapewnienie schronienia i wyżywienia osobom bezdomnym, klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie”

Ogłoszenie
Szczegóły pliku
Nazwa: Ogłoszenie.pdf
Opis: Ogłoszenie DzPS 271.1.1.2020
Utworzono: 2020-10-06 11:00:11
Data dodania: 2020-10-06 11:00:41
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Dariusz Żyła
Rozmiar pliku: 2.65 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

SIWZ
Szczegóły pliku
Nazwa: SIWZ bezdomni przetarg dogrywka (1).doc 5.10.202.doc
Opis: SIWZ DzPS 271.1.1.2020
Utworzono: 2020-10-06 11:02:22
Data dodania: 2020-10-06 11:02:53
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Dariusz Żyła
Rozmiar pliku: 0.32 MB
Rozszerzenie pliku: doc

Protokół z otwarcia ofert
Szczegóły pliku
Nazwa: protokol komisji przetargowej.pdf
Opis: Protokół z otwarcia ofert DzPS 271.1.1.2020
Utworzono: 2020-10-14 11:39:10
Data dodania: 2020-10-16 11:39:37
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Dariusz Żyła
Rozmiar pliku: 0.50 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Powiadomienie o wynikach przetargu wersja PDF (skanowana)
Szczegóły pliku
Nazwa: WP-DzPS.271.1.1.2020.pdf
Opis: Przetarg DzPS.271.1.1.2020 - Powiadomienie o wynikach przetargu wersja PDF (skanowana)
Utworzono: 2020-10-22 10:59:28
Data dodania: 2020-10-22 11:00:06
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Rozmiar pliku: 1.43 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Powiadomienie o wynikach przetargu wersja DOCX
Szczegóły pliku
Nazwa: powiadomienie o wynikach przetargu DzPS.271.1.1.2020.docx
Opis: Powiadomienie o wynikach przetargu wersja DOCX DzPS.271.1.1.2020
Utworzono: 2020-10-22 11:10:15
Data dodania: 2020-10-22 11:11:23
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: docx

DPS.271. 1.2020

Pani Marlena Jasnoch  -  Zastępca Dyrektora MOPS w Sopocie działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych z a p r a s z a do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia na usługi społeczne zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na „Zapewnienie schronienia i wyżywienia osobom bezdomnym, klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie”
DPS.271. 1.2020

Ogłoszenie
Szczegóły pliku
Nazwa: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w procedurze na usługi społeczne art.138o rok 2020.odt
Opis: Ogłoszenie
Utworzono: 2020-08-07 14:23:58
Data dodania: 2020-08-07 14:24:24
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Dariusz Żyła
Rozmiar pliku: 0.03 MB
Rozszerzenie pliku: odt

SIWZ
Szczegóły pliku
Nazwa: SIWZ bezdomni przetarg L.G. (6).doc
Opis: SIWZ
Utworzono: 2020-08-07 14:26:08
Data dodania: 2020-08-07 14:26:43
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Dariusz Żyła
Rozmiar pliku: 0.45 MB
Rozszerzenie pliku: doc

Sprostowanie
Szczegóły pliku
Nazwa: Sprostowanie.pdf
Opis: Sprostowanie
Utworzono: 2020-08-11 11:03:14
Data dodania: 2020-08-11 11:04:05
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Dariusz Żyła
Rozmiar pliku: 2.34 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Protokół z otwarcia ofert
Szczegóły pliku
Nazwa: protokol z otwarcia ofert 21.08.2020.pdf
Opis: Protokół z otwarcia ofert 21.08.2020
Utworzono: 2020-08-21 07:43:32
Data dodania: 2020-08-25 07:44:08
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Dariusz Żyła
Rozmiar pliku: 1.16 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Powiadmonienie o wynikach
Szczegóły pliku
Nazwa: Powiadmonienie o wynikach.pdf
Opis: Powiadmonienie o wynikach 271.1.2020
Utworzono: 2020-09-04 08:29:45
Data dodania: 2020-09-04 08:30:43
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Dariusz Żyła
Rozmiar pliku: 1.70 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

DPSiON.271.1.2020

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Sopocie
ul. Kolejowa 14     81-835  Sopot
tel.   058 551 17 10,  058 551 44 19  fax 058 555 04 07
adres strony internetowej  :  www.mopssopot.pl

w imieniu Gminy miasta Sopotu

ogłasza zaproszenie do złożenia oferty w  trybie zamówienia na usługi społeczne art. 138 o  na  podstawie  przepisów   ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo  zamówień  publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz  1843 z późn. zm) w procedurze nr DPSiON.271.1.2020  na

„Świadczenie  specjalistycznych usług  opiekuńczych dla  osób wymagających okresowo  całodobowej opieki w ośrodkach wsparcia"

SIWZ
Szczegóły pliku
Nazwa: SIWZ usługi specjalistyczne.docx
Opis: SIWZ_271.1.2020
Utworzono: 2020-04-29 09:49:50
Data dodania: 2020-04-29 09:50:16
Autor pliku: Stnisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Dariusz Żyła
Rozmiar pliku: 0.10 MB
Rozszerzenie pliku: docx
Zaproszenie do złożenia oferty
Szczegóły pliku
Nazwa: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w procedurze usługi społecznej.odt 29.04.2020 r..odt
Opis: Zaproszenie do złożenia oferty 271.1.2020
Utworzono: 2020-04-29 09:54:06
Data dodania: 2020-04-29 09:54:52
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Dariusz Żyła
Rozmiar pliku: 0.03 MB
Rozszerzenie pliku: odt

Protokół z otwarcia oferty
Szczegóły pliku
Nazwa: Protokół Komisji z otwarcia postępowania 28.05.2020 r..pdf
Opis: DPSiON.271.1.2020 Protokół z otwarcia oferty
Utworzono: 2020-06-01 14:55:45
Data dodania: 2020-06-01 14:56:28
Autor pliku: Karolina Bastek
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Rozmiar pliku: 0.40 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zawiadomienie o wyborze
Szczegóły pliku
Nazwa: Zawiadomienie10062020.pdf
Opis: Zawiadomienie o wyborze 10.06.2020
Utworzono: 2020-06-10 09:49:28
Data dodania: 2020-06-10 09:49:56
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Dariusz Żyła
Rozmiar pliku: 0.73 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

      Rok 2019    

DPSiON.271.1.7.2019

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie
ul. Kolejowa 14     81-835  Sopot
tel.   058 551 17 10,  058 551 44 19  fax 058 555 04 07
adres strony internetowej  : 
www.mopssopot.pl

w imieniu Gminy miasta Sopotu

ogłasza zaproszenie do złożenia oferty w  trybie zamówienia na usługi społeczne art. 138 o  na  podstawie  przepisów   ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo  zamówień  publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 
z późn. zm. ) w procedurze nr DPSiON.271.1.7.2019 „Na świadczenie gminnych   specjalistycznych usług opiekuńczych  w zakresie rehabilitacji i usprawniania zaburzonych funkcji organizmu”

SWIZ
Szczegóły pliku
Nazwa: SIWZ001.docx
Opis: SWIZ
Utworzono: 2019-12-12 15:17:44
Data dodania: 2019-12-12 15:18:03
Autor pliku: Karolina Bastek
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: docx
Zaproszenie do złożenia oferty
Szczegóły pliku
Nazwa: zaproszenie do złożenia oferty001.docx
Opis: Zaproszenie do złożenia oferty
Utworzono: 2019-12-12 15:18:55
Data dodania: 2019-12-12 15:19:16
Autor pliku: Karolina Bastek
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Rozmiar pliku: 0.03 MB
Rozszerzenie pliku: docx
Otwarcie oferty
Szczegóły pliku
Nazwa: DPSiON.271.1.7.2019-otwarcie.pdf
Opis: Otwarcie oferty DPSION.271.1.7.2019
Utworzono: 2019-12-20 10:35:15
Data dodania: 2019-12-23 10:35:51
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Rozmiar pliku: 1.34 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Zawiadomienie o wyborze
Szczegóły pliku
Nazwa: DPSiON.271.1.7.2019-zawiadomienie.pdf
Opis: Zawiadomienie o wyborze DPSION.271.1.7.2019
Utworzono: 2019-12-20 10:36:16
Data dodania: 2019-12-23 10:36:49
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Rozmiar pliku: 2.44 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

DPSiON.271.1.5.2019

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie
ul. Kolejowa 14     81-835  Sopot

tel.   058 551 17 10,  058 551 44 19  fax 058 555 04 07
adres strony internetowej  : 
www.mopssopot.pl

w imieniu Gminy miasta Sopotu

ogłasza zaproszenie do złożenia oferty w  trybie zamówienia na usługi społeczne art. 138 o  na  podstawie  przepisów   ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo  zamówień  publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz 1843 z późn. Zm. ) w procedurze nr DPSiON.271.1.5.2019 „Na zapewnienie  specjalistycznych usług opiekuńczych  dla osób z zaburzeniami  psychicznymi w miejscu zamieszkania ”

SWIZ
Szczegóły pliku
Nazwa: SIWZ DPSiON.271.1.5.2019.docx
Opis: SWIZ
Utworzono: 2019-12-12 15:22:47
Data dodania: 2019-12-12 15:23:08
Autor pliku: Karolina Bastek
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: docx
Zaproszenie do złożenia oferty
Szczegóły pliku
Nazwa: zaproszenie do złożenia oferty DPSiON.271.1.5.2019.docx
Opis: Zaproszenie do złożenia oferty
Utworzono: 2019-12-12 15:23:21
Data dodania: 2019-12-12 15:23:39
Autor pliku: Karolina Bastek
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: docx
Otwarcie oferty
Szczegóły pliku
Nazwa: DPSiON.271.1.5.2019-otwarcie.pdf
Opis: Otwarcie oferty DPSION.271.1.5.2019
Utworzono: 2019-12-20 10:32:54
Data dodania: 2019-12-23 10:33:48
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Rozmiar pliku: 1.34 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

DPSiON.271.1.2.2019

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Sopocie
ul. Kolejowa 14     81-835  Sopot
tel.   058 551 17 10,  058 551 44 19  fax 058 555 04 07
adres strony internetowej  :  www.mopssopot.pl

w imieniu Gminy miasta Sopotu

ogłasza zaproszenie do złożenia oferty w  trybie zamówienia na usługi społeczne art. 138 o  na  podstawie  przepisów   ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo  zamówień  publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz  1986 z późn. zm) w procedurze nr DPSiON.271.1.2.2019  na

„Świadczenie  specjalistycznych usług  opiekuńczych dla  osób wymagających okresowo  całodobowej opieki w ośrodkach wsparcia"

SIWZ
Szczegóły pliku
Nazwa: 271-1-2-2019-SIWZ.pdf
Opis: DPSION 271.1.2.2019 SWIZ
Utworzono: 2019-05-30 15:06:53
Data dodania: 2019-05-30 15:07:14
Autor pliku: Karolina Bastek
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Rozmiar pliku: 0.61 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zaproszenie do złożenia oferty
Szczegóły pliku
Nazwa: 271-1-2-2019-zaproszenie-do-złozenia-oferty.pdf
Opis: DPSION 271.1.2.2019 zaproszenie
Utworzono: 2019-05-30 15:09:44
Data dodania: 2019-05-30 15:10:07
Autor pliku: Karolina Bastek
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Rozmiar pliku: 0.30 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Protokół otwarcia ofert
Szczegóły pliku
Nazwa: Protokół z otwarcia ofert DPSiON.271.1.2.2019.pdf
Opis: Protokół otwarcia ofert DPSiON 271.1.2.2019
Utworzono: 2019-06-07 15:00:57
Data dodania: 2019-06-07 15:01:26
Autor pliku: Karolina Bastek
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Rozmiar pliku: 0.17 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu
Szczegóły pliku
Nazwa: rozstrzygniecie 12062019.pdf
Opis: Zawiadomienie 12062019
Utworzono: 2019-06-12 11:04:11
Data dodania: 2019-06-12 11:04:49
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Dariusz Żyła
Rozmiar pliku: 0.75 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

DPSiON.271.1.1.2019

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Sopocie
ul. Kolejowa 14     81-835  Sopot
tel.   058 551 17 10,  058 551 44 19  fax 058 555 04 07
adres strony internetowej  :  www.mopssopot.pl

w imieniu Gminy miasta Sopotu

ogłasza zaproszenie do złożenia oferty w  trybie zamówienia na usługi społeczne art. 138 o  na  podstawie  przepisów   ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo  zamówień  publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz 1986 z późn. Zm. ) w procedurze nr DPSiON.271.1.1.2019

„Na zapewnienie  specjalistycznych usług opiekuńczych  dla osób z zaburzeniami  psychicznymi w miejscu zamieszkania ”

zaproszenie do złożenia oferty.docx
Szczegóły pliku
Nazwa: zaproszenie do złożenia oferty.docx
Opis: treść ogłoszenia
Utworzono: 2019-05-09 13:42:35
Data dodania: 2019-05-09 13:43:25
Autor pliku: Karolina Bastek
Wprowadził/a: Dariusz Żyła
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: docx

SIWZ.docx
Szczegóły pliku
Nazwa: SIWZ.docx
Opis: SIWZ
Utworzono: 2019-05-09 13:43:55
Data dodania: 2019-05-09 13:44:25
Autor pliku: Karolina Bastek
Wprowadził/a: Dariusz Żyła
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Zmiana do SIWZ
Szczegóły pliku
Nazwa: zmiana-do-siwz.pdf
Opis: Zmiana do SIWZ DPSiON.271.1.1.2019
Utworzono: 2019-05-13 14:51:35
Data dodania: 2019-05-13 14:52:16
Autor pliku: Karolina Bastek
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Rozmiar pliku: 1.53 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Protokół z otwarcia postępowania
Szczegóły pliku
Nazwa: Protokół z otwarcia ofert 21.05.2019.pdf
Opis: Protokół z otwarcia postępowania
Utworzono: 2019-05-21 15:17:30
Data dodania: 2019-05-21 15:17:52
Autor pliku: Karolina Bastek
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Rozmiar pliku: 0.17 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu
Szczegóły pliku
Nazwa: zawiadomienie 22052019.pdf
Opis: Zawiadomienie o rozstrzygnięciu
Utworzono: 2019-05-22 13:59:25
Data dodania: 2019-05-22 14:01:08
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Dariusz Żyła
Rozmiar pliku: 0.04 MB
Rozszerzenie pliku: pdf