Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie


Akty prawne:
Rozporządzenia


 

Uprzejmie informujemy o możliwości skorzystania z wersji elektronicznej dziennika urzędowego - Dziennika Ustaw dostępnego na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji pod adresem: www.rcl.gov.pl Publikowana na stronie Rządowego Centrum Legislacji elektroniczna wersja dzienników urzędowych stanowi źródło prawa. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 września 2009r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów prawnych i niektórych innych aktów prawnych. 

Uprzejmie informujemy, że opublikowane poniżej treści dziennika urzędowego - Dziennika Ustaw, mają charakter wyłacznie informacyjny. 

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia wychowawcze

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie.

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.
 

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 marca 2011r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia majatkowego dłużnika alimentacyjnego.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych  kierunków  prowadzenia  oddziaływań  korekcyjno - edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc  w  rodzinie oraz  kwalifikacji  osób  prowadzących  oddziaływania korekcyjno – edukacyjne

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r.w sprawie domów pomocy społecznej.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie kontraktu socjalnego.

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2005r. w sprawie sposobu ustalania progu wsparcia dochodowego rodzin. 

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 października 2005r. w sprawie progu interwencji socjalnej.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.

 

 

 

 

 

 

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:2800
Treść wprowadził(a): Smok Marzena, 2020-02-05 11:54:41
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2020-02-05 11:51:51