Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie

Historia zmian strony: TREŚĆ WYPEŁNIANIA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO DLA UCZESTNIKÓW POSTĘPOWAŃ O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Data: Dokonujący zmian: Rodzaj zmiany:
2021-03-22 13:19:55Sebastian RutkowskiAktualizacja dokumentu
2021-03-22 12:15:36Smok MarzenaAktualizacja dokumentu
2021-03-22 08:48:38Sebastian RutkowskiAktualizacja dokumentu
2021-03-04 11:14:18Smok MarzenaAktualizacja dokumentu
2020-09-18 13:49:10Sebastian RutkowskiAktualizacja dokumentu
2020-09-18 10:29:43Sebastian RutkowskiAktualizacja dokumentu
2020-09-18 10:13:48Sebastian RutkowskiAktualizacja dokumentu
2020-09-18 10:13:47Sebastian RutkowskiAktualizacja dokumentu
2020-09-18 10:13:45Sebastian RutkowskiAktualizacja dokumentu
2020-09-18 09:25:22Sebastian RutkowskiAktualizacja dokumentu
2020-09-18 09:19:21Sebastian RutkowskiAktualizacja dokumentu
2019-03-22 14:23:37Sebastian RutkowskiAktualizacja dokumentu
2019-03-22 13:41:05Sebastian RutkowskiAktualizacja dokumentu
2019-03-22 13:31:12Sebastian RutkowskiUtworzenie dokumentu