Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie


Ogłoszenia o zamówieniach publicznych do  30 000 euro


Archiwum ogłoszeń o zamówieniach publicznych do 30 000 euro


       Rok 2019      

Zapytanie ofertowe DPSiON.271.1.6.2019

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie regulaminu wewnętrznego dotyczącego udzielenia zamówienia na postępowanie DPSiON.271.1.6.2019 o wartości niższej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, bez konieczności stosowania przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych w oparciu o art.4 ust.8. zaprasza do złożenia oferty cenowej na Zapewnienie całodobowego systemu przywoławczego dla osób starszych i niesamodzielnych w miejscu zamieszkania.

Zaproszenie do złożenia oferty (pdf)
Szczegóły pliku
Nazwa: Zaproszenie do złożenia oferty.pdf
Opis: Zaproszenie do złożenia oferty (pdf)
Utworzono: 2019-12-16 08:12:54
Data dodania: 2019-12-17 08:13:25
Autor pliku: Karolina Bastek
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Rozmiar pliku: 0.25 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Zaproszenie do złożenia oferty (docx)
Szczegóły pliku
Nazwa: zaproszenie do złożenia oferty DPSiON.271.1.6.2019.docx
Opis: Zaproszenie do złożenia oferty (docx)
Utworzono: 2019-12-16 08:15:18
Data dodania: 2019-12-17 08:15:36
Autor pliku: Karolina Bastek
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Rozmiar pliku: 0.03 MB
Rozszerzenie pliku: docx
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Szczegóły pliku
Nazwa: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.docx
Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Utworzono: 2019-12-16 08:16:02
Data dodania: 2019-12-17 08:16:29
Autor pliku: Karolina Bastek
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: docx
Wzór umowy
Szczegóły pliku
Nazwa: wzór umowy.docx
Opis: Wzór umowy
Utworzono: 2019-12-16 08:16:58
Data dodania: 2019-12-17 08:17:17
Autor pliku: Karolina Bastek
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Rozmiar pliku: 0.03 MB
Rozszerzenie pliku: docx
Umowa powierzenia danych
Szczegóły pliku
Nazwa: umowa powierzenia danych.docx
Opis: Umowa powierzenia danych
Utworzono: 2019-12-16 08:17:52
Data dodania: 2019-12-17 08:18:09
Autor pliku: Karolina Bastek
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: docx
Protokół z otwarcia (jpg)
Szczegóły pliku
Nazwa: DPSION.271.1.6.2019.jpg
Opis: Protokół z otwarcia (jpg)
Utworzono: 2019-12-24 10:34:49
Data dodania: 2019-12-24 10:35:33
Autor pliku: Natasza Ligocka-Świerk
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Rozmiar pliku: 1.30 MB
Rozszerzenie pliku: jpg
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania
Szczegóły pliku
Nazwa: DPSiON.271.1.6.2019-rozstrzygniecie.pdf
Opis: Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania
Utworzono: 2019-12-30 14:49:24
Data dodania: 2019-12-30 14:50:26
Autor pliku: Karolina Bastek
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Rozmiar pliku: 0.45 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Zapytanie ofertowe DŚ.0136.1.2019

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie regulaminu wewnętrznego dotyczącego udzielenia zamówienia na postępowanie DŚ.013602019 o wartości niższej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, bez konieczności stosowania przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych w oparciu o art.4 ust.8. zaprasza do złożenia oferty cenowej na Wykonanie kompleksowej usługi pogrzebowej.

Zapytanie ofertowe
Szczegóły pliku
Nazwa: DŚ zapytanie ofertowe.odt
Opis: Zapytanie ofertowe
Utworzono: 2019-12-10 12:05:44
Data dodania: 2019-12-10 12:07:01
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Rozmiar pliku: 0.01 MB
Rozszerzenie pliku: odt
Oferta
Szczegóły pliku
Nazwa: oferta załącznik nr 1.odt
Opis: Oferta
Utworzono: 2019-12-10 12:08:14
Data dodania: 2019-12-10 12:08:37
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Rozmiar pliku: 0.01 MB
Rozszerzenie pliku: odt
Umowa
Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik Nr 2 umowa.odt
Opis: Umowa
Utworzono: 2019-12-10 12:09:00
Data dodania: 2019-12-10 12:09:35
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Rozmiar pliku: 0.01 MB
Rozszerzenie pliku: odt
Oświadczenie wykonawcy
Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy.odt
Opis: Oświadczenie wykonawcy
Utworzono: 2019-12-10 12:10:12
Data dodania: 2019-12-10 12:10:56
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Rozmiar pliku: 0.01 MB
Rozszerzenie pliku: odt
Wniosek
Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik Nr 4.jpg
Opis: Wniosek
Utworzono: 2019-12-10 12:11:42
Data dodania: 2019-12-10 12:12:12
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Rozmiar pliku: 1.25 MB
Rozszerzenie pliku: jpg
Klauzula informacyjna
Szczegóły pliku
Nazwa: Załacznik Nr 5 RODO.odt
Opis: Klauzula informacyjna
Utworzono: 2019-12-10 12:12:34
Data dodania: 2019-12-10 12:13:14
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Rozmiar pliku: 0.01 MB
Rozszerzenie pliku: odt
Wybór oferty (pdf)
Szczegóły pliku
Nazwa: DŚ.0136.1.2019-wybor-oferty.pdf
Opis: Wybór oferty (pdf) DŚ.01360102019
Utworzono: 2020-01-03 11:47:05
Data dodania: 2020-01-03 11:47:52
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Rozmiar pliku: 2.53 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Wybór oferty (doc)
Szczegóły pliku
Nazwa: zawiadomienie usługi pogrzebowe 2020.odt
Opis: Wybór oferty (doc) DŚ.0136.1.2019
Utworzono: 2020-01-03 08:56:17
Data dodania: 2020-01-03 11:51:04
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Rozmiar pliku: 0.01 MB
Rozszerzenie pliku: odt

 

Zapytanie ofertowe DAT.271.1.50.2019

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie regulaminu wewnętrznego dotyczącego udzielenia zamówienia na postępowanie DAT.271.1.50.2019, o wartości niższej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, bez konieczności stosowania przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych w oparciu o art.4 ust.8. zaprasza do złożenia oferty cenowej na Malowanie siedmiu pomieszczeń w MOPS w Sopocie wraz z usunięciem ubytków, zabezpieczeniem przed malowaniem oraz wyniesieniem i wniesieniem mebli.

Zaproszenie do złożenia oferty
Szczegóły pliku
Nazwa: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na malowanie siedmiu pomieszczeń MOPS.odt
Opis: Zaproszenie do złożenia oferty DAT.271.1.50.2019
Utworzono: 2019-08-09 11:15:25
Data dodania: 2019-08-09 11:16:01
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Rozmiar pliku: 0.01 MB
Rozszerzenie pliku: odt
Wzór oferty
Szczegóły pliku
Nazwa: oferta Wykonawcy.odt
Opis: Wzór oferty
Utworzono: 2019-08-09 11:17:05
Data dodania: 2019-08-09 11:17:34
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Rozmiar pliku: 0.01 MB
Rozszerzenie pliku: odt
Załącznik nr 2 - Specyfikacja pomieszczeń
Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 2.odt
Opis: Załącznik nr 2 - Specyfikacja pomieszczeń
Utworzono: 2019-08-09 11:18:38
Data dodania: 2019-08-09 11:19:12
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Rozmiar pliku: 0.01 MB
Rozszerzenie pliku: odt
Wzór umowy
Szczegóły pliku
Nazwa: wzór umowy.odt
Opis: Wzór umowy
Utworzono: 2019-08-09 11:20:07
Data dodania: 2019-08-09 11:20:36
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Rozmiar pliku: 0.01 MB
Rozszerzenie pliku: odt
Klauzula informacyjna
Szczegóły pliku
Nazwa: Klauzula informacyjna z art.odt
Opis: Klauzula informacyjna
Utworzono: 2019-08-09 11:21:07
Data dodania: 2019-08-09 11:21:36
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Rozmiar pliku: 0.01 MB
Rozszerzenie pliku: odt

 

Wybór oferty (wersja skan do pdf)
Szczegóły pliku
Nazwa: Wybor-oferty-DAT.271.1.50.2019.pdf
Opis: Wybór oferty pdf
Utworzono: 2019-08-19 08:57:27
Data dodania: 2019-08-19 08:58:18
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Rozmiar pliku: 1.45 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Treść dokumentu Wybór oferty
Szczegóły pliku
Nazwa: Zawiadomienie DAT.271.1.50.2019 o wyborze oferty.odt
Opis: Treść dokumentu Wybór oferty
Utworzono: 2019-08-19 09:03:59
Data dodania: 2019-08-19 09:04:36
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Rozmiar pliku: 0.01 MB
Rozszerzenie pliku: odt

 

Zapytanie oferetowe DPSiON.271.1.3.2019

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. Dz. U z 2018 r.  poz. 1986 z późn. zm.) Gmina Miasta Sopotu - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie rehabilitacji i usprawniania zaburzonych funkcji organizmu dla dzieci w wieku do 16 roku życia.

Zapytanie ofertowe
Szczegóły pliku
Nazwa: zapytanieofertowe -specjalistyczne usługi do 16 lat.docx
Opis: Zapytanie ofertowe
Utworzono: 2019-08-13 10:30:08
Data dodania: 2019-08-14 10:30:28
Autor pliku: Anna Kłosowska
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: docx
Wzór umowy na usługi specjalistyczne
Szczegóły pliku
Nazwa: umowy specjalistyczne usługi dla dzieci.docx
Opis: Wzór umowy na usługi specjalistyczne
Utworzono: 2019-08-13 09:12:33
Data dodania: 2019-08-14 09:12:55
Autor pliku: Anna Kłosowska
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Rozmiar pliku: 0.04 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (wersja skan do pdf)
Szczegóły pliku
Nazwa: zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf
Opis: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (wersja skan do pdf)
Utworzono: 2019-08-21 15:01:35
Data dodania: 2019-08-21 15:02:07
Autor pliku: Karolina Bastek
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Rozmiar pliku: 0.18 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
​Treść dokumentu Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Szczegóły pliku
Nazwa: zawiadomienie o unieważnieniu postępowania usługi.docx
Opis: ​Treść dokumentu "Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania"
Utworzono: 2019-08-21 15:05:29
Data dodania: 2019-08-21 15:06:01
Autor pliku: Karolina Bastek
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Rozmiar pliku: 0.01 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 

Zapytanie oferetowe DPSiON.271.1.4.2019

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. Dz. U z 2018 r.  poz. 1986 z późn. zm.) Gmina Miasta Sopotu - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie rehabilitacji i usprawniania zaburzonych funkcji organizmu dzieci do 16 roku życia w miejscu zamieszkania.

Zapytanie ofertowe
Szczegóły pliku
Nazwa: zapytanie ofertowe..pdf
Opis: Zapytanie ofertowe DPSiON.271.1.4.2019
Utworzono: 2019-08-23 14:00:53
Data dodania: 2019-08-23 14:01:20
Autor pliku: Karolina Bastek
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Rozmiar pliku: 0.38 MB
Rozszerzenie pliku: pdf
Treść zapytania ofertowego
Szczegóły pliku
Nazwa: zapytanie ofertowe.docx
Opis: Treść zapytania ofertowego
Utworzono: 2019-08-23 14:02:12
Data dodania: 2019-08-23 14:04:08
Autor pliku: Karolina Bastek
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Rozmiar pliku: 0.03 MB
Rozszerzenie pliku: docx
Wzory umów
Szczegóły pliku
Nazwa: wzory umów.docx
Opis: Wzory umów
Utworzono: 2019-08-23 14:05:42
Data dodania: 2019-08-23 14:06:15
Autor pliku: Karolina Bastek
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Rozmiar pliku: 0.04 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Wybór oferty
Szczegóły pliku
Nazwa: Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania.pdf
Opis: Wybór oferty DPSiON.271.1.4.2019
Utworzono: 2019-08-29 07:50:41
Data dodania: 2019-08-30 07:51:17
Autor pliku: Karolina Bastek
Wprowadził/a: Dariusz Żyła
Rozmiar pliku: 0.40 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

  

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:20192
Treść wprowadził(a): Sebastian Rutkowski, 2020-01-03 11:51:22
Treść wytworzył(a): [brak danych], 2017-05-10 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2019-12-30 14:54:51