Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie

Dziennik zmian w BIP:

Data Element Dokonujący zmian Rodzaj zmiany
2021-12-03 14:47:07Ogłoszenia o zamówieniach publicznych o wartości równej lub przekraczającej 130 000 zł.Sebastian RutkowskiAktualizacja dokumentu
2021-12-03 14:46:58DPIiRS.271.5.2021-zawiadomienie o wyborze oferty.docxSebastian RutkowskiDodanie pliku
2021-12-03 14:39:11Ogłoszenia o zamówieniach publicznych o wartości równej lub przekraczającej 130 000 zł.Sebastian RutkowskiAktualizacja dokumentu
2021-12-03 14:39:01DPIiRS.271.4.2021-Zawiadomienie o wyborze oferty.docxSebastian RutkowskiDodanie pliku
2021-12-03 08:39:08ZPMS 2021Smok MarzenaAktualizacja dokumentu
2021-12-03 08:38:40ZPMS 2021Smok MarzenaAktualizacja dokumentu
2021-12-03 08:30:21Ogłoszenia Urzędu Miasta SopotSmok MarzenaAktualizacja dokumentu
2021-12-01 11:10:54Ogłoszenia o zamówieniach publicznych o wartości równej lub przekraczającej 130 000 zł.Sebastian RutkowskiAktualizacja dokumentu
2021-12-01 11:10:47DPIiRS.271.4.2021-protokół z otwarcia ofert.docxSebastian RutkowskiDodanie pliku
2021-11-26 10:49:24Ogłoszenia o zamówieniach publicznych o wartości równej lub przekraczającej 130 000 zł.Sebastian RutkowskiAktualizacja dokumentu
2021-11-26 10:48:36DPIiRS.271.5.2021Specyfikacja warunków zamówienia.docxSebastian RutkowskiDodanie pliku
2021-11-26 10:47:16DPIiRS.271.5.2021Zaproszenie do złozenia oferty.docxSebastian RutkowskiDodanie pliku
2021-11-22 15:51:50Ogłoszenia o zamówieniach publicznych o wartości równej lub przekraczającej 130 000 zł.Sebastian RutkowskiAktualizacja dokumentu
2021-11-22 15:51:45DPIiRS.271.4.2021specyfikacja warunków zamówienia- (dosępnosć).docxSebastian RutkowskiDodanie pliku
2021-11-22 15:50:36DPIiRS.271.4.2021zaproszenie do złożenia oferty ( dostepność).docxSebastian RutkowskiDodanie pliku
2021-11-16 13:13:23Współpraca z organizacjami pozarządowymiSebastian RutkowskiAktualizacja dokumentu
2021-11-16 13:13:07Z13_OKO1_PS_2022_instrukcja_wypełniania_oferty.docxSebastian RutkowskiDodanie pliku
2021-11-16 13:12:25Z12_OKO1_PS_2022_oswiadczenie_ngo.docxSebastian RutkowskiDodanie pliku
2021-11-16 13:11:44Z11_OKO1_PS_2022_karta_oceny_merytorycznej_wsparcie.docxSebastian RutkowskiDodanie pliku
2021-11-16 13:11:00Z10_OKO1_PS_2022_karta_oceny_merytorycznej_powierzenie.docSebastian RutkowskiDodanie pliku
2021-11-16 13:10:14Z9_OKO1_PS_2022_karta_oceny_formalnej_wsparcie.docxSebastian RutkowskiDodanie pliku
2021-11-16 13:09:31Z8_OKO1_PS_2022_karta_oceny_formalnej_powierzenie.docSebastian RutkowskiDodanie pliku
2021-11-16 13:08:43Z7_OKO1_PS_2022_wniosek_o_uruchomienie_środków.docSebastian RutkowskiDodanie pliku
2021-11-16 13:08:00Z6_OKO1_PS_2022_wzor_umowy.docxSebastian RutkowskiDodanie pliku
2021-11-16 13:07:17Z5_OKO1_PS_2022_wzor_sprawozdania.docxSebastian RutkowskiDodanie pliku