Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie

Dziennik zmian w BIP:

Data Element Dokonujący zmian Rodzaj zmiany
2022-05-16 10:56:29Archiwum-przetargi-do-30000e-2015Sebastian RutkowskiAktualizacja dokumentu
2022-05-16 10:55:40Archiwum-OZP-max30000Sebastian RutkowskiAktualizacja dokumentu
2022-05-16 10:54:47Archiwum-przetargi-do-30000e-2016Sebastian RutkowskiAktualizacja dokumentu
2022-05-16 10:18:02Archiwum-współpraca-z-org-pozarzadowymiSebastian RutkowskiAktualizacja dokumentu
2022-05-12 14:43:00Ogłoszenia o zamówieniach publicznych o wartości równej lub przekraczającej 130 000 zł.Sebastian RutkowskiAktualizacja dokumentu
2022-05-12 13:18:27Ogłoszenia o zamówieniach publicznych o wartości równej lub przekraczającej 130 000 zł.Sebastian RutkowskiAktualizacja dokumentu
2022-05-11 15:19:32Menu górneSebastian RutkowskiAktualizacja menu
2022-05-11 15:18:12Współpraca z organizacjami pozarządowymiSebastian RutkowskiAktualizacja dokumentu
2022-05-11 15:17:56Z9_OKO2_PS_2022_instrukcja_wypełniania_oferty.docxSebastian RutkowskiDodanie pliku
2022-05-11 15:16:14Z8_OKO2_PS_2022_oswiadczenie_ngo.docxSebastian RutkowskiDodanie pliku
2022-05-11 15:14:50Z7_OKO2_PS_2022_karta_oceny_merytorycznej_powierzenie.docSebastian RutkowskiDodanie pliku
2022-05-11 15:11:44Z6_OKO2_PS_2022_karta_oceny_formalnej_powierzenie.docSebastian RutkowskiDodanie pliku
2022-05-11 15:10:26Z5_OKO2_PS_2022_wniosek_o_uruchomienie_środków.docSebastian RutkowskiDodanie pliku
2022-05-11 15:08:43Z4_OKO2_PS_2022_wzor_umowy.docxSebastian RutkowskiDodanie pliku
2022-05-11 15:07:27Z3_OKO2_PS_2022_wzor_sprawozdania.docxSebastian RutkowskiDodanie pliku
2022-05-11 15:06:03Z2_OKO2_PS_2022_wzor_oferty.docxSebastian RutkowskiDodanie pliku
2022-05-11 15:03:23Z1_OKO2_PS_2022_specyfikacja_uslugi_opiekuncze.docSebastian RutkowskiDodanie pliku
2022-05-11 15:00:21OKO2_PS__2022_ogloszenie.docxSebastian RutkowskiDodanie pliku
2022-05-11 14:03:15Menu LeweSebastian RutkowskiAktualizacja menu
2022-05-11 14:02:31Menu LeweSebastian RutkowskiAktualizacja menu
2022-05-11 11:14:22Ogłoszenia o zamówieniach publicznych o wartości równej lub przekraczającej 130 000 zł.Sebastian RutkowskiAktualizacja dokumentu
2022-05-11 11:13:48DPIiRS.271.2.2022_wniosek o powołanie komisji.docxSebastian RutkowskiDodanie pliku
2022-05-11 11:06:33DPIiRS.271.2.2022_SWZ dostępnść.docxSebastian RutkowskiDodanie pliku
2022-05-11 11:05:27DPIiRS.271.2.2022_Zaproszenie do złozenia oferty dostępność.docxSebastian RutkowskiDodanie pliku
2022-05-10 13:05:42Zarządzenia 2022Smok MarzenaAktualizacja dokumentu